ادبیات سوم

سلام علیکم

از مجموعه سوالات درس به درس ادبیات فارسی سوم انسانی که تهیه کرده بودم ، در خرداد ماه 94 بدون در نظر گرفتن دو نمره حفظ شعر ، 14 نمره آمده بود . اکنون چهار نمره خرداد94 را نیز به این مجموعه اضافه کردم تا برای نوبت های بعدی کامل تر شود .

/ 0 نظر / 208 بازدید