نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

زبان شناسی ( 4 نمره ، 10 سؤال  )

هجای دوّم واژه ی « دفتر » طبق کدام الگوی هجایی زیر است ؟

الف ) صامت + مصوت بلند + صامت                    

ب ) صامت + مصوت کوتاه + صامت

ج )  مصوت بلند + صامت + صامت                      

د ) مصوت کوتاه + صامت + صامت

 

 

25/0

2

ساخت واحد زبانی زیر بر اساس کدام قاعده ی ترکیب نادرست است ؟               سعدی ارزشمند گلستان کتاب

25/0

3

در جمله ی زیر معنی واژه ی « سیر » چگونه دریافت می شود ؟

          سیر و پیاز را هنگام پاییز می کارند .  

25/0

4

معنی غیرمستقیم یک واژه چگونه استنباط و دریافت می شود ؟

25/0

5

هرکدام از واژه های زیر مشمول کدام یک از وضعیت های چهارگانه ی معنایی در گذر زمان شده اند؟

   الف  ) سپر              ب ) برگستوان          ج ) خنده

75/0

6

کدام یک از واژه های زیر با روش اشتقاق ساخته نشده است ؟

   الف ) رایانه     ب ) سخندان      ج ) گلدان      د ) موشک

25/0

7

منظور از « حدیث نفس » در نقش های زبان چیست ؟

50/0

8

در هر یک از جملات زیر از کدام نقش زبان استفاده می شود ؟

الف ) راستی ! فردا کلاس دیرتر شروع می شود .

 ب ) بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

                کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

 

25/0

25/0

9

کدام یک از بیت های زیر سخن منظوم و کدام یک شعر منظوم است ؟

الف ) به نام خداوند جان آفرین

                              حکیم سخن در زبان آفرین

 ب ) دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم 

                              نقشی به یاد توام بر آب می زدم

 

25/0

25/0

10

ما انسان ها نقش های چهارگانه ی زبان را کی و چگونه یاد می گیریم ؟

50/0

ب

11

املا و بیاموزیم ( 3 نمره ، 7 سؤال )

شکل درست همزه را در واژه ی « اشم/ء/زاز » بنویسید .

 

25/0

12

شکل درست واژه های نادرست زیر را بنویسید .

    الف ) تعنّی و درنگ                     ب ) مضایغ و تنگناها              ج ) بتالت و بیهودگی

75/0

13

درکدام یک از واژه های زیر فرآیند واجی ادغام و درکدام یک فرآیند واجی ابدال صورت می گیرد ؟

     الف ) شب پره     شپّره          ب ) منبر       ممبر

50/0

14

تلفظ کدام گروه از کلمات زیر درست است ؟

الف ) پرمخاطـَب ، ضـَروری               

   ب ) پرمخاطـِب ، ضـُروری

25/0

15

کدام واژه از واژه های زیر دوتلفظی نیست ؟

 الف ) مهربان    ب ) روزگار       ج ) مهرجو      د ) استوار

25/0

16

در هر جمله ی زیر شکل درست واژه های داخل کمانک را انتخاب نمایید .

   الف ) ( ازدحام / ازدهام ) است و مهربانی .             

ب ) همه با او ( تصفیه / تسویه ) حساب کردند .

 ج )  ( صفیر / سفیر )  ایران در آن کشور از حق مردم ایران دفاع کرد .

75/0

17

نشانه ی « ان » در کدام کلمه ی زیر نشانه ی جمع است ؟

  الف ) روستاییان      ب) کوهان     ج) گیلان    د) سپاهان

25/0

ج

18

نگارش ( 5 نمره ،  11 سؤال )

جمله ی « آیا چگونه می توان برعلیه سوابق گذشته ی یک نفر اقدام کرد . » را ویرایش نمایید .

 

75/0

19

عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست ؟

25/0

20

کتاب تاریخ بیهقی از چه نظر از سایر کتاب های تاریخی ممتاز شده است ؟

50/0

21

بیت زیر را بازگردانی کنید .

         چون شیر به خود سپه شکن باش 

                                   فرزند خصال خویشتن باش

50/0

22

با کمک آرایه ی تشبیه جمله ی « گل در میان چمن شکفت . » را به شکل ادبی و هنری بنویسید .

50/0

 


 

23

سفرنامه ها و زندگی نامه ها با چه شرطی جزو نوشته های ادبی قرار می گیرند ؟

25/0

24

طنزپردازان از روش های مختلفی برای طنزپردازی استفاده می کنند که اساس ساخت همه ی آنها ................................................................... است .

50/0

25

از منابع فرعی ( رابط ) در تحقیق می توان ................................. و ................................ را نام برد .

50/0

26

دایرۀالمعارف عنوان عمومی چه نوع کتاب هایی است ؟

50/0

27

کدام یک از اسناد زیر تجاری و کدام یک غیر تجاری است ؟

      الف ) چک                 ب ) وکالت نامه

50/0

28

تعریف زیر در مورد کدام گزینه درست است ؟

    « به ثبت خلاصه مذاکرات یک گروه ، شورا ، صنف در بخش های اداری و شرکت های خصوصی و نهادهای آموزشی می گویند. »

       الف ) صورت جلسه                ب ) تعهد نامه        

        ج ) استشهاد نامه                  د ) قول نامه

25/0

د

29

دستور (8 نمره  ،  14 سؤال )

در گروه اسمی « این پنج کارمند فعال » هسته کدام است ؟ این گروه اسمی چند تکواژ دارد ؟

 

50/0

30

جمله ی « کارِ ستاره شناسان مطالعه ی آسمان است . » چند گروه دارد ؟ گروه فعلی آن را نشان دهید .

50/0

31

در جمله ی « رزمندگان اسلام فاتحانه بر لشکریان دشمنان دین در میدان های نبرد حمله می برند  » مفرد آوردن کدام گزینه ی زیر بر فعل تأثیر می گذارد ؟

     الف ) رزمندگان         ب ) لشکریان      

       ج ) دشمنان             د ) میدان ها

50/0

32

گونه ی مؤدبانه ی فعل های جمله ی زیر را بنویسید .

                       « از شما می خواهیم که به خانه ی ما بیایید . »

50/0

33

درکدام جمله ی زیر حذف نهاد « ما » درست است ؟ در صورت حذف آن چه نوع حذفی صورت می گیرد ؟

   الف ) ما دانش آموزان سال سوم در مسابقات علمی شرکت می کنیم .

    ب ) ما دانش آموزان سال سوم هستیم .

50/0

 

ادامه ی سؤالات در صفحه ی بعد ( سؤالات در  4 صفحه است . )

 

34

ساختمان کدام فعل زیر پیشوندی و کدام یک ساده است ؟

    الف ) قرض گرفتن               ب) فروخوردن           

      ج) چشم پوشیدن              د ) فهمیدن

50/0

35

فعل های سمت چپ را به زمان های سمت راست ربط بدهید . ( در سمت چپ یک گزینه اضافه است .)

     الف ) دارم می بینم                  1 ماضی ساده

      ب ) خورده اند                         2 ماضی نقلی

                                                    3 مضارع مستمر

50/0

36

کدام جمله ی زیر با نمودار رسم شده مطابقت دارد ؟

    الف ) سعدی تجربیات سفر سی ساله ی خود را در کتاب گلستان نوشته است .

     ب ) مولوی غزلیات شمس را پس از دیدار با شمس سروده است .           

    ج ) تردد خودروها هوای شهر را آلوده کرده است .                             

       د ) دوستانتان را از خودتان نرنجانید .                        

                      نهاد           مفعول    مسند       فعل

                                                                                             ..............        ......       .......       .......

50/0

37

نمودار جمله ی استثنایی « عیدشما مبارک » را رسم کنید .

50/0

38

واژه ی « عمو » را در دو جمله طوری به کار ببرید که یک بار شاخص و بار دیگر هسته باشد .

50/0

39

معطوف و بدل را در جمله ی زیر نشان دهید .

     سعدی و مولوی ، بزرگ ترین غزل سرایان ایران ، در قرن هفتم می زیستند .

50/0

40

نوع وابسته های وابسته را در گروه های زیر مشخص کنید .

  الف ) رنگ سبز یشمی        ب ) دو دستگاه رادیو         

   ج ) کیف آن پسر                 د ) هوای خیلی صاف

1

41

تفاوت ساختمان دو واژه ی « صبحگاه » و « پگاه » را توضیح دهید .

50/0

42

در میان واژگان زیر یک واژه ی مشتق-مرکب بیابید و آن را تا مرحله ی تکواژ تجزیه نمایید .

  الف ) بی ادبانه           ب ) دانش پژوهی   

      ج ) کتابدار              د ) بینش

1

 

پایان سؤالات                   سربلند و پیروز باشید .

 

 

[ دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ ] [ ٧:٠۸ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد