نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سؤالات درس ( 1 ) زبان فارسی ( 3 ) : قواعد ترکیب

ردیف

متن سؤالات درس قواعد ترکیب

نمره

1

در نظام آوایی زبان فارسی الگوی هجایی  با صامت آغاز می شود یا با مصوّت ؟ ( خرداد 82 گلستان )

25/0

2

الگوی هجایی واژه ی « سرو » را بنویسید . ( خرداد 82 گلستان )

5/0

3

چرا تولید واحد های زبانی زیر غیرممکن است ؟ ( خرداد 82 گلستان )

الف ) امروز دانش آموزان به مدرسه رفت .             ب ) کار آن ها مرد

5/0

4

در تولید واحد زبانی زیر چه قاعده ای رعایت نشده است ؟ ( شهریور 82 گلستان )

       درخت به دیدار من شتافت .

25/0

5

هر تکواژ برای این که تولید شود یا از زبان های بیگانه به زبان فارسی راه یابد ، باید از صافی کدام قواعد زبان عبور کند ؟ ( شهریور 82 گلستان )

25/0

6

برای هریک ازالگوهای هجایی زیر یک کلمه بسازید .  (شهریور 82 گلستان )

 الف ) صامت + مصوّت    

ب) صامت + مصوّت + صامت + صامت

 

25/0

25/0

7

کوچک ترین واحد زبان چه نام دارد ؟ ( دی 80 سراسری )

25/0

8

در تولید واحدهای زبانی زیر چه قاعده ای رعایت نشده است ؟ ( خرداد 81 گلستان )

 الف ) پسرک به مدرسه می رفتند .            ب ) درخت به دیدار من شتافت .

5/0

9

در تولید واحد زبانی زیر چه قاعده ای رعایت نشده است ؟ ( دی 80 سراسری )

          گنجشک کتاب می خواند .

25/0

10

در تولید واحد زبانی زیر چه قاعده ای رعایت نشده است ؟ ( خرداد 84 )

        من ، من را درآینه دیدم .

25/0

11

در تولید واحدهای زبانی زیر چه قاعده ای رعایت نشده است ؟ ( شهریور 83 استان تهران )

   الف ) برمی داشتند داشتند .               ب ) من ، من را صدا زدم .        ج ) مدرسه ی یک روز خاطره

75/0

12

تعداد واج های کلمات « ابر » و « دماوند »  را بنویسید. ( خرداد 83 گلستان )

5/0

13

یک مثال بنویسید که در آن قواعد معنایی رعایت نشده باشد . ( شهریور 82 تهران )

5/0

14

چرا تولید واحد « بلند آسمان این » درست نیست ؟ ( شهریور و دی 82 تهران )

5/0

15

الگوی هجایی واژه ی « ریخت » را بنویسید . ( دی 82 تهران )

5/0

16

برای رعایت نکردن هریک از قواعد معنایی و کاربردی یک مثال ذکر کنید . ( خرداد 83 استان تهران )

1

17

کاربرد گروه اسمی « بلندِ دماوند کوه » بر اساس کدام قاعده ی زبانی ترکیب نادرست است ؟ ( شهریور 83 تهران )

5/0

18

چرا ساخت واژه ی « رَتـْدْ » امکان پذیر نیست ؟ ( شهریور 83 تهران )

5/0

19

چرا نمی توان واژه ی « بَپْـرْ » را تولید کرد ؟ ( شهریور 84 )  

5/0

20

کدام یک از قواعد ترکیب به ما کمک می کند تا هر جمله ای را در جایگاه خودش به کارببریم ؟ ( شهریور86)

25/0

21

کدام یک از واژه های زیر براساس الگوی هجایی « صامت + مصوت + صامت + صامت » ساخته نشده است؟ دلیل خود را ذکر کنید . ( شهریور 86 )

   الف ) فیض        ب ) کین              ج ) ابر           د ) پارس

 

5/0

22

الف ) طبق چه قاعده ای واحد زبانی زیر نادرست است ؟ ( شهریور 85 )

       « علف های سبز ، گوسفندان را می درند . »

 ب ) جمله ی فوق را به گونه ای تغییر دهید که در زبان معیار قابل استفاده باشد .

5/0

 

5/0

23

گروه اسمی « خندان چهره آن ها » را با توجه به قواعد هم نشینی اصلاح کنید . ( شهریور 84 )

5/0

24

چرا جمله ی زیر در زبان فارسی معیارکاربرد ندارد؟ شکل صحیح آن چگونه است؟ (خرداد 86 )

   « نور، درخت شاخه های نازک ترین را نوازش می کرد. »

0.75

25

به چه دلیل واژه ی « ربِْپْ » در زبان فارسی قابل تلفّظ نیست؟ ( خرداد 86 )

0.5

26

توضیح دهید به چه علت جمله ی « دشت گوسفندان را می چراند » نادرست است ؟ صورت صحیح آن را بنویسید . ( خرداد 83 تهران )

5/0

27

چرا واژه ی « داگـْکْ » با وجود برخورداری از الگوی هجایی در زبان معیار کاربرد ندارد ؟ (خرداد 83 تهران)

5/0

28

کوچک ترین واحد زنجیره ی گفتار چیست ؟ ( خرداد 81 گلستان )

25/0

29

به چه دلیل کاربرد واحدهای زبانی زیر نادرست است ؟ ( خرداد 81 گلستان )

   الف ) تو ، تو را از دید دیگران پنهان نمودی .                 ب ) صمیمی دوستان آرزوی دیدن خوب

5/0

30

الگوی هجایی واژه ی « چاره » را بنویسید . ( خرداد 85 )

5/0

31

الگوی هجایی واژه ی « پارس » را بنویسید . ( دی 84 )

5/0

32

الگوی هجایی واژه ی « گل » را بنویسید . ( خرداد 84 )

5/0

33

جمله ی « درخت ، آسمان را شخم می زند . » براساس کدام قاعده ی ترکیب نادرست است ؟ ( دی 84 )

5/0

34

در جمله ی « پرنده ، آبی پاک آسمان را نشانده است . »

  الف ) رعایت نکردن کدام قواعد ترکیب ، ساخت جمله را غیرممکن کرده است ؟

   ب )  الگوی هجایی « آبی » را بنویسید .    ( خرداد 87 )

 

5/0

5/0

35

در جمله ی « دانش آموزان خوب در درس مؤفق می باشد . » کدام قاعده ی زبانی رعایت نشده است ؟ ( خرداد 83 گلستان )

25/0

36

چرا ساختن واژه ی « وَتـْـدْ » امکان پذیر نیست ؟ ( خرداد 83 گلستان )

5/0

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۸ ] [ ٩:۳٤ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد