زبان فارسی 3 سوم دبیرستان

 

باسمه تعالی - آموزش و پرورش استان گلستان - کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی - آموزش و پرورش شهرستان گمیشان

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

تاریخ امتحان : 20 / 10 / 1389

امتحان درس زبان فارسی ( 3 )

سال سوّم رشته ی علوم تجربی  

ساعت شروع : 15 : 10    مدّت: 75 دقیقه

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

 

مُهر دبیرستان

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

زبان شناسی ( 6 سؤال 4 نمره )

کوچک ترین جزء زبان ............... نام دارد .

 

25/0

2

الگوی هجایی واژه ی « مات » ‌را بنویسید .

75/0

3

در هر یک از واحدهای زبانی زیر کدام قاعده ی ترکیب رعایت نشده است ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) دشت ی گل زیباهای

ب ) امروز دانش آموزان به مدرسه رفت .

 

50/0

50/0

4

« روش علایم اختصاری » در ساخت واژه های جدید چگونه است؟

50/0

5

هر یک از واژه های زیر در گذر زمان مشمول کدام یک از وضعیّت های چهارگانه شده اند ؟

الف ) فتراک

ب ) دیوار

ج ) سپر

 د ) کثیف

 

25/0

25/0

25/0

25/0

6

واژه ی « گرفت »‌را در دو جمله طوری به کار ببرید که در هر جمله معنای آن تفاوت داشته باشد .

50/0

ب

1

نگارش ( 9 سؤال 5 نمره )

جمله های زیر را ویرایش کنید .

الف ) این بیمار از ضعف برخوردار است .

ب ) این که گفتم مشمول حال شما هم می شود .

 

25/0

25/0

2

عام ترین و رایج ترین راه تشریح در نوشته های تشریحی چیست؟

50/0

3

دو مورد از راه های گردآوری اطلاعات برای نوشتن زندگی نامه را بنویسید .

50/0

4

بیت زیر را بازگردانی نمایید .

       من از روییدن خار سر دیوار دانستم

                      که ناکس کس نمی گردد بدین بالا نشینی ها

50/0

5

با استفاده از حروف اضافه ی « از ، به ،‌ با و در » جملات زیر را کامل نمایید . ( دو مورد اضافه )  

الف ) حسین ..... استعداد خود می نازد .       

ب ) ما مسابقه را ....... دبیرستان رومی بردیم و ...... دبیرستان گمیشان باختیم .

 

25/0

50/0

6

پر کنید : نوشته های .................... حاصل تأمّلات درونی و نوشته های ........................ حاصل دیده ها و شنیده هاست .

50/0

7

چرا  زندگی نامه باید دور از غرض ورزی نوشته شود ؟

50/0

8

مقصود از امروزی کردن نوشته های قدیم چیست ؟

50/0

9

معادل امروزی اصطلاحات زیر را بنویسید .

الف ) دکّان ما را  =       ب ) گزند =                    پ ) سرا =

75/0

ج

1

املا و بیاموزیم ( 6 سؤال 3 نمره )

شکل صحیح کلمات زیر را بنویسید .

 خسایل و سجایا                             نخل باثغ                             حوزه ی آبریز                    عستدآ و تمنّا

 

1

2

در هر یک از جمله های زیر ، کدام یک از کلمات داخل کمانک درست است ؟

الف ) شاه عباس (‌سفیر ، صفیر )‌ ی به دربار واتیکان فرستاد .

ب ) یکی از صفات خداوند (‌قدیر ، غدیر )‌ است .

پ ) همه با شنیدن شعر او گفتند : ( احسن ، احسنت ) .

ت ) در (‌بحبوحه ، بهبوهه )‌ ی مسابقه صدای مربّی به گوش می رسید .

 

25/0

25/0

25/0

25/0

3

واژه ی « حق » در کدام جمله ی زیر به تشدید نیاز دارد ؟

الف ) من از حق خودم نمی گذرم .                    

ب ) این کار درست و برحق بود .

25/0

4

کدام جمله ی زیر ادبی تر است ؟

الف ) بهارآمد  و باغ ها جوان شده اند .                               

ب ) آمد بهار و شادی دمید در همه باغ . 

25/0

5

کدام یک از کلمات زیر جمع بسته شده است ؟

نیاکان              بهاران                 گیلان          کوهان              سپاهان

25/0

6

میانجی را در واژه ی « سبزیجات »‌ نشان دهید .

25/0

د

1

دستور ( 10 سؤال 8 نمره )

در هر یک از جمله های زیر فقط تعداد تکواژها و واژه ها را به عدد بنویسید .

الف ) دکتر محمّد معین از استادان بزرگ ادبیّات فارسی بود .

ب ) شهریار شاعری است که شکوه روستا را در سروده های خود آورده است .

 

 

50/0

50/0

2

در جمله ی : « در جشنواره ی ادبی دبیرستان ، ‌شاعران نوجوان و جویای نام شرکت کردند . »

الف ) نوع دقیق تکواژ « در » را بنویسید .

ب ) دو تکواژ وابسته ی اشتقاقی نشان دهید .

پ ) این جمله از چند گروه تشکیل شده است ؟

 

25/0

50/0

25/0

3

در هر یک از جمله های زیر تعیین کنید که فعل باید مفرد باشد یا جمع ؟

الف ) مردم صحرا خونگرم و مهمان نواز ............. ( مفرد / جمع )

ب ) دسته ی عزادارن از این جا رد ........... ( مفرد / جمع )

پ ) مجلس شورای اسلامی تصویب ......... ( مفرد / جمع )

 

25/0

25/0

25/0

4

در هر گروه زیر کدام یک از گونه های مؤدّبانه ی درباره ی مخاطب است ؟

الف )آمدن= خدمت رسیدن  -  تشریف آوردن                

ب )خوردن= میل کردن  -  صرف کردن 

50/0

5

حذف و نوع آن را در جمله های زیر بنویسید .

الف ) هر چه ارزان تر باشد ، بهتر .                    

ب ) هنگام خداحافظی به دوستم گفتم : «‌به سلامت » .

 

50/0

50/0

6

از مصدر «‌شناختن » زمان های ماضی استمراری و مضارع اخباری و آینده را برای شخص دلخواه بسازید .

75/0

7

با هر یک از فعل های زیر یک جمله بسازید و سپس آن جمله را مجهول کنید .

 ( توجّه : در صورت گذرا به مفعول نبودن ،‌ ابتدا آن را گذرا به مفعول نمایید . )

الف ) خوابیده بود .

ب ) می بینم .

 

 

50/0

50/0

8

نوع ساختمان فعل را در جمله ی زیر مشخّص کنید .

هر کس به آینده امیدوار باشد مطالب بیش تری فرا می گیرد .

 

 

50/0

9

نوع دقیق چند جزئی بودن هر یک از جمله های زیر را بنویسید . ( مثلاً  سه جزئی با مسند )

الف ) محسن را از مدرسه ترسانده بودند .

ب ) دوستم از دست من رنجیده بود .

پ ) باران با شدّت هر چه تمام تر روی مزارع خشک گندم می بارید .

 

25/0

25/0

25/0

10

نمودار جمله ی استثنائی « زندگی یعنی عشق و امید به آینده » را رسم نمایید .

75/0

 

نمره به عدد :          نمره به حروف:                    سربلند باشید .

20

 

 

/ 3 نظر / 50 بازدید
مسعود

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا به روزم و منتظرقدمهای سبزتون [گل]

جمشید

سلام بعتر نیست تم وبلاگتون رو عوض کنین و همینطور نمونه سؤالات امتحانی رو با فرمت PDF تو وبلاگتون بذارین. اما همین قدر که برخلاف بسیاری از همکاران در منزل هم وقتتون رو صرف دانشآموزان می‌کنین جای تقدیر و تشکر داره. پیروز باشید

مریم

با سلام خدمت شما..دست شمادردنکنه وب مفیدی داری و میشه بدون دردسر چیزی که میخوایی رو پیدا کرد.از خوزستان