زبان فارسی سال اول خرداد 91

نام و نام خانوادگی :

شماره‌ی دانش آموزی:

 

سؤالات امتحان درس زبان فارسی ( 1 )رشته‌ی عمومی

 در نوبت خرداد سال تحصیلی 90 – 91 

ساعت شروع :  8 صبح

مدت امتحان : 75 دقیقه

 

 

 مُهر آموزشگاه

 

دانش آموزان پایه‌ی اوّل متوسطه

تاریخ امتحان : 16/03/91

 

دبیرستان سعدی آرخ بزرگ  کلاس (        )

شهرستان گمیشان

 

شانزدهم خرداد روز جهانی محیط زیست : در حفظ محیط زیست خود کوشا باشیم .

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان             متن سؤالات         کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نمره

الف

1

زبان شناسی ( 4 نمره )

جمله‌ی « عید ِ شما مبارک .» از چند نشانه تشکیل شده است ؟

 

25/0

2

در جمله‌ی زیر کدام یک از ویژگی‌های زبان ( زایایی / نابه‌جایی ) استفاده شده است ؟

        حافظ شاعر معروف ایران در قرن هشتم می‌زیست .

25/0

3

لهجه را تعریف کنید .

50/0

4

زبان شناسان برای حلّ مشکل تغییر و تحوّل دائمی زبان چه می‌کنند ؟

 

50/0

5

دربین کلمات زیر رابطه‌های معنایی ترادف ، تضاد و تضمّن را مشخّص نمایید .

   دانش‌آموز و مدرسه                 شادی و نشاط 

           وصال و جدایی

75/0

6

هدف از مطالعه‌ی زبان در گذشته ( زبان‌شناسی سنّتی ) چه بوده است ؟

 

50/0

7

نام‌های دیگر زبان‌شناسی جدید را بنویسید .

50/0

8

واج‌شناسی را تعریف نمایید .

 

75/0

ب

9

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

در گروه کلمات زیر املای چهار کلمه نادرست است ، شکل صحیح آن‌ها را بنویسید .

تملـّق و چرب‌زبانی               غمگین و مقموم                        

حوزه‌ی زبان‌شناسی            اظطراب و آشفتگی                       

سُوَر خیال                         جذبه‌ی اسرار‌آمیز

راز و رمز حیات               سفاحت و نادانی                         

کشف واقعیّات

 

1

10

تلفـّظ کدام کلمه با بقیّه تفاوت دارد ؟   

 سینی        -  پیاز           - خیابان                - بیابان

25/0

11

جمله‌های زیر را اصلاح کنید .

الف ) خواص‌های فراوان سیر  بر هیچ کس پوشیده نیست .

ب ) گاهاً او را در مدرسه می‌بینم .

ج ) مدیر مدرسه تمام پیشنهادات منطقی دانش‌آموزان را می‌پذیرد .

 

25/0

25/0

25/0

12

در هر گروه از جمله‌های زیر، جمله‌ی درست ( الف یا ب ) را انتخاب نمایید .

1 الف)هم آنان به مسافرت رفتند هم ما.                   

                         ب ) هم آنان را صدا کردند هم ما را .

2 الف) کتاب داستانی را که دوست داشتم، خریدم.    

                          ب ) مسابقه‌ای که برگزار شد را دیدم .

3 الف) ملت ایران برعلیه شاه قیام کردند .               

                           ب ) او له وعلیه کسی اقدام نکرد .

4 الف) آن قدر مطلب را برایش تکرار کردم که به قول معروف خسته شدم .

        ب ) آن قدر منتظرش ماندم که به قول معروف زیر پایم علف سبز شد .

 

25/0

25/0

25/0

25/0

 

ج

13

نگارش ( 5 نمره )

برای توصیف حالات روحی و روانی فرد به چه چیزی توجّه می‌کنیم ؟

 

 

25/0

14

کدام نوع ویرایش زیر مربوط به جنبه‌های دستوری ، نگارشی و املایی یک نوشته است ؟

     الف ) ویرایش فنّی             ب ) ویرایش تخصّصی          

                           ج ) ویرایش زبانی و ساختاری

25/0

15

زبان ادبی به .............................................. اختصاص دارد .

25/0

16

چرا از مقایسه استفاده می‌کنیم ؟

 

25/0

17

دو ویژگی نوشته‌ی ساده را بنویسید .

 

50/0

18

اساسی‌ترین ویژگی نامه‌های دوستانه و خصوصی چیست ؟

25/0

19

یک فایده از فایده‌های خلاصه نویسی را بنویسید .

 

50/0

20

خاطره‌ی امروز خود را در دو سه سطر بنویسید .

1

21

درباره‌ی موضوع زیر یک نامه‌ی اداری بنویسید و هر هفت قسمت تشکیل دهنده‌ی نامه‌ی اداری را در آن رعایت نمایید .  

« نامه به مدیر مدرسه و درخواست مرخصی دو روزه »  

75/1

د

22

دستور ( 8 نمره )

نمودار درختی جمله‌ی زیر را رسم کنید .                       

       کودک را  از موجودات خیالی  نترسانید .                   

 

1

23

از مصدر « دویدن » زمان ماضی استمراری را برای اول شخص جمع بسازید .

50/0

24

با فعل «‌کاشته بودند » یک جمله بسازید و بنویسید که آن فعل ناگذر است یا گذرا به چیست ؟

 

 

50/0

25

برای نمودار زیر یک گروه اسمی مناسب مثال بزنید .        

گروه اسمی

       صفت شمارشی     هسته       صفت بیانی      مضاف‌الیه

       ..................          ..........        ...............       ..............

1

 

26

در هر یک از جمله‌های زیر یکی از نقش‌نماهای 1- نشانه‌ی مفعول 2- حرف اضافه 3- حرف ربط 4- نشانه‌ی ندا را نشان دهید .

الف ) ما آمده‌ایم تا امتحان بدهیم .            

ب ) من در ایران زندگی می‌کنم .

ج ) فردوسی شاهنامه را سروده است .        

د ) ای خدا ! کمکمان کن .

1

27

در هر یک از جمله‌های زیر قیدها را بیابید و نوع دقیق آن‌ها را بنویسید .

الف ) اصلاً از حرف‌های او سردرنیاوردم .

 ب ) همه جا را به سرعت گشتیم .

 

50/0

50/0

28

در جمله‌ی زیر ضمیر و مرجع ضمیر را نشان دهید .

                من کارهایم را به خانواده اطلاع می‌دهم .

50/0

29

در کدام جمله‌ی زیر ضمیر اشاره و در کدام یک صفت اشاره به کار رفته است ؟

الف ) این را به او نشان دادیم .                         

ب ) آن خانه ، خانه‌ی ماست .

50/0

30

در گروه‌های اسمی زیر هسته و نوع دقیق وابسته‌های پیشین و پسین را بنویسید .

 الف ) هر   هفت    روز   هفته  ( 1نمره )         

ب ) بهترین   فیلم   سینمایی   کشور ( 1 نمره)

 

2

نمره به عدد :                            نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان               

پیروز و سربلند باشید .    

/ 3 نظر / 188 بازدید
ali

llk,k

ali

ممنون عالی بود

عارفه

نمیشدپاسخ نامه بذارید[گل][نیشخند]