سلام به همکلاسی های دانشگاه

١ - سلام علیکم به همه ی خوانندگان گرامی

٢ - سلام علیکم خدمت هم کلاسی های دوره ی دانشگاه

امیدوارم حال همه خوب باشد .

گاهی که دلم برای دوره ی دانشگاه تنگ می شود در اینترنت نام دوستان عزیزم را سرچ می کنم  ولی با کمال تأسف نامی از آن ها نمی بینم . به همین خاطر بر آن شدم تا این نوشته را به آنان اختصاص دهم تا با دیدن آن شاید یادی از ما کردند و دلی را شاد .

منظورم دانشجویان ورودی مهر ١٣٧۴ رشته ی دبیری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تبریز   ( که امروزه با نام جدید دانشگاه آذربایجان ادامه ی حیات می دهد . ) هستند . هرچند خیلی از قبلی ها و بعدی ها را نیز شاید به خاطر بیاورم به همه شان احترام ویژه می گذارم . دوستان شاعری مثل حسن بهرام و صابر حسینی و ... .

از هم کلاسی های خودم فعلاً نام نمی برم و این کار را به فرصتی دیگر که اسم همه ی آن عزیزان را در دست داشته باشم می سپارم .

خداوند به همه ی آنان و به همه ی شما عزت و توفیق بدهد .

                                     با تقدیم احترامات فائقه : مسعود سخندان

/ 0 نظر / 26 بازدید