نقد مجله ی رشد زبان و ادب فارسی

 

عنوان :

بررسی مقاله های مجله ی رشد زبان و ادب فارسی 86

نویسنده :

مسعود سخندان ، دبیر زبان و ادبیّات فارسی دبیرستان های منطقه ی گمیشان ، استان گلستان

آدرس:

استان گلستان - سیمین شهر - دبیرستان 17 شهریور - مسعود سخندان

 

عنوان :

        بررسی مقاله های مجله ی رشد زبان و ادب فارسی 86

 

(( توضیح ابتدائی : این نوشته باری چاپ در مجله ی رشد زبان و ادب فارسی در پائیز 87 نگاشته شده و به آدرس آن مجله ارسال گردیده است . ))

 

اشاره :

       « متکلـّم را تا عیب نگیرند ، سخنش صلاح نپذیرد . » نویسنده دراین نوشته بر اساس این سخن بزرگ ، سعی دارد مواردی را که در نگارش دو مقاله ی ارزشمند از استاد دکتر حسین داودی و سرکار خانم مهناز اکبری  به نظر خود دارای ایراد می دیده است ، بررسی کند تا نظر نویسندگان عزیز را بیشتر جویا و از این بابت آگاه تر گردد .

 

 

کلید واژه ها :

    حذف همزه ، ایراد کتب درسی یا مطبوعات ، حسنک ، گناهکار یا بی گناه ، شیعه یا سنـّی

 

 

         در بررسی مجله ی رشد زبان و ادب فارسی شماره ی 4 دوره ی 21  تابستان 1387 مواردی چند ،  نظر اینجانب را به خود جلب کرد و برآن داشت تا این سطور را بینگارد . امیدوارم که موجب رنجش خاطر عزیزان نشوم . این موارد عبارتند از:

          الف ) مقاله ی « اعتدال در ویرایش کتاب های درسی »  نوشته ی دکتر حسین داودی

          ب  ) مقاله ی « گناهکار یا بی گناه » نوشته ی سرکار خانم مهناز اکبری

        الف :  1 - استاد  گرانقدر و ویراستار محترم مجله ی  وزین رشد جناب آقای دکتر حسین داودی در مقاله ی خود با  عنوان « اعتدال در ویرایش کتاب های درسی » در چهارمین بند از نوشته های خود به موضوع حذف همزه « ء »  از خطّ فارسی پرداخته بودند . ایشان نوشته اند که « با نگاهی به مطبوعات کشور و زیر ذرّه بین قراردادن املای  کلمات همزه دار موجود در آن ها ، به نظر می رسد در دهه ی اخیر توافق نانوشته ای بین اغلب ویراستاران این  مجموعه برای همزه زدایی ایجاد شده است  و ... » در این راستا لازم دیدم که نکاتی را در این جا یادآور شوم البته  امیدوارم این گستاخی بنده استاد عزیز را  نرنجاند .

2   -  موضوع مقاله تناسب چندانی با کلمات آغازین این بند ندارد چه از عنوان مقاله به نظر می رسد که به بررسی کتب درسی خواهد پرداخت امّا در این سطور سخن از مجلات و جراید کشور است . مطبوعاتی که اکثر آن ها به حاشیه توجه دارند تا به متن . به همین وضع خوانندگان آن نیز زیاد در قید متن نیستند . مطبوعاتی که برای کسب درآمد بیشتر ، راست را دروغ و دروغ را راست جلوه می دهند و آن را با آب و تاب می نویسند و ممکن است برای کم کردن هزینه ی خود از ویراستاران کم تجربه و کم حقوق بهره گیرند. پیامد آن هم همان چیزی است که ذهن شما را مشغول کرده است .

3   - چه بسا خود بنده نیز به جای کلماتی مثل « سؤال ، پائیز و رؤیا و ... » از شکل راحت تر آن ها « سوال یا سئوال ، پاییز و رویا » استفاده کرده ام و می کنم . دلیل این امرنه همزه ستیزی و افراط و اصرار در حذف آن که راحتی تایپ شکل دوّم این کلمات است .حتماً خوب می دانید که برای تایپ سوال یا رویا تنها کلیدهای مربوط را فشار می دهیم امّا برای نوشتن سؤال و رؤیا از کلیدهای ترکیبی استفاده می نماییم یعنی باید دو کلید را هم زمان فشار دهیم . این کار علاوه بر آن که وقت گیر است در بسیاری موارد مشکل آفرین نیز است و مشکل این است که برای بسیاری از تایپیست های تازه وارد و نیمه ماهر مثل بنده تشخیص دو دکمه ی ترکیبی برای هر حرفی آن هم در انواع فونت ها و قلم ها و سبک های نگارشی کاری بسیار زمان بَر و خسته کننده است .

4   - فکر می کنم این درست نیست که هرکسی که کلمات پاییز و سوال و رویا و جزیی و ... را به شکل راحت تر آن نوشت از دسته ی کسانی باشد که تیشه گرفته و به ریشه ی زبان فارسی می زند . ضمن این که خود جناب عالی در چند سطر بعد نوشته اید که در بخش نامه ای در سال 1375 به معلـّمان سراسر کشور ابلاغ گردید که در تصحیح اوراق دانش آموزان هر دو شکل آن ها صحیح محسوب گردد .

5   - در بررسی فهرست کتاب های درسی دبیرستان نکته ی جالبی وجود دارد و آن این است که عدد 18 را در همه ی کتاب ها به غیر از زبان فارسی ( 3 ) رشته های نظری ( غیر از ادبیات و علوم انسانی ) به صورت « هجده » نوشته اند امّا در کتاب یاد شده به صورت « هیجده » . فکر می کنم این مورد باید ویرایش شود .

6   - نکته ی آخر این که خود شما که عضو هیئت مؤلـّفان اکثر کتاب های درسی هستید ، با این حال اگر مواردی که موجب نگرانی شما شده اند در تألیف کتب درسی رعایت نمی شوند ، مقصر کیست و شما از چه کس یا کسانی انتقاد می کنید  و اگر رعایت می شوند که می توانستید عنوان مقاله را به جای کتب درسی ، بررسی مطبوعات بگذارید تا ذهن ما هم مغشوش نشود .

7   - در هر حال از حُسن توجه و دلسوزی شما نسبت به خط و زبان فارسی کمال تشکر را دارم .

ب : 1 - خانم مهناز اکبری کارشناس ارشد و دبیر زبان وادبیات فارسی شهر ری در مقاله خود با عنوان « گناهکار یا بی گناه » مواردی را نوشته بودند که اینجانب را به نوشتن این سطور برانگیخت .

2 - ایشان در ردیف پنجم  نوشته اند که « هر چند پیش از آن محمود زیر بار نرفت و لی مسعود که کینه و دلخوری از حسنک داشت بهانه ی خلیفه را پسندید و با همین بهانه ، مخالف محتشم و مقتدر خود را سرکوب کرد . » اوّل این که خلیفه در جریان اعدام حسنک در زمان مسعود نقش نداشت و این ازآن جا به دست می آید که بیهقی نوشته است « دو مرد پیک راست کردند با جامه ی پیکان که از بغداد آمده اند (1)» اگر خلیفه نقش داشت که هم نامه ی اعدام و هم پیک را خودش می فرستاد . دوّم این که با توجه به نوشته های بیهقی در مورد سلطان مسعود ، او فردی نبود که به راحتی راضی به ریختن خون کسی باشد . فردی که به گفته ی بیهقی بزرگ ترین دشنام و بددهنی اش « بی حمیّتان (2) » است ، کسی که با وجود اصرارهای بیش از حدّ بوسهل زوزنی ، بازهم با خواجه احمد حسن و بونصر مشکان در مورد حسنک جلسه می گذارد و نتیجه می گیرد که حسنک در مورد خلعت مصریان بی گناه بوده است ، آدمی که بخشش های فراوان او در یک شب به شعرا از جمله علوی زینبی ( 3 ) ، بیهقی را نیز به تعجب وا می دارد ، سلطانی که به بوسهل زوزنی می گوید « تا در این معنی بیندیشیم . ‏(4) » نیز به خواجه احمد حسن میمندی پیام می فرستد که ما با گذشته کاری نداریم هرچند حسنک بسیار مرا آزرده است ، چگونه می تواند از روی کینه کسی را بر دار کند مگر این که عوامل دیگری در کار باشد .

3 - یکی از عوامل مؤثر در بر دار کردن حسنک ، تلاش های فراوان و کینه توزی های بوسهل زوزنی است که داستان آن در کتاب تاریخ بیهقی آمده است . عامل مهم دیگر خود حسنک و کارهایی است که در دوران وزراتش نسبت به مسعود انجام داده است . حسنک به اعتراف بیهقی در گاهی موارد ، بی پروا و بی ملاحظه بوده است . یکی از آن ها ، حمایت سرسختانه از امیر محمّد است و به همین خاطر کارهایی می کند که مسعود می رنجد ؛ « حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمّد و نگاهداشت دل و فرمان محمود ، این خداوندزاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفا آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد . (5)» و دیگر پیامی که به عبدوس می دهد « امیرت را بگوی که من آن چه کنم ، به فرمان خداوند خود می کنم . اگر وقتی تخت مُلک به تو رسد ، حسنک را بر دار باید کرد . ( 6 ) »

4 - خانم اکبری در جایی نوشته اند که حسنک حتی پس از بازداشت هم با مسعود مخالف بود و به عبدوس آن پیام را داد ، در حالی که از بیان این جمله معلوم است که آن را قبل از سلطنت مسعود گفته است و نمونه ای از تعدّی های حسنک نسبت به مسعود است . یا شما فکر می کنید که حسنک هنگام گفتن آن پیام نمی دانسته که مسعود ، پادشاه شده است ؟

5 - نویسنده ، حسنک را تنها با استناد به جمله ی « بزرگ تر از حسین علی نی ام . ( 7)» شیعه دانسته است . باوری کاملاً ساده لوحانه و از روی سطحی نگری و کوتاه بینی و کج اندیشی . مگر هر کسی که بگوید از حسین علی بزرگ تر نیستم ، شیعه  است ؟ مگر سنـّی ها می گویند که از حسین علی بزرگ ترند ؟ شما در کجای دنیا اسلام یک نفر سنـّی را دیده اید که به حضرت علی و امام حسین ( ع ) یا هرکسی از صحابه ی بزرگ رضی ا... عنهم و  مسلمانان راستین اولیه اعتقاد نداشته باشد ؟ سنـّی ها هنگام صلوات علاوه بر کلمه ی « آل » واژه ی اصحاب را نیز اضافه می نمایند و این نشان می دهد که سنـّی ها با هیچ یک از مسلمانان دشمنی ندارند چه برسد به امام حسین (ع) که از روی دوستی و همدردی با ایشان و یارانشان روز عاشورا را روزه می گیرند . اصلاً اگر ملاک شما برای شیعه بودن انسان ها همان جمله ی حسنک است ، من در این جا به نمایندگی از همه ی اهل سنـّت اعلام می کنم که نه تنها بنده و هیچ یک از ما سنـّی ها از حسین علی بزرگتر نیستیم که خاک پای آن سرور شهیدان نیز نمی شویم . حالا شما با خوشحالی جار بزنید که همه شیعه شده اند . ضمناً اگر این بحث شیعه بودن حسنک را از کتب تحقیقی استادان بزرگ نوشته اید ، آدرس و ارجاع دقیق بدهید و اگر از کشفیات خودتان است که آن را به عنوان یک کشف تاریخی به اسم خودتان به ثبت برسانید تا در آینده کسی آن را به اسم خود ثبت نکند و شما از امتیاز اختراع محروم نمانید .

6 - خانم اکبری ! اگر حسنک به قول شما شیعه شده و مدّت ها با تقیّه توانسته در دربار محمود قدرتی به هم برساند ، در همان دادگاهی که می گوید از حسین بن علی ( ع ) بزرگتر نیست ، چرا این اعتقاد را کامل فاش نمی کند و در ادامه ی آن این اتهام را به بهترین نحو از خود دور می کند که « امّا حدیث قرمطی به از این باید ، که او را بازداشتند بدین تهمت نه مرا و این معروف است و من چنین چیزها ندانم . ( 8 ) » او که می دانست که این جلسه دادگاه ظاهری است و حکم اعدام او صادر شده است ، چرا تقیـّه ی خود را نمی شکند ؟ شما که نوشته اید او صراحتاً به شیعه بودن خود اعتراف می کند ، پس جمله ی « من چنین چیزها ندانم . » بلافاصله بعد از آن چه معنی می دهد ؟ حسنک در آن دادگاه از حیثیت خود دفاع می کند و تا آخرین لحظه ی مرگ تهمت قرمطی گری را از خود دور می کند .

7 - شما خوب هر جایی را که خواسته اید از تاریخ بیهقی قیچی کرده و آن ها را به هم چسبانده اید و هر جا را که نمی خواسته اید ، ندیده اید . شما هیچ توجـّه ای به جملات و کلماتی که در کتاب تاریخ بیهقی در ادامه ی آن مطالب آمده است ، ندارید .

8 - من نمی گویم که حسنک « گناهکار یا بی گناه » بود . می خواهم بدانید که شیعه یا سنـّی بودن حسنک افتخار یا لکـّه ی ننگی برای هیچ کسی نیست . می خواهم بدانید که همه ی سنـّی ها عاشقانه همه ی اهل بیت و اصحاب را دوست دارند . همه ی سنـّی های ایران به زیارت امام رضا ( ع ) رفته اند یا جزو آرزوهایشان است . می خواهم بدانید که هیچ سنـّی ای بزرگ تر از حسین علی نیست . من هم « بزرگ تر از حسین علی نی ام . »

9- از شما تشکـّر می کنم که با نوشته ی خود باعث شدید تا اینجانب چند صفحه ای از چند کتاب مهم را ورق بزنم .

 

خداوند به همه ی ما توفیق عمل خیر عنایت فرمایاد .

پاورقی ها :

الف : موارد ( 2 ) و ( 3 ) : دیداری با اهل قلم ، دکتر غلام حسین یوسفی ، چ 4 ، ج 1 ، صص 23 و 41  ، انتشارات علمی

ب : بقیه ی موارد : تاریخ بیهقی ، ابوالفضل بیهقی ، دکتر علی اکبر فیاض ، چ 4 ، پائیز 1374 چاپخانه ی حیدری صص 221 - 246

 

1 - اینجانب امید چندانی به چاپ این نوشته ندارم . ( تا امروز 29/08/1388 چاپ نشده است . )

2 - بیان تند و شاید بی ادبانه ی این حقیر را به دیده ی اغماض بنگرید .

                       مسعود سخندان دبیر زبان و ادبیـّات فارسی منطقه ی گمیشان  استان گلستان

 

/ 2 نظر / 126 بازدید
دلنشان مهر

آقاي محترم من به عنوان يك خواننده ي بي طرف توجهم به مطلب شما جلب شد و آن را خواندم اما متاسف شدم از طرز بيان شما خيلي تند سخن گفته ايد ما دبيران ادبيات شايد تنها افتخارمان اين باشد كه نسبت به رشته هاي ديگر مراتب انساني و گزينش واژگان را هنگام سخن گويي بيش تر رعايت مي كنيم . شما مي توانستيد دلنشين تر و سنجيده تر به نقد موارد مورد نظرتان بپردازيد بنده را به خاطر جسارتم ببخشيد.

ناشناس

مسعود جان با تمام نوشته ي شما موافقم اما لحن نوشته ات خيلي تند بود و طنز و جد را به هم آميخته بودي . البته خودت هم در پايان نوشته ات اعتراف كرده اي چو پرده دار به شمشير مي زند همه را كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند