زبان فارسی 1 کشوری شهریور 81

زبان فارسی (1) در شهریور 81 کشوری

الف)نگارش (5نمره)

1 - انواع نامه ها را بر حسب نوع نگارش و گیرنده ی آن ها بنویسید.

2 - عبارت زیر را نشانه گذاری کنید.

        صاحب نظران آموزشی می گویند شرط درست نوشتن درست فهمیدن است

3-  نوع نگارش عبارت زیر علمی است یا ادبی؟علت آن را بنویسید.

            یک تک بوته کوتاه مغیلان وسط بیابان دراز ،یک قصیده بلند است.

4- در کدام یک از انواع نوشته زبان به کار گرفته شده نزدیک به زبان گفتار است؟

5- جمله زیر را کوتاه تر کنید به طوری که مفهوم اصلی آن حفظ شود.

«دانشمندان وخردمندان با سعی و کوشش بسیار به هدف و مقصود خویش رسیده اند.»

6- چرا به کاربردن عبارت «نگهبان دین تواند بود» در نوشتار امروز نادرست است؟

7- در توصیف به کدام دسته از جزئیات باید پرداخت؟

8-  بیان شباهت ها و تفاوت های دو امر با کدام یک از راه های پروراندن معانی میسر است؟

ب) دستور زبان (8نمره)

1-  با فعل «خوراند ) یک جمله بسازید و اجزای آن را مشخص کنید.

2-  نوع افعال زیر رابنویسید:               

 الف ) خریده باشم         ب) می نویسم

3- گذر یا ناگذر بودن افعال زیر را مشخص کنید در صورت گذرا بودن نوع گذرای آن را بنویسید               

 الف) او به گذشته خود می نازد 

 ب)احمد به مدرسه رفت .                

 ج) شهر تهران بسیار وسیع است.

4-  برای نمودار زیر یک گروه اسمی مثال بیاورید .

5-  با توجه به متن زیر به پرسش های آمده پاسخ دهید

«رستم بی درنگ با سپاهی گران به جنگ سهراب رفت،در نخستین روز جنگ کاری از پیش نبردند،در روز دوم سهراب از پدر خواست که از جنگ دست بردارد.»      

الف) «بی درنگ» چه نوع قیدی است؟

ب) هسته ووابسته های گروه اسمی «نخستین روز جنگ» را بنویسید.  

ج) یک صفت شمارشی پسین در متن بیابید.

6-  نوع هرکدام از حروف (نقش نما) را در عبارت زیر بنویسید.

           « به او سفارش کردم تابیشتر تلاش کند.»

7- در عبارت زیر ضمیر شخصی را به ضمیر مشترک تبدیل کنید.

          پدرم همیشه از کارهایش سخن می گوید.

9- کدام یک از اسم های زیر ساده ،کدام یک مرکب و کدام یک مشتق اند؟

الف) چهل ستون       ب) دانشگاه                 ج) مداد

ج) زبان شناسی (4نمره)

1- مهم ترین ویژگیهای زبان انسان چیست؟

2- گویش به کدام یک از شکل های زبان اطلاق می شود؟

3- کدام یک از شاخه های زبان شناسی به مطالعه گذشته ی زبان مربوط می شود؟

4- واج شناسی به کدام بخش از زبان می پردازد؟

5- یک مثال برای ترادف و یک مثال برای تضمین بنویسید.

6- دستور زبان به چند بخش تقسیم می شود؟

د) املاء وبیاموزیم(3نمره)

1- چرا کاربرد واژه ی «پیشنهادات » در فارسی نادرست است؟

2- مثالی بنویسید که در آن رعایت نقش نمای اضافه(کسره ی اضافه) الزامی است.

3- خط نوشتن با دست را اصطلاح چه می نامند؟

4- در عبارت زیر نگارش کدام واژه ها نادرست است؟

« این روزها کاملاً در مطبوعات اخبارهای متفاوتی نوشته می شود . »

5- در گروه کلمات زیر املای برخی از گروه کلمات نادرست آمده است؛ درست آنها را بنویسید.

الف) عشقه وپیچک         ب) عناوین والغاب            

ج ) ابراز مصرت             د) حاشیه گذاری

6- همزه در کدام یک از مثالهای زیر به (کسره ) نیاز ندارد؟

الف)   قائم       ب)   جزءِ اول

 

/ 2 نظر / 58 بازدید
محسن

سلام وبلاگتان آموزنده و جالی است . از آشنایی با شما خوشحالم . من هم دبیر عربی هستم و وبلاگ تخصصی دارم . و از طریق وبلاگم با دانش آموزانم که چند مدرسه است ارتباط برقرار میکنم . خوشحال میشم اگه به فردوس من بیایید . البته 2 فردوس دارم فردوس1 علمی هنری و فردوس2 تخصصی عربی موفق باشید . جلیلی. مشهد

ابراهیم

عالی بود بیا سایت ما بازدیدتو ببر بالا