نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سئوالات امتحان درس : آرایه های ادبی

مدّت امتحان : 90 دقیقه

سال : سوم نظام جدید            رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان :03 /03 /1379

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در  خرداد ماه سال تحصیلی 1378 - 1379

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

1

در بیت زیرردیف و قافیه را مشخص کنید .

     هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش                 باز جوید روزگار وصل خویش .

 

5/0

2

علامت هجاهای کلمه ی « اختصاص » را به ترتیب بنویسید .

75/0

3

« تجدید مطلع » را در قصیده تعریف کنید و بنویسید این کار به چه منظورهایی صورت می گیرد ؟

75/0

4

درباره ی قطعه به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف ) حداقل ابیات آن چند است ؟       

ب ) نظام قافیه در آن چگونه است ؟

5/0

5

نام قالب شعری زیر را بنویسید و ویژگی های قافیه را در آن توضیح دهید .

       اگر پای در دامن آری چو کوه         

                       سرت ز آسمان بگذرد در شکوه

       زبان در کش ای مرد بسیاردان  

                        که فردا قلم نیست بر بی زبان .

5/0

6

دو ویژگی از ویژگی های شعر نیمایی را بنویسید .

5/0

7

استعاره ی مکنیّه ای که مشبه به آن انسان باشد چه نام دارد ؟

25/0

8

موسیقی برخاسته از واج آرایی صامت ها محسوس تر است یا صامت ها ؟

25/0

9

نام دیگر بیت تکراری در ترجیع بند چیست ؟

الف ) رشته                  ب ) مطلع         

 ج ) تخلص                   د ) برگردان

25/0

10

تعیین کنید کدام یک از شعرهای زیر دوبیتی است . دلیل خود را بنویسید.

الف ) ماییم در این گنبد دیرینه اساس 

                جوینده ی رخنه ای چو مو اندر طاس

        آگاه نه از منزل امید و هراس  

                 سرگشته و چشم بسته چون گاو خراس .

ب )   در این صحرا مرا گرما گرفته 

                               غم عالم مرا تنها گرفته

        غم عالم همه می گن دو روزه   

                              غم من دم به دم بالا گرفته .

5/0

11

استعاره را در بیت زیر بیابید و نوع آن را بنویسید .

    ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی     خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی

5/0

12

در بیت زیر آرایه ی اشتقاق را مشخص کنید و صامت های مشترک آن را تعیین کنید .

     اگر به شعر نکو افتخار شاید کرد 

                    به من عراق تفاخر کند تو خود دانی .

5/0

13

مفهوم کنایه ی « فلانی ریش سفید است . » چیست ؟

25/0

14

با توجه به عبارت « یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تأسف می خوردم و سنگ سراچه ی دل به الماس آب دیده می سُفتم . » نوع سجع  را در کلمات زیر مشخص کنید .

الف ) تأمل و تأسف         ب ) می خوردم و می سُفتم

5/0

15

موازنه ای که همه ی سجع های پدید آرونده ی آن متوازی باشد ، .................................. نام دارد .

25/0

16

در کدام یک از ابیات زیر آرایه ی موازنه وجود دارد ؟

الف ) هم عقل دویده در رکابت                                                          هم شرع خزیده در پناهت .

 ب) دفترفکرت بشوی ، گفته ی سعدی بگوی                 دامن گوهربیار ، بر سر مجلس ببار .

25/0

17

در بیت زیر « دست و دوست » چه نوعی از جناس است ؟

    نه تلخ است صبری که بر یاد اوست          

                      که تلخی شکر باشد از دست دوست .

25/0

18

در بیت زیر یک جناس تام بیابید و بنویسید .

    دلارام در بر ، دلارام جوی 

                  لب از تشنگی خشک بر طرف جوی .

25/0

19

در ابیات زیر آرایه های ( تناقض ، تضاد ، اشتقاق ، تکرار ، مراعات نظیر و تضمین ) را مشخص کنید .

1 – لیک اینم بس که چه دشمن چه دوست               

                  گوید این زن از خریداران اوست .

2 – اگر تو فارغی از حال ما یارا   

                      فراغت از تو میسر نمی شود ما را .

3 – چنین نقل دارم ز مردان راه  

                         فقیران منعم گدایان راه .

4 – ابر وباد و مه و خورشید و فلک در کارند 

               تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری .

5 – هم نظری ، هم خبری ، هم قمران را قمری 

                هم شکر اندر شکر اندر شکری .

6 – خیز تا خاطربدان ترک سمرقندی دهیم  

                   کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی .

5/1

 

20

در کدام گزینه کلمه ی « دریا » مشبه به است ؟

1 – تلاطم زندگی امواج دریا را به یاد می آورد . 

2 – دلش چون دریا بزرگ است .

3 – دریای بی کران چون دل عارفان است .             

4 – رنگ دریا همچون رنگ آسمان آبی است .

25/0

21

در بیت زیر چه نوع جناسی وجود دارد ؟

     پسر را نشاندند پیران ده  

          که مهرت بر او نیست ، مهرش بده .               ( ؟ )

1 – ناقص اختلافی          2 – ناقص حرکتی  

       3 – ناقص افزایشی           4 – تام

25/0

22

تشبیه مرکبی بنویسید که مشبه آن ستاره های سرخ در تیرگی شب باشد .

5/0

23

کدام کلمه در بیت زیر در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟ نوع آن را مشخص کنید و دلیل آن را بنویسید .

    گل بخندید و باغ شد پدرام  

                      ای خوشا این جهان بدین هنگام .

75/0

24

کدام یک از واژه های مشخص شده ی زیر در معنی مجازی است ؟ دلیل آن را بنویسید .

      ما را سری است با تو گر خلق روزگار              دشمن شوند و سر برود هم برآن سریم .

75/0

25

در بیت زیر یک تشبیه بلیغ بیابید و مشبه به آن را ذکر نمایید .

     روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت 

         بی تو اگر سرخ شود بر اثر غازه بود .

5/0

26

علاقه های مجاز را ( با توجه به کلمات معین شده ) در ابیات زیر ذکر کنید .

1 – سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم                وزین درخت همین میوه ی غم است برم .

2 – برآشفت ایران و برخاست گرد                       همی هر کسی کرد ساز نبرد .

5/0

27

کنایه را در بیت زیر مشخص کنید و تعیین کنید که نشانه نمونه است یا دلیل ؟

     یکی نغز بازی کند روزگار  

                    که بنشاندت پیش آموزگار .

5/0

28

درابیات زیر آرایه های ( تلمیح ، حس آمیزی ، ایهام تناسب ، لف و نشر، اغراق و حُسن تعلیل ) را بیابید .

1 – گر شاهدان نه دنیی و دین می برند و عقل             پس زاهدان برای چه خلوت گزیده اند .

2 – شود کوه آهن چو دریای آب                              اگر بشنود نام افراسیاب .

3 – یعقوب وار وااسفاها همی زنم                            دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست .

4 – روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد           زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما .

5 – از عفو وخشم تو دو نمونه است روز و شب          وز مهر وکین تو دو نمونه است شهد و سمّ .

6 – به ترانه های شیرین ، به بهانه های رنگین            بکشید سوی خانه مَه خوب خوش لقا را .

5/1

29

در تشبیه زیر کدام یک از پایه های تشبیه حذف شده است ؟

    مرد نقال از صدایش ضجّه می بارید و نگاهش مثل خنجر بود .

1 – وجه شبه              2 – مشبه                3 – ادات تشبیه             4 – مشبه به

25/0

30

در باره ی دو تشبیه زیر کدام گزینه درست است ؟

الف ) قرار در کف آزادگان نگیرد مال  

                چو صبر در دل عاشق ، چو آب در غربال .

 ب ) ماه خورشید نمایش ز پس پرده ی زلف 

                 آفتابی است که در پیش سحابی دارد .

1 – هر دو تشبیه مفردند. 

2 – هر دو تشبیه مرکب اند .

3 – الف ، مرکب و ب ، مفرد                          

4 – الف ، مفرد و ب ، مرکب

25/0

 

جمع نمرات

15

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٢ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد