ادبیات فارسی 1 دی ماه 90

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی:

سوالات امتحان درس ادبیات فارسی ( 1 )

رشته ی عمومی

ساعت شروع : 8 صبح

مدت امتحان : 75 دقیقه

دانش آموزان پایه ی  اول متوسطه

تاریخ امتحان : 27/10/90

مُهر آموزشگاه

دبیرستان سعدی آرخ بزرگ

شهرستان گمیشان

 

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان           متن سوالات      کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نمره

 

1

الف) بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید. (2نمره)

تیر روانه می‌رود . .............  ما چه نشسته‌ایم پس ؟ ..............

 

5/0

2

خلوتیان آسمان تا چه شراب می‌خورند       /   ........................         

5/0

3

..................         گمراه عالمم کرد   /    گفتا اگر بدانی ..........

5/0

4

...............................    گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید .

5/0

ب

1

معنی لغات مشخّص شده‌ی زیر را در جلوی هر یک بنویسید. ( 2 نمره )

سپاس و آفرین ایزد جهان‌آفرین راست .                      

 

25/0

2

 زمانه بیامد نبودش توان .

25/0

3

چوپان دختر خود را به مُفلسی چون خیر نخواهد داد .

25/0

4

دل شیطان را از رُعب و وحشت می‌لرزانند .

25/0

5

جـَست از صدر دکان سویی گریخت .

25/0

6

قطران را با تمکین تمام آوردم .

25/0

7

آفتاب نعمتم شد زیر میغ .

25/0

8

ازدحام است و مهربانی .

25/0

پ

1

معنی بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید . ( 6 نمره )

تو مرا برادری .

 

25/0

2

دل من همی بر تو مهر آورد .

25/0

3

خدایی اوراست درخورنده .

25/0

4

صد هزاران این چنین اشباه بین .

25/0

5

بی‌نوایی و تنگ‌چشمی را از دلم ریشه کن ساز .

5/0

6

سی غلام را فرمود تا سلیح پوشند .

5/0

7

قطره‌ی علم است اندر جان من      وارهانش از هوا وز خاک تن .

5/0

8

می‌نمود آن مرغ را هر گون شگفت     تا که باشد که‌اندر آید او به گفت .

75/0

9

شربتی آب از آن زلال چو نوش       یا  به همّت ببخش یا بفروش .

75/0

10

چو خندان شد و چهره شاداب کرد     ورا نام تهمینه سهراب کرد .

1

11

خم آورد پشت دلیر جوان                  زمانه بیامد نبودش توان  .

1

ت

1

خودآزمایی ( 3 نمره )

چرا مردم به قیاس طوطی خندیدند؟

 

5/0

2

مقصود از « روشنی در دل من می‌بارد » چیست ؟

5/0

3

در کشته شدن سهراب چه کسانی را مقصر می دانید ؟ ( دو مورد)

5/0

4

معادل امروزی « قفا زدن » چیست ؟

25/0

5

در قطعه‌ی «فردوسی » زایر نامدار کیست؟

25/0

6

پیام اصلی درس « خیر و شر » چیست ؟

5/0

7

در شعر « پاسخ » مادر رزمنده چگونه او را بدرقه می‌کند ؟

5/0

ث

1

ه ) درک مطلب ( 4 نمره )  

با توجه به بیت زیر ، چرا بقّال طوطی را زد ؟

  دید پر روغن دکان و جامه چرب    بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب

 

 

5/0

2

عبارت « در این کار تعبیه ای هست . » یعنی چه ؟

5/0

3

عبارت« درود بر پیمبر بازپسین ، پیشرو پیامبران پیشین . »  در مورد چه کسی است ؟

5/0

4

در بیت زیر افراسیاب چه دستوری به فرماندهان لشکر خود می دهد ؟

     پدر را نباید که داند پسر            که بندد دل وجان به مهر پدر

5/0

5

 منظور از مصراع دوّم بیت « همی‌خواست پیروزی و دستگاه / نبود آگه از بخشش هور و ماه »  چیست ؟

5/0

6

      با توجه به ابیات  :

     بدو داد و گفتش که این را بدار             اگر دختر آرد تو را روزگار

     بگیر و به گیسوی او بر بدوز               به نیک اختر و فال گیتی‌فروز

     ور ایدون که آید ز اختر پسر                ببندش به بازو نشان پدر 

الف ) رستم چه چیزی به تهمینه داد ؟

ب ) مقصود از مصراع دوّم  بیت دوّم چیست ؟

ج )  اگر پسر به دنیا بیاید ، تهمینه چه کار باید بکند ؟

 

 

 

25/0

50/0

25/0

7

هر یک از توصیف‌های زیر در مورد چه قطره‌هایی است ؟

     الف) من ژاله و پیشرو بامدادم . مرا مشّاطه‌ی صبح و زینت‌بخش ریاحین و ازهار می‌نامند .

     ب ) من از ابر فرودآمده‌ام . من دختر دریا و نماینده‌ی اقیانوس موّاجم .

 

25/0

25/0

ج

1

دانش‌های ادبی (‌3 نمره )

نام نویسندگان کتاب‌های زیر را بنویسید .        

 الف ) ریشه در ابر                                 ب ) سمک عیّار

 

50/0

2

آثار ادبی جهان به چهار دسته‌ی حماسی ، .............. ، نمایشی و .............. تقسیم می‌شوند .

50/0

3

در بیت زیرکلمات قافیه را  مشخّص کنید.

     کنون گر تو در آب ماهی شوی     و یا چون شب اندر سیاهی شوی 

5/0

4

ادبیّات نمایشی چیست ؟

5/0

5

در بیت زیر کدام کلمات مراعات نظیر دارند ؟

     ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد 

                  چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  

50/0

6

ویژگی اصلی حماسه چیست ؟

50/0

 

 

 

 

/ 3 نظر / 111 بازدید
mahtab

alllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bood farda emtehan daram khoob shod baram merc aghaye skhandan[لبخند]

مینا

پاسخ های سوالات رابگذارید

setareh

kheili khoobe faghat kash javabesh ham boood