نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
» آرایه های ادبی سوم انسانی درس هشت تا یازده :: شنبه ۱۳٩٥/٩/٦
» جزوات نمونه سوال :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۸/۱٢
» دریافت نمونه سوالات از طریق تلگرام :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٧/٢۱
» مجموعه سؤالات درس به درس ادبیات فارسی اول دبیرستان :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/۱٦
» قسمت اول ( دی ماه ) ادبیات فارسی سال دوم :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱
» موسسه ی مردم نهاد آسان :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» کامل ترین مجموعه سؤالات درس به درس ادبیات فارسی 3 عمومی :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٢۳
» معرفی وب سایت جدید خودم :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٠
» سوالات تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 سوم انسانی :: جمعه ۱۳٩٢/٧/۱٩
» سوالات ادبیات فارسی 1 کشوری درسال های مختلف :: جمعه ۱۳٩٢/٥/٢٥
» سوالات ادبیات فارسی 1 کشوری در سال های 79 تا 84 :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٢
» سوالات ادبیات فارسی 1 در امتحان کشوری خرداد و شهریور 1389 :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٢
» تقدیر و تشکر :: جمعه ۱۳٩٢/٤/٧
» سوالات درس به درس زبان فارسی اول دبیرستان در نوبت دی ماه :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳
» ادبیات فارسی سال اول دبیرستان در نوبت دی ماه :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢
» ادبیات سوم تجربی در دی ماه :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٧
» ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان در نوبت دی ماه سال های مختلف :: یکشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٦
» معرفی وبلاگ جدید :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» کلیپ درس طوطی و بقال( ادبیات فارسی سال اول ) :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱
» زبان فارسی 2 دوم دبیرستان در خرداد 91 :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩
» مجموعه سؤالات زبان فارسی دوم دبیرستان :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» ادبیات فارسی سال اول دبیرستان خرداد 91 :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤
» زبان فارسی سال اول خرداد 91 :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤
» زبان فارسی 3 عمومی خرداد 91 :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» کلیپ درس متاع جوانی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» ادبیات 3 انسانی :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» ادبیات فارسی 3 عمومی :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» ادبیات فارسی 1 دی ماه 90 :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» زبان فارسی 3 تجربی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» زبان فارسی سال دوم دبیرستان دی ماه :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» ادبیات فارسی سال اول دی ماه 90 :: شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» درس های 4 تا 7 ادبیات فارسی 3 عمومی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» سوالات درس های زبان شناسی سال اول دبیرستان ( درس های 1 و 6 ) :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» زبان شناسی سال دوم دبیرستان درس های 1 و 6 :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٩
» زبان فارسی 3 و آرایه های ادبی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
» ادبیات فارسی 1 سال اول دبیرستان :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٢
» سؤالات املا و بیاموزیم زبان فارسی 3 عمومی :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
» چند سؤال برای زبان فارسی 3 عمومی :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
» زبان فارسی 2 خرداد 90 نوبت 8 صبح و 14:30 بعد از ظهر :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٧
» چند نمونه سوال دیگر برای زبان فارسی 2 :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
» زبان فارسی 2 :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
» ادبیات فارسی 3 عمومی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٥
» ادبیات فارسی 2 خرداد 90 :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» زبان فارسی 2 شهریور ماه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٤
» زبان فارسی دوم دبیرستان خرداد ماه :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
» نمونه سؤالات زبان فارسی 2 دوم دبیرستان دی ماه :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٠
» زبان فارسی 2 :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٩
» ادبیات فارسی 1 خرداد 84 خارج از کشور الف :: جمعه ۱۳٩٠/۱/٢٦
» سلام و عذرخواهی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٢۳
» زبان فارسی 3 عمومی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
» زبان فارسی3عمومی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
» ادبیات فارسی 1 دبیرستان :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» زبان فارسی 3 عمومی دی 83 استان مرکزی :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» شهریور ماه سال 1388 زبان فارسی 3 عمومی :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» زبان فارسی 3عمومی :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» زبان 3 :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» زیان 3 عمومی :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» زبان 3 :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠ :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» زبان فارسی 3 رشته ریاضی- فیزیک دی 84 :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» زبان فارسی 3 عمومی دی 86 :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» زبان فارسی 3 عمومی شهر تهران 81 :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠
» ادبیات فارسی 1 خرداد 84 خارج از کشور گروه ب :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» ادبیات فارسی 1 خرداد 84 خارج کشور :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» ادبیات فارسی 1 خرداد 84 گروه غایبین موجه :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» راه تعیین سمت قبله :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» ادبیات فارسی 1 خرداد 84 گروه ب :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» نام سال های مختلف و محاسبه ی سال تولّد بر اساس نام سال :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» ادبیات فارسی 1 خرداد 84 الف کشوری :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» سلام به همکلاسی ها :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱
» زبان فارسی 3 سوم دبیرستان :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» زبان فارسی 2 دوم دبیرستان :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» ادبیات فارسی 1 سال اول دبیرستان :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» ادبیات فارسی 2 دوم دبیرستان :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 سال دوم انسانی :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» نمونه سوالات ادبیات فارسی سال اول دبیرستان :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٧
» دیروز ، امروز و فردا :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٦/۳۱
» سؤالات درس نهم ادبیات فارسی سال اول :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٦/٢٤
» سؤالات درس هشتم ادبیات فارسی سال اول :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٦/٢٤
» سوالات درس هفتم ادبیات فارسی ( 1 ) : طوطی و بقال :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۱
» سوالات درس ششم ادبیات فارسی ( 1 ) : خیر و شر :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۱
» سوالات درس 5 ادبیات فارسی ( 1 ) : سمک و قطران :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۱
» سوالات ادبیات نمایشی ادبیات فارسی ( 1 ‌ ) :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۱
» سوالات بیاموزیم 1 ادبیات فارسی 1 در امتحانات کشوری :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧
» سوالات درس چهارم ادبیات فارسی 1 در امتحانات کشوری :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧
» سوالات درس سوم ادبیات فارسی 1 در امتحانات کشوری :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧
» سوالات درس دوم ادبیات فارسی 1 در امتحانات کشوری :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧
» سوالات درس اول ادبیات فارسی 1 در امتحانات کشوری :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧
» ادبیات فارسی 1 سال اول خرداد 79 کشوری گروه ب :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦
» تاریخ ادبیات 2 شهریور 85 :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦
» تاریخ ادبیات 2 شهریور 87 :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦
» تاریخ ادبیات 2 خرداد 88 :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦
» تاریخ ادبیات 2 خرداد 85 :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦
» تاری :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦
» ادبیات فارسی 1 سال اول کشوری شهریور 1379 :: دوشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٠
» ادبیات فارسی 1 خرداد 82 غایبین کشوری :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٥
» اسامی سال ها :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٠
» معرفی یک سایت خوب برای نمونه سوالات :: جمعه ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» مفهوم رند در شعر حافظ :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٠
» زبان فارسی 3 عمومی دی 83 کلاسی :: جمعه ۱۳۸۸/۱۱/٢
» تاریخ ادبیات 2 دی 88 :: جمعه ۱۳۸۸/۱۱/٢
» آدرس هسته ی تخصصی ادبیات فارسی استان گلستان :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» تقدیر و تشکر :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» زبان فارسی 3 عمومی دی 88 کلاسی :: شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» زبان فارسی 3 تخصصی انسانی دی 88 کلاسی :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» ادبیات فارسی 2 :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» ادبیات فارسی 1 دی 88 :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» ادبیات فارسی 3 انسانی ( دی 88 کلاسی ) :: جمعه ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» سوالات درس سوم ادبیات فارسی 1 :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۳
» سوالات درس دوم ادبیات فارسی 1 :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۳
» سوالات درس 1 ادبیات فارسی سال اول دبیرستان :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۳
» نقد مجله ی رشد زبان و ادب فارسی :: جمعه ۱۳۸۸/۸/٢٩
» زبان فارسی سال دوم دبیرستان خرداد 88 :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٦
» زبان فارسی سال اول خرداد 88 :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٦
» تا هست آدمی تا هست عالمی :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۳/٥
» تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 :: دوشنبه ۱۳۸۸/٢/٢۸
» معنی درس های کعبه ی مخفی و مسافر و ریشه ی پیوند ادبیات فارسی 2 :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٢/٢٤
» معنی درس 22 ( شخصی به هزار غم گرفتارم ) ادبیّات فارسی سال دوّم دبیرستان :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/٢٢
» ادبیات فارسی 1 خرداد 87 :: شنبه ۱۳۸۸/٢/۱٢
» ادبیات فارسی 3 تخصصی دی 83 استان مرکزی :: شنبه ۱۳۸۸/٢/۱٢
» تلمیحات سعدی به داستان پیامبران در آثار خود :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/٩
» ادبیات فارسی 2 استانی 81 :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/۸
» ادبیات فارسی 2(استانی 80) :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/۸
» ادبیات فارسی 3 انسانی در مردادماه 1383 استان مرکزی :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/۱
» زبان فارسی 1 کشوری شهریور 81 :: شنبه ۱۳۸۸/۱/٢٩
» ادبیات فارسی 1 خرداد 87 :: شنبه ۱۳۸۸/۱/٢٩
» سوالات ادبیات فارسی 3 انسانی در مرداد ماه 82 استان مرکزی :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٥
» سلام به همکلاسی های دانشگاه :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٤
» سلام دوستان عزیز :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٠
» ادبیات فارسی تخصصی 3 انسانی دی ماه 84 :: جمعه ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» طنز پردازی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۸
» بانک نمونه سوالات از دبیرستان رسا توس :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٦
» آدرس برخی از گروه های آموزش زبان و ادبیات فارسی متوسطه :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٦
» ادبیات سال اول دی 87 :: شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» بارم بندی تاریخ ادبیات 1 و 2 :: جمعه ۱۳۸٧/۱٠/٢٧
» تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 دوم انسانی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» ادبیات فارسی 2 دی 87 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 دی 87 :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» بارم بندی آرایه های ادبی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
» زبان فارسی 3 دی 87 کلاسی :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» زبان فارسی 2 دی 87 :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» آدرس نمونه سؤالات نهایی به ترتیب نوبت امتحانی :: جمعه ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
» برخی سایت های علمی ادبی برگرفته از اینترنت :: شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٧
» ادبیات فارسی 2 سال دوم دبیرستان :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٤
» ادبیات فارسی 2 سال دوم دبیرستان :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٤
» ادبیات فارسی 2 سال دوم دبیرستان :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٤
» آدرس بعضی از گروه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی متوسطه :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/٢٧
» گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی گمیشان :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/٢٦
» زبان فارسی 3 عمومی خرداد 83 شهر تهران :: شنبه ۱۳۸٧/٩/٢۳
» تقدیر و تشکر :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/٢٠
» اشتباهات کاربردی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٤
» انواع پسوند « ان » :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٤
» بیاموزیم واج ( صامت ) میانجی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٤
» نظام معنایی زبان :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/٥
» تک بیتی ناتمام :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۸
» جمله واژه و تکواژ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۸
» قواعد ترکیب :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۸
» بیاموزیم واژه های هم آوا :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۸/٢۳
» نگارش تشریحی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۸/٢۳
» زندگی نامه نویسی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۸/٢۳
» سوالات درس های 1 - 11 ادبیات فارسی 3 انسانی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/۱٤
» معنی درس ( شیر و گاو ) ادبیات سوم انسانی :: یکشنبه ۱۳۸٧/۸/٥
» معنی درس حسنک وزیر سال سوم انسانی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۸/٢
» زبان فارسی 3 عمومی خرداد 83 گلستان :: جمعه ۱۳۸٧/٧/٢٦
» زبان فارسی 3 عمومی شهریور 82 گلستان :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/٢۳
» زبان فارسی 3 عمومی خرداد 82 گلستان :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۸
» نمونه سوال :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧
» زمینه ی کاری وبلاگ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/٩
» ادبیات فارسی 3 انسانی شهریور 84 :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٤
» ادبیات فارسی 3 انسانی خرداد 84 :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٤
» ادبیات فارسی 3 انسانی دی83 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٠
» ادبیات فارسی 3 انسانی شهریور 83 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٠
» ادبیات فارسی 3 انسانی خرداد 83 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٠
» ادبیات فارسی 3 انسانی شهریور 82 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٠
» ادبیات فارسی عمومی خرداد 85 :: دوشنبه ۱۳۸٧/٦/۱۸
» ادبیات فارسی 3 عمومی در شهریور 84 :: دوشنبه ۱۳۸٧/٦/۱۸
» ادبیات فارسی 3 عمومی شهریور 83 :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٤
» ادبیات فارسی عمومی خرداد 82 :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٤
» ادبیات فارسی عمومی شهریور 82 :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٤
» زبان فارسی 3 عمومی خرداد 87 :: شنبه ۱۳۸٧/٦/٩
» زبان فارسی 3 عمومی خرداد 84 :: شنبه ۱۳۸٧/٦/٩
» زبان فارسی 3 عمومی خرداد 85 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٦
» زبان فارسی 3 عمومی دی 84 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٦
» زبان فارسی 3 عمومی خرداد 81 :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۳
» زبان فارسی ٣ عمومی دی ماه ١٣٨٠ :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۳
» درخواست نمونه سوال از دبیران زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٩
» آرایه های ادبی خرداد 79 :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٢
» معرفی چند سایت و وبلاگ دیگر :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٢
» معرفی سایت های نمونه سوال :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٢
» آرایه های ادبی دی 1377 :: دوشنبه ۱۳۸٧/٥/٢۱
» ادبیات فارسی 3 انسانی خرداد 87 :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۳
» برنامه امتحانات شهریور 87 :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/۱
» ادبیات فارسی 3 عمومی 1387خرداد :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٧
» نکاتی در مورد ادبیات فارسی 3 :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٧
» خلیج فارس :: یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢۳
» « شرح سفر به قشم » :: یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢۳
» بارم بندی زبان و ادبیات فارسی :: جمعه ۱۳۸٧/٤/٧
» ادبیات فارسی 3 عمومی شهریور 79 :: جمعه ۱۳۸٧/٤/٧
» ادبیات فارسی 3 انسانی خرداد 80 :: جمعه ۱۳۸٧/٤/٧
» ادبیات فارسی 3 انسانی خرداد 79 :: جمعه ۱۳۸٧/٤/٧
» ادبیات فارسی 3 انسانی خرداد 78 :: جمعه ۱۳۸٧/٤/٧
» ادبیات فارسی 3 عمومی خرداد 79 :: جمعه ۱۳۸٧/٤/٧
» ادبیات فارسی 3 انسانی خرداد 81 :: شنبه ۱۳۸٧/۳/٢٥
» ادبیات فارسی 3 عمومی خرداد 86 :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/۱٤
» ادبیات فارسی 3 عمومی 1383 خرداد :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/۱٤
» ادبیات فارسی 3 عمومی خرداد 81 استان گلستان :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/۱٤
» ادبیات فارسی ۳ عمومی در خرداد ۸۴ :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۱٦
» زبان فارسی 3 انسانی خرداد 83 گلستان :: جمعه ۱۳۸٧/٢/۱۳
» نمونه سوال :: جمعه ۱۳۸٧/٢/۱۳
» ادبیات 3 :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٢/٥
» سئوالات درس های 13-25 ادبیات فارسی 3 عمومی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱/۱٥
» ادبیات فارسی 3 عمومی 1380خرداد :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱/۱٢
» ادبیات فارسی 3 عمومی دی 1379 :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» ادبیات فارسی 3 انسانی خرداد 82 :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» سلام و معرفی :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد