ادبیات فارسی 2(استانی 80)

ادبیات فارسی 2(استانی 80)

الف) درک مطلب (4نمره)

-با توجه به ادبیات زیر به پرسش های 1 تا 4 پاسخ دهید.

-محبوسم وطالع است منحوسم              غمخوارم و اختر است خونخوارم

- زندان خدایگان که و من که!             ناگه چه قضا نمود دیدارم؟

-بندی است گران به دست و پایم در    شاید که بس ابله و سبک بارم ؟

- ترسیدم و پشت بر وطن کردم          گفتم من و طالع نگونسارم !

1- شاعر در بیت دوم از چه می نالد؟

2-سبک بار در بیت سوم یعنی چه ؟

3- پشت بر وطن کردن کنایه از چیست ؟

4- در کدام بیت شاعر بخت خویش را دشمن خود می داند ؟

5- منظور از کیمیای هستی در بیت «هنگام تنگ دستی در عیش و کوش و مستی کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را » چیست؟

6- مفهوم کنایی کباده ی چیزی را کشیدن چیست ؟

7-در بیت گر می گریزم از نظر مردمان رهی عیبم مکن که آهوی مردم ندیده ام علت مردم گریزی شاعر چیست؟

8-در مصرع قاصد روزان ابری، داروگ ، کی می رسد باران؟ داروگ یعنی چه؟

ب)معنی لغات (2 نمره)

با توجه به جمله های زیر معنی کلمات و ترکیباتی را که زیر آنها خط کشیده

شده ، بنویسید.( هر مورد 25/0نمره)

1- به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت         2-چه طور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند؟

3-سرتیپ را با ضمایم و تعلیقات در نهایت مهارت واستادی کشید.

4 جامه اش شولای عریانی است

5-و صولت حیدری را دست مایه شادی کودکانه اش کردی .

6 پس از نماز عشاء به انواع اوراد وادعیه می پرداخت

7 امروز به غم فزون ترم از دی

8- دمه مه های اردی بهشت ، اصفهان چون شاه زاده ای افسون شده ی افسانه است.

ج) بیان معنی شعر و نثر (7) نمره

-بیت ها ومصراع ها و عبات های زیر را به نثر ساده ی امروز بنویسید.

1- عطا از خلق چون جویی ،گر او را مال ده گویی ؟        به سوی عیب ،چون پویی گر او را غیب دان بینی

2-طومار ندامت است طبع من             حرفی است هر آتش ز طومارم

3-{باغ بی برگی } داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته

در تابوت پست خاک می گوید

4-در زمان مصطفی (ص) کافری را غلامی بود مسلمان ، صاحب گوهر ، سحری خداوندگارش فرمود که:تاس ها برگیریم که به حمام رویم.

5-تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و ما بقی را خط بکش

6- که به ما سوا فکندی همه سایه هما را

7- سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد       دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

8 در تنگنای سینه حسرت کشیده ام    گهواره بصیرت مردان نهفته است

9-در تستر در مدرسه امام شرف الدین منزل کردم.

10-زبانش تپق می زد.

11-  یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند.

12- چون اشک در قفای تو به سر دویده ام.

د) خود آزمایی (4نمره)

1 در بیت چه زنم چو نای هر دم ، زنوای شوق او دم؟       که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را  منظور از لسان غیب چیست/

2- در شعر و از سایه های آبی  ، خارهای سرخ بر اجساد به جا مانده و طعمه ی عقاب و زاغ شده فرو ریخت منظور از کلمات مشخص شده چیست؟

3- در بیت تو یک ساعت،چو افریدون،به میدان باش        به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی درفش کاویان نماد چیست؟

4- در بیت همان دستمالی که پولک نشان شد     و پوشیده اسرار چشم ترت را پولک نشان شدن دستمال نشانه چیست؟

5-با چشمانی ، یتیم ندیدنت یعنی چه؟

6- در بیت محبوسم و طالع است منحوسم      غمخوار و اختر است خونخوارم یک آرایه ی ادبی مشخص کنید.

7- در جمله مردم این جزیره از اشراف فارس هستند واژه فارس به چه معنی است؟

8- مفهوم کنایی خشت زدن و پنجه دریدقه افکندن را بنویسید.

ه)دانش های ادبی (3نمره)

1- به اشعاری که در زندان سروده می شود اصطلاحاً چه می گویند؟

2- آرایه های زیبا ی به کار رفته در بیت های زیر را بنویسید.

الف)دم تیغ بر گردنش چون رسید              سر عمرو صد گام از تن پرید

ب) دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست          جای چشم ابرو نگیرد ،گرچه او بالاتر است

3- شعر معاصر پس از نیما در سه شیوه ادامه یافت، دو شیوه آن را فقط ذکر کنید.

4- دو تن از فیلم نامه نویسان معروف ایرانی را فقط نام ببرید.

5- کتاب های زیر از کدام شاعر یا نویسنده است؟

الف)در کوچه باغ های نیشابوری           ب) بینوایان

6- مشهور ترین اثر سیمین دانشور چه نام دارد؟

 

/ 2 نظر / 196 بازدید
مهدی کمالی

سلام ممنون از سوالات استقاده کردم من دانش آموز مدرسه ی استقلالا در کویت هستم ممنون

مسعود

مسعود از برازجان استان بوشهر-دبیرادبیات واقعا دستتان درد نکند خسته نباشید لذت بردم