نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سئوالات امتحان درس : آرایه های ادبی

مدّت امتحان : 75 دقیقه

سال : سوم نظام جدید   رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان :13 / 10 / 1377

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی  ماه سال تحصیلی  77 – 78

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سئوالات

نمره

1

اگر شاعر نام خود را در یکی از بیت های پایانی غزل بیاورد ، این کار .................... نام دارد .

25/0

2

در بیت « تو را ز حال پریشان ما چه غم دارد     /  

  اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد . » واژه های قافیه را مشخص کنید .

25/0

3

واژه ی « سبکبار » چند واج دارد ؟ مصوت بلند آن کدام است ؟ هجای آخر آن را با علامت خاص خود بنویسید .

75/0

4

یک مورد تشابه و یک مورد تفاوت میان قصیده و غزل را بنویسید .

5/0

5

دعای جاودانگی ممدوح در پایان قصیده چه نام دارد ؟

25/0

6

این شعر در چه قالبی سروده شده  است ؟    

  -------------------                 ------------------*

  -------------------                 ------------------*

  -------------------                 ------------------*

25/0

7

بیت برگردان در ترجیع بند چیست ؟

5/0

8

آخرین مصراع هر رشته ی مسمط چه نام دارد ؟

25/0

9

کلیله و دمنه ی منظوم رودکی در چه قالبی سروده شده است ؟

25/0

10

در رباعی پیام اصلی شاعر معمولاً در کدام مصراع می آید ؟

25/0

11

رایج ترین قالب شعری در بین روستاییان چیست ؟

25/0

12

اولین گام جدی در انتشار شعر نو ، کدام اثر نیما یوشیج بود ؟

25/0

13

همه ی شاعران کدام گزینه ی زیر از برگزیدگان شعر نیمایی اند ؟

الف ) سهراب سپهری ، علی اسفندیاری ، مهدی اخوان ثالث          

ب ) پروین اعتصامی ، نیما یوشیج ، سهراب سپهری                    

 ج ) سهراب سپهری ، نسیم شمال ، نیما یوشیج                           

 د ) بهار ، علی افندیاری ، مهدی اخوان ثالث

25/0

14

در بیت زیر مشبه به و وجه شبه را پیدا کنید .

   حریف دوست که از خویشتن خبر دارد                   

  شراب صرف محبت نخورده است تمام .

5/0

15

دو تشبیه بلیغ اضافی و غیر اضافی بسازید که « شب » مشبه آن باشد .

5/0

16

در تشبیه مرکب زیر ، مشبه و مشبه به را تعیین کنید . بعد شعر را طوری به نثربازنویسی کنید که تشبیه مرکب به تشبیه مفرد تبدیل شود .

   در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست ؟             

              نقطه ی دوده که بر حلقه ی جیم افتاده است .

75/0

17

در مصراع نخست بیت زیر ، یک استعاره ی مصرحه پیدا کنید. آن را به تشبیه تبدیل کنید و مشبه به آن را مشخص کنید .

   نشست و لؤلؤ از نرگس همی ریخت    

              بدان آب از جهان آتش برانگیخت .

75/0

18

در بیت زیر یک تشخیص پیدا کنید و توضیح دهید چرا به آن تشخیص می گویند .

 ای نسیم صبح اگر بازاتفاقی افتد ت     

           آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست .

75/0

19

با توجه به واژه ی مشخص شده در بیت ، به پرسش ها پاسخ دهید .

   چو تنها ماند ماه سرو بالا     

    فشاند از نرگسان لؤلؤی لالا .

الف ) معنای غیر حقیقی که شاعر از آن اراده کرده است ، چیست ؟

ب  )  چه تناسبی میان معنی حقیقی و غیر حقیقی آن وجود دارد ؟

 ج )   کدام نشانه خواننده را از توجه به معنای حقیقی بازمی دارد ؟

 د )    چنین استفاده ای از زبان را چه می نامند ؟

   1 – حسن تعلیل          2 – کنایه      

      3 – تشبیه                 4 – مجاز

 

25/1

20

در مصراع دوم بیت زیر کنایه کدام است ؟ معنای آن چیست ؟ آن کنایه با دلیل ذکر شده است یا نمونه یا نشانه ؟

          شکر خدا که همت من زاد راه شد

                 در پیشگاه دوست نگشتیم روسیاه .

75/0

21

قدما تکرار مصوت « –ِ » را چه می نامیدند ؟

25/0

22

نوع سجع های واژه های زیر را بنویسید .

 .................. حاصل ، ....................... کافی .

به جای واژه ی دوم واژه ای بگذارید که بالاترین ارزش موسیقایی را در میان سجع ها داشته باشد .

5/0

23

اگر واژه های « سمند ، جمال ، جنگ » و « کمند ، کمال ، رنگ » به ترتیب در سخن قرینه قرار گیرند ، آرایه ی ناشی از آن ها چیست ؟

الف ) سجع                     ب ) موازنه     

         ج ) ترصیع                   د ) جناس

25/0

24

کدام گزینه در مورد جناس درست است ؟

الف ) تفاوت معنایی واژه های پایه جناس پدید می آورد .

ب )  همانندی معنایی واژه های پایه جناس پدید می آورد .

 ج )  جناس در شعر نیز می تواند بیاید .

 د )  دو کلمه ی هم جنس ، گاه هیچ تفاوتی در معنا ندارند . 

 

25/0

25

نوع جناس های زیر را تعیین کنید .

الف ) آن که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت                هم تواند کرمش دادِ من مسکین داد .

 ب )  اگر پیل زوری و گر شیر چنگ                

    به نزدیک من صلح بهتر که جنگ  .

 ج )  کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست             

  یا  نظر در تو ندارد مگرش ناظر نیست .

 

 

25/0

25/0

25/0

26

کدام گزینه درباره ی حُسن تعلیل درست است ؟

الف ) علتی که شاعر ذکر می کند به دلیل علمی بودن پذیرفتنی است .

 ب )  علتی که شاعر می آورد چون با تمثیل همراه است ، پذیرفتنی است .

 ج )  چون علل بر تشبیه استوار است ، پذیرفتنی است .

 د )   اسا س حُسن تعلیل بر خیال انگیزی و تعقل است .

25/0

27

در بیت زیر کدام آرایه ی لفظی وجود دارد ؟

        شد پرده ام دریده تا پرده ها بسوزم                   از آتشی که خیزد در پرده ی حجازی .

25/0

28

در ابیات زیر آرایه های ( اشتقاق ، تلمیح ، تضمین ، تضاد ، حس آمیزی و ایهام تناسب) را مشخص کنید .

1 – هرچ آن قبیح تر بکند یار دوست روی                 داند که چشم دوست نبیند قباحتش .

2 – بوی دهن تو از چمن می شنوم                           رنگ تو ز لاله و سمن می شنوم .

3 – گر هزار است بلبل این باغ                               همه را نغمه و ترانه یکی است .

4 – زبانم عقده ای دارد چو موسی ، من ز فرعونان   

   ز رَشک آن که فرعونی خبر یابد ز برهانم .

5 – ای سخت جفاس سست پیوند                              رفتی و چنین برفت تقدیر .

6 – مرا شکیب نمی باشد ای مسلمانان                       ز روی خوب « لکم دینکم ولی دین » .

 

5/1

29

در ابیات زیر آرایه های ( حُسن تعلیل ، تناقض ، مراعات نظیر ، لف و نشر ، اغراق و ایهام ) را مشخص کنید .

1 – دست مجنون و دامن لیلی                                

   روی محمود و خاک پای ایاز .

2 – زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف                 رفتن به روی آتشم از آب خوشتر است .

3 – از عفو و خشم تو دو نمونه است روز و شب           وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد و سمّ .

4 – زین آتش نهفته که در سینه ی من است                  خورشید شعله ای است که در آسمان گرفت .

5 – خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود                   گوید دو آفتاب نباشد به کشوری .

6 – ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم                         ای بی خبر از لذت شرب مدام ما .

5/1

 

جمع نمرات

15

       

 

[ دوشنبه ۱۳۸٧/٥/٢۱ ] [ ۳:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد