ادبیات فارسی 2 خرداد 90

 

باسمه تعالی            سازمان آموزش و پرورش استان گلستان        کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی    اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان گمیشان

نام و نام خانوادگی :

شماره‌ی دانش‌آموزی:

تاریخ امتحان : 03/03/1390

 

سؤالات امتحان درس ادبیّات فارسی ( 2 )  

رشته :

ساعت شروع :  30 : 10 صبح

مدّت امتحان : 75 دقیقه

 

دانش‌آموزان پایه‌ی دوّم متوسّطه

دبیرستان  17شهریور سیمین‌شهر

شهرستان گمیشان

مُهر آموزشگاه

  

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

 

حفظ شعر : بیت‌های ناتمام زیر را کامل نمایید .

1 - قایق از ............ تهی و دل از آرزوی ........................

2 - و در آن تابش ................ ماهیگیران           

                            می‌فشانند ................... از سر گیسوهاشان

3 - عشق شوری در نهاد ما نهاد                            

                            .............................................................

4 - ...................................................... 

                            نور خود در دیده‌ی بینا نهاد .

 

50/0

50/0

 

50/0

 

50/0

ب

معنی لغات مشخّص شده را بنویسید . ( برای هر لغت یک معنی کافیست . هر مورد 25/0 نمره )

1 - جامه اش شولای عریانی‌ست .                           

  2 -  در میان مَسیل‌های مهیب راه می‌پیماییم .

3 - بدین زور و زر دنیا چو بی‌عقلان مشو غِرّه          

 4 - عنودان بدگُهر و حسودان تنگ‌نظر او را آلوده کردند .

5 - تملّق از صفات مذموم اخلاقی است .                  

  6 - بی‌زلّت و بی گناه محبوسم .

7 - ماه آذارش پشته‌ها را با شقایق می‌آراید .              

8 - فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ .

2

پ

دانش‌های ادبی

1 - نام پدیدآورندگان آثار داده شده را بنویسید .         

الف ) چشم‌هایش           ب ) آزادی و تربیت

2 - اسکندر ختلانی از شاعران کدام کشور است ؟

3 - در بیت زیر یک آرایه‌ی ادبی نشان بدهید .

                محبوسم و طالع است منحوسم 

                                     غمخوارم و اختر است خونخوارم 

4 - شعر معاصر پس از نیما به سه شیوه ادامه یافت . دو مورد آن را فقط نام ببرید .

5 - در بیت زیر کدام کلمه ایهام دارد ؟ یک معنی آن را بنویسید .

        امید هست که روی ملال در نکشد

                        از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است .

6 - مشهورترین نویسنده‌ی ادب پایداری سیاهان را نام ببرید .

7 - « زیب النسا » متخلّص به چیست و در سرودن شعر از کدام شاعر پیروی می‌کرده است ؟

 

50/0

 

25/0

50/0

 

 

50/0

50/0

 

 

 

25/0

50/0

ت

خودآزمایی

1 - منظور از «‌لسان غیب » در بیت زیر کیست ؟

          چه زنم چو نای هر دَم ،‌ ز نوای شوق او دَم 

                              که لسان غیب خوش‌تر بنوازد این نوا را

2 - زیتون نماد چیست و نشانه‌ی کدام کشور است ؟

3 - پیام بیت «‌آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است   /   با دوستان مروّت ،‌ با دشمنان مدارا »‌ را بنویسید .

4 - « ‌در انتظار غبار بی‌سوار نشستن »‌کنایه از چیست ؟

5 - در مصراع «‌در میان خانه گم کردیم صاحب‌خانه را » مقصود از صاحب‌خانه کیست ؟

6 - « گون » و « نسیم » در شعر سفر به خیر نماد چه کسانی هستند ؟

 

50/0

 

 

50/0

50/0

 

50/0

50/0

50/0

ث

درک مطلب

1 - مفهوم واژه‌های مشخّص شده‌ در عبارت زیر چیست ؟

          شیخ مذکور هم از حیث صورت و هم از جهت سیرت ممتاز بود .

2 - سنایی غزنوی در بیت زیر  به دو صفت خداوند اشاره کرده است . آن دو را بنویسید. 

          « عطا از خلق چون جویی ، گر او را مال‌ده گویی 

                       به سوی عیب چون پویی ، گر او را غیب‌دان بینی »

3 - شاعر در بیت زیر کدام احساس خود را بیان می‌کند ؟

          پنداشتی که ریشه‌ی پیوند من گسست

             در سینه‌ام هزار خراسان نهفته است .

4 - در عبارت زیر مقصود از « زیبای کوچکش » چیست ؟

          از تمام بندرگاه‌هایش راندند     زیبای کوچکش را ربودند   و گفتند تو آواره‌ای .

5 - با توجه به درس « حمله‌ی حیدری » منظور از «‌شه جنگ‌جو »‌در بیت زیر کیست ؟

      به سوی هژبر ژیان کرد رو      به پیشش برآمد شه جنگ‌جو

6 - منظور از « مسافر » و «‌پاره‌ی دیگر» در بیت زیر چه کسانی است ؟

          کجا می روی ای مسافر ؟ ‌درنگی

                    ببر با خودت پاره‌ی دیگرت را

7 - با توجه به بیت زیر ، علّت مردم‌گریزی شاعر چیست ؟

           گر می‌گریزم از نظر مردمان رهی 

                   عیبم مکن که آهوی مردم ندیده‌ام

8 - در شعر زیر «‌داروگ »‌چیست و مردم مازندران چه اعتقادی درباره‌ی آن دارند ؟

           قاصد روزان ابری ،‌ داروگ ، کی می‌رسد باران ؟

 

50/0

 

50/0

 

 

 

50/0

 

 

 

50/0

 

50/0

 

50/0

 

50/0

 

 

 

50/0

ج

معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

1 - تک و تنها می‌آید سیِ میدان       (25/0)                       

2 - چشم در راه بهاری نیست . (25/0)

3 - به عنوان ولیمه کباب غاز بدهد .       (25/0)                    

4 - وسط میدان هیمه گذاشته‌اند . (25/0)

5 - این تاس‌ها را لحظه‌ای بگیر تا دوگانه‌ای بگزارم .   (50/0)

6 - مخذول و نالان استرحام می‌کرد . (50/0)

7 - دانش و آزادگی و دین و مروّت  

                           این همه را بنده‌ی درم نتوان کرد .( 50/0)

8 - برو ای گدای مسکین در خانه‌ی علی زن 

                   که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را . (75/0)

9 - سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد 

                    دلبر که در کف او موم است سنگ خارا .( 75/0)

10 - طومار ندامت است طبع من 

                                  حرفی‌ست هر آتشی ز طومارم . ( 1 )

11 - هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن  

                 اگر خلاف کنم سعدی به سوی تو باشم . ( 1 )

 

 

سربلندی و موفقیت شما آرزوی من است .           سخندان

 

 

 

 

/ 3 نظر / 126 بازدید
زهرا

عالی بود مرسی مرسی مرسی

نسیم

خسته نباشید.

نمیگم

سلام برشما معلم گرامی این سوال هارو لطفا به صورت پی دی اف بزارید مگه نه فوش میدم