سوالات درس چهارم ادبیات فارسی 1 در امتحانات کشوری

 

سؤالات درس چهارم : میر علم دار

ردیف

شرح سؤالات

نمره

1

معنی کنید : اگر جان را فدا کردم ، زهی طالع که من دارم .

0.50

2

لغت : چنین گفت فرزند خیرالانام .

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید