نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سؤالات هماهنگ کشوری درس ادبیات فارسی ( 1 )

سال اول نظام سالی - واحدی 

تاریخ امتحان : 02/03/1379

ساعت شروع : 30: 10

مدت امتحان : 85 دقیقه

    گروه ( ب )

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه

سال تحصیلی 1378 - 1379

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

 

 

 

 

1

درک مطلب ( 4 نمره )  با توجه به متن داده شده به سوالات 1 تا 8 پاسخ دهید .

      بدان که مردم بی هنر همیشه بی سود باشد چون مغیلان که تن دارد و

سایه ندارد. نه خود را سود کند و نه غیر خود را.جهد کن اگرچه اصیل و گوهری

باشی ، گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود؛ چنان که گفته اند

:  بزرگی خرد و دانش را ست  نه گوهر و تخمه را . اگر مردم را با گوهر اصل

گوهر هنر نباشد صحبت هیچ کس را به کار نیاید و در هرکه این دو گوهر یابی ،‌

چنگ در وی ز ن  .

چه تشبیهی در متن به کار رفته است ؟

 

 

 

 

 

5/0

2

منظور از « مغیلان تن دارد و سایه ندارد » چیست ؟

5/0

3

مقصود از «‌اصیل و گوهری » چیست ؟

5/0

4

نویسنده چه چیزی را مهم تر دانسته است ؟

5/0

5

چه چیزی موجب ارجمندی و بزرگی انسان می شود ؟

5/0

6

از نظر نویسنده ، چه کسی برای هم نشینی مناسب نیست ؟

5/0

7

منظور از « دوگوهر » کدام است ؟

5/0

8

مفهوم کنایی « چنگ در وی زن » چیست ؟

5/0

ب

1

معنی لغات (‌ 2 نمره ) : معنی لغات مشخص شدهی زیر را بنویسید .

هدف این استانداری استیفای حق مردم است . ( حذف شده است ‍. )

 

25/0

2

ز باد جوانی دلش بردمید .

25/0

3

در چنان بیغوله ای آشنایی غنیمتی بود .

25/0

4

شأن مقنّن از آن بالاتر است .

25/0

5

صوفیه هم برای اعتکاف در مسجد خلوت می گزیدند .

25/0

6

مشّاطه نمی خواهد  زیبایی رخسارم .

25/0

7

تحصیل باید با فراغ بال و تأنّی انجام گیرد .

5/0

پ

1

معنی شعرو  نثر ( 7 نمره ) : معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

خدای اسلام - الله تعالی - نه فقط رحیم و حکیم است ،  بلکه جمیل هم هست .

 

5/0

2

دو استر به دست آور که تو این جایگاه گستاخی .

5/0

3

هستی هر چه نام هستی دارد ، بدوست .

5/0

4

شربتی آب از آن زلال چو نوش              یا به همّت ببخش یا بفروش

5/0

5

چون بر رقعه ی  من اطلاع یابد ،‌قیاسی کند که مرا اهلیّت چیست ؟

75/0

6

هنوز دِماغش هوای کوه را داشت .

5/0

7

مرا زور و فیروزی از داور است                        

                      نه از پادشاه و نه از لشکر است . ( حذف شده است . )  

5/0

8

در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم .

5/0

9

احدی اعتنا به شأن او نمی کند .

25/0

10

هر آن سرگرانی که من کردم اول        جهان کرد  از آن بیشتر سرگرانی

5/0

11

چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار            از آن دریای بی پایاب آسان

5/0

12

چو دیدش به خدمت دو تا گشت و راست

5/0

13

بر ساقه خود ثابت ،‌فارغ ز مددکارم

                    نی در طلب یارم ،‌نی در غم اغیارم

1

ت

1

خود آزمایی ( 4 نمره )

با توجه به عبارت زیر به دو پرسش پاسخ دهید .

       بار اول که پیرمرد  را دیدم در کنگره ی نویسندگان بود که خانه ی

فرهنگ شوروی عَلَم کرده بود .

الف ) منظور از پیرمرد کیست ؟                    

ب ) معادل امروزی «‌عَلَم کرده بود » را بنویسید .

 

1

2

منظور شاعر از «‌شهاب » و « محو شدن »‌در شعر زیر چیست ؟

     گر چه گاهی شهابی   /    مشق های شب آسمان را    /  

زود خط می زد و محو می شد .

5/0

3

بیت زیر بیانگر کدام ویژگی نفس انسان است ؟

        مبر طاعت نفس شهوت پرست              

                        که هر ساعتش قبله ی دیگر است

5/0

4

مفهوم « با تمام دل خود می گویم »‌چیست ؟

5/0

5

در ادبیات « چشمه »‌نماد چیست ؟

5/0

6

منظور از «‌سد روان » در بیت زیر چیست ؟    

       از این سدّروان در دیده ی شاه

                        ز هر موجی هزاران نیش می رفت

5/0

7

مقصود از « خورشید علم » در عبارت زیر کیست ؟

      در قبرستا ن بقیع ،‌آن سنگ سومی قبر خورشید علم است .

5/0

ث

1

دانش های ادبی ( 3 نمره )

نام قالب شعری که هربیت آن قافیه ای جداگانه دارد چیست ؟

برای سرودن چه موضوعاتی مناسب است ؟

 

75/0

2

در بیت زیر کدام آرایه ادبی به کار رفته است ؟

      شر که آن دید ،‌دشنه باز گشاد                         

  پیش آن خاک تشنه رفت چو باد

5/0

3

ارزشمندترین اثر دهخدا چه نام دارد ؟

25/0

4

به نوشته ای که گذشته از شناساندن نویسنده،‌اطلاعات مفیدی از

عصر و روزگار او نیز به دست می دهد ، چه می گویند؟

5/0

5

دو ویژگی مهم شعر سهراب سپهری را بنویسید .

5/0

6

کتاب های زیر از کدام نویسندگان است ؟    

    الف)‌ سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ          ب )‌ پرستو در قاف

5/0

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦ ] [ ٦:٠٥ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی : ....................................... کد دانش آموزی : ...........................  تاریخ امتحان :/ 06 /  1385

امتحان درس تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 ) سال سوّم ادبیّات و علوم انسانی در نوبت شهریور  1385     مدّت امتحان :  75  دقیقه

ردیف

 

بارم

1

چهار مورد از عمده ترین موضوع ها و مضامین قصیده ها را در عصر حافظ بنویسید .

1

2

خواجوی کرمانی در قصیده و غزل به چه کسانی نظر داشت ؟

0.5

3

در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست و چرا حافظ وی را به این نام خوانده است ؟

0.75

4

موضوع تاریخ جهانگشای جوینی چیست ؟

1

5

دو مثنوی از وحشی بافقی نام ببرید .

0.5

6

دومثنوی از صائب تبریزی نام ببرید .

0.5

7

ویژگی های نثر قائم مقام فراهانی را بنویسید .

1

8

کار انجمن ادبی مشتاق از چه جهاتی اهمّیّت دارد ؟

1

9

آذر بگدلی به چه لقبی معروف شده است ؟ چرا ؟

1

10

گلشن صبا به تقلید از کدام اثر معروف فارسی است ؟

0.5

11

شیوه ی زندگی وصال شیرازی چگونه بود ؟

0.75

12

شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی دومسیر مجزّا را در پیش گرفت، آن دو را بنویسید.

1

13

مسمّط ( یاد آر ز شمع مرده ) اثر کیست و به چه منظوری سروده شده است ؟

1

14

ویژگی عمده ی شعر و سبک شاعری نسیم شمال چیست ؟

1.5

15

انجمن ادبی دانشکده در چه زمانی و در کجا شکل گرفت و اساس فعّالیّت آن چه بود ؟

1

16

دو ویژگی را از ویژگی های افسانه ی نیما بنویسید .

1

17

دو غرلی را که شهریار در عشق حافظ سرود ، نام ببرید .

0.5

18

عمده هنر رهی معیّریدر سرودن چه نوع شعری آشکار می شود ؟

0.5

19

هنرمندان مکتب دادائیسم از چه چیزی دم می زدند ؟

0.5

20

واژه ی سوررئالیسم را نخستین بار چه کسی و با چه هدفی به کار برد ؟

0.75

21

چهار اصل از اصول پست مدرنیسم را بنویسید .

1

22

مخضرم در ادبیّات عرب به چه گروهی گفته می شود ؟ سرآمد آنان کیست ؟

1

23

چرا سال 1967 را در ادبیّات عرب باید نقطه ی عطفی به حساب آورد ؟

0.5

24

از هر نویسنده ی زیر یک اثر نام ببرید .

جرجی‍ زیدان  -  جبران خلیل جبران  - نجیب محفوظ  - یوسف ادریس  - جمال بنّوره

1.25

نمره با عدد :                                                         نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف :                                                                      امضا

نمره ی تجدید نظر :                                                 نام و امضای مصحّح :

 

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦ ] [ ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام امتحان : تاریخ ادبیات ( 2 )

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ امتحان :

مدت امتحان :  75 دقیقه

نام دانش آموز :

شماره ی دانش آموز :

نوبت امتحانی : شهریور ماه

سال تحصیلی : 86 - 87

سازمان آموزش و پرورش گلستان

اداره ی آموزش و پرورش گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

مهر آموزشگاه

 

ردیف

متن سئوالات

بارم

1

سبب تشت و پراکندگی فرهنگی در عصر حاکمیت ایلخانان چه بود ؟

 

5/0

2

علت آزادی مذاهب در عصر حافظ چه بود ؟

5/0

3

خواجوی کرمان در قصیده به ........................ و در غزل عموماً به ................. نظر دارد .

5/0

4

در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست و چرا حافظ وی را به این نام خوانده است ؟

 

75/0

5

دلایل رونق تاریخ نویسی را در عهد حاکمیت مغول و تیمور بنویسید .

 

 

1

6

مجموعه غزلیات محتشم کاشانی چه نام دارد ؟

5/0

7

خلاق المعانی ثانی لقب کدام شاعر زیر است ؟

الف ) کمال الدین اصفهانی            ب ) جمال الدین اصفهانی          ج ) کلیم همدانی       د ) محتشم

5/0

8

از دلایل رواج ساده نویسی پس از قائم مقام دو مورد را بنویسید .

 

 

1

9

پیشگامان انجمن ادبی مشتاق چه کسانی بودند و در چه راهی تلاش می کردند ؟

 

 

1

10

تذکره ی آتشکده ازکیست و موضوع آن چیست ؟

 

1

11

کدام مورد زیر ازآثار صبای کاشانی نیست ؟

الف ) عبرت نامه              ب ) گلشن راز                ج ) شهنشاه نامه           د ) خداوند نامه

25/0

12

قالب عمده ی شعر در عصر صبا کدام است ؟

الف ) قصیده                     ب ) غزل                     ج ) قطعه                    د ) مثنوی

25/0

13

وصال شیراز مثنوی ....................... را بر شیوه ی ...................... پرداخت .

5/0

14

« وطن » را به عنوان یکی از درون مایه های شعر عصر بیداری توضیح دهید .

 

 

1

15

آثار علامه دهخدا را نام ببرید .

 

1

16

ویژگی عمده ی شعر نسیم شمال را بنویسید .

 

 

1

17

فرخی یزدی کدام روزنامه را چاپ می کرد ؟

الف ) تازه بهار                ب ) مجلس                 ج ) طوفان                 د ) قرن بیستم

5/0

18

عنوان سعدی نو به کدام شاعر اختصاص یافت ؟ چرا ؟

 

1

19

در سال 1301 در دو زمینه شعر و داستان کوتاه چه آثاری و از چه کسانی پدید آمد ؟

 

1

20

اشعار نیمایی شهریار چه ویژگی هایی دارد ؟

 

5/0

21

کدام اثر از مهرداد اوستا است ؟

الف ) تیرانا                ب ) ای خواب                 ج ) سایه ی عمر           د ) در امواج سند

5/0

22

کلمه ی کلیدی ادبیات قرن بیستم چیست ؟

5/0

23

واژه ی سوررئالیسم را نخستین بار چه کسی و با چه هدفی به کار برد ؟

 

 

75/0

24

از هر نویسنده ی زیر یک اثر نام ببرید .

الف ) ارنست همینگوی                                      ب ) هرمان هسه

1

25

چرا به ادب عباسی ، ادب مولد یا محدث می گویند ؟

 

5/0

26

در شعر عرب چه کسی را می توان ب انیما یوشیج مقایسه کرد ؟

 

5/0

27

نخستین شعری که در آن چهره ی ستم دیدگان فلسطینی به تصوی کشیده شد ، کدام است ؟

 

5/0

28

کتاب های زیر از چه کسانی است ؟

الف ) دوشیزه ی قریش                                ب ) العبرات                                ج ) پیامبر

د ) سازمان مخفی                                              ه ) شب تابستان

25/1

 

نمره به عدد :                    نام دبیر : مسعود سخندان

نمره ی تجدید نظر اول :             نام مصحح :

نمره به حروف :                                    امضا

نمره ی تجدید نظر دوم :             نام مصحح :

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦ ] [ ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان پایانی درس :

تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان :     / 03 /1388

 مدّت امتحان :   65  دقیقه

دانش آموزان سال : سوّم متوسطه

نوبت دوّم ( خرداد ماه ) سال تحصیلی

1388  -   1387

سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش

رشته : ادبیّات و علوم انسانی

استان گلستان - شهرستان گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

نام و نام خانوادگی : .......................................      کد دانش آموزی : .................................

ردیف

متن سؤالات

 بارم

الف

1

چهار گزینه ای : در سؤالات 1 - 10 گزینه ی درست را مشخص نمایید .

ابن یمین مضامین ............. را در ............... خود آورده است .

الف ) عشقی  - غزلیّات          ب ) عشقی - قطعات     ج ) اخلاقی - قصاید     د ) اخلاقی - قطعات

 

0.25

2

« جامع التواریخ » اثر کیست ؟                   الف ) رشید الدین فضل الله همدانی

 ب ) ابوالفضل بیهقی               ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

3

« تاریخ جهانگشا » اثر کیست ؟                الف ) رشید الدین فضل الله همدانی

 ب ) ابوالفضل بیهقی               ج ) حمدالله مستوفی            د ) عطاملک جوینی

0.25

4

پدر مرثیه سرایی فارسی لقب کیست ؟          

 الف ) وحشی بافقی         ب ) وصال شیرازی              ج ) کلیم کاشانی                  د ) محتشم کاشانی

0.25

5

کدام کتاب زیر سفرنامه ای خیالی است ؟          الف ) حاجی بابای اصفهانی

 ب ) مسالک المحسنین            ج ) شرح زندگانی من          د ) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ

0.25

6

کدام گزینه ی زیر در مورد آذر بیگدلی نادرست است ؟ 

الف ) مثنوی یوسف و زلیخا اثر اوست .                  ب ) با هاتف و صباحی همدم بود .

 ج )  مهم ترین اثر او تذکره ی آتشکده است .             د )  از شاعران معروف قرن دهم است .

0.25

7

کتاب « براهین العجم » اثر کدام ادیب زیر است ؟         الف ) ملا احمد نراقی

  ب ) محمد تقی لسان الملک سپهر       ج ) شمس قیس رازی      د ) ملا هادی شیرازی

0.25

8

 قالب عمده ی شعر در عصر هاتف کدام است ؟

الف ) قصیده                    ب ) غزل                     ج ) قطعه               د ) مثنوی

0.25

9

مکتب دادائیسم را کدام نویسنده ی زیر طرح ریزی کرده است ؟

الف ) فدریکو گارسیا لورکا     ب ) لویی آراگون        ج ) تریستان تزارا        د ) گیوم آپولینر

0.25

10

کدام تابلوی زیر از بهترین آثار مکتب وهم گرایی است ؟

الف ) لبخند ژوکوند            ب ) زرافه ی شعله ور      ج ) فال گیر بغدادی       د ) مونالیزا

0.25

ب

11

پر کردنی : جاهای خالی سؤالات زیر را با کلمات درست پر کنید .

در عصر حافظ به دلیل ....................................... و ..................................... گروه ها توانستند مذهب و اعتقاد خود را آزادانه آشکار کنند .

 

0.5

12

رهی معیّری فکاهیات خود را با امضای مستعار ................... و ........................ منتشر می کرد .

0.5

13

گروهی از شاعران رمانتیک  شاعران ....................... بودند که از لبنان به ....................... مهاجرت کرده بودند .

0.5

14

شاهکار ویلیام فاکنر در رمان نویسی ............................... نام دارد .

0.5

15

در اشعار پس از 1948 فلسطین ، ................................ و ................................... در سطحی گسترده دیده می شود .

0.5

16

آثار تحقیقی علامه دهخدا عبارتند از : 1 - ............................... 2 - ......................

0.5

17

 ادب عباسی را ............... یا ............ می گویند ؛ زیرا بیش تر شاعران این دوره دورگه بودند .

0.5

ج

18

کوتاه پاسخ : جواب سؤالات زیر را مختصر و مفید بنویسید .

« اشعة اللمعات » از کیست و موضوع آن چیست ؟

 

0.5

19

آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای ارزش و اهمّیّت است ؟

 

0.5

20

وطن به عنوان درون مایه ی شعر عصر بیداری یعنی چه ؟

 

0.5

21

مضامین شعری ادیب الممالک را بنویسید .

0.5

22

دو اثر از محمد تقی بهار نام ببرید .

0.5

23

سنت گرایان در عصر بیداری برای مقابله با انقلاب تهاجمی نوگرایان چه کاری می کردند ؟

 

 

0.5

24

چرا به کلیم ، لقب خلاق المعانی ثانی داده اند ؟

 

0.5

25

مُخـَضرَم چه گروهی از شاعران هستند ؟

 

0.5

26

چرا سال 1967 را در ادبیّات عرب باید نقطه ی عطفی به شمار آورد ؟

 

0.5

د

27

تشریحی

شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی دو مسیر مجزّا را در پیش گرفت ؛ آن دو را بنویسید .

 

 

 

28

انجمن ادبی دانشکده را معرفی نمایید .

 

 

1

29

در سال 1301 در زمینه های شعر، داستان کوتاه،رمان و نمایش نامه نویسی چه آثاری پدید آمد ؟

 

 

1

30

نظر نیما درباره ی وزن و قافیه چیست ؟

 

 

1

31

ویژگی مناظرات پروین اعتصامی را بنویسید .

 

1

32    جور کردنی

آثار سمت راست از کدام شاعران سمت چپ است ؟( توجّه : در سمت راست یک گزینه اضافی است.)               

الف ) وداع با حافظ  (       )                    1 - رهی معیّری

 ب ) ای خواب       (       )                    2 - مهرداد اوستا

 ج ) سایه ی عمر    (       )                    3 - امیری فیروزکوهی

 د ) عشق در به در  (       )                    4 - حمیدی شیرازی

 ه )  پالیزبان          (       )

1

33   جور کردنی           

آثار سمت چپ از کدام نویسندگان سمت راست است ؟ ( توجّه : در سمت راست یک مورد اضافه است . )

الف ) جرجی زیدان               (          )                   1 - پیامبر

 ب ) مصطفی لطفی المنفلوطی (          )                   2 - شب تابستان

 ج ) یوسف ادریس                (          )                   3 - ابومسلم خراسانی

 د ) خلیل سواحری                (          )                   4 - حکایت جدی

 ه ) جمال بنّوره                    (          )                   5 - قهوه خانه ی باشوره

 و ) جبران خلیل جبران          (          )                  6 - العبرات

ز )  سلیم بستانی                   (          )     

1.5

34     معرفی

یکی از شاعران زیر را به دلخواه معرفی نمایید .

الف ) نسیم شمال                ب ) میرزاده ی عشقی                   ج ) فرخی یزدی

 

 

 

2

جمع نمره با عدد :                                   نام دبیر : مسعود سخندان              نمره ی تجدید نظر :

نمره با  حروف :                                                 امضا                          نام و امضای مصحح :

         

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦ ] [ ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

امتحان تاریخ ادبیّات ایران و جهان (2) سال سوّم ادبیّات و علوم انسانی در خرداد ماه  1385    تاریخ امتحان : 02/03/1385                        

نام و نام خانوادگی : .......................................   کد دانش آموزی :     ..............................مدّت امتحان : 80 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان - اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

1

سبب تشتّت و پراکندگی فرهنگی در زمان حکومت ایلخانان چه بود ؟

 

5/0

2

کدام اثر عبید زاکانی منثور نیست ؟ الف) صدپند   ب) موش و گربه  ج) اخلاق الاشراف   د) رساله ی دلگشا

25/0

3

دو مثنوی از هفت اورنگ جامی را نام ببرید .

5/0

4

نویسندگان ((تاریخ جهانگشا )) و (( جامع التّواریخ)) چه کسانی هستند ؟

 

5/0

5

پدر مرثیه سرایی فارسی کیست ؟ الف) وحشی بافقی  ب) محتشم کاشانی  ج) ابن یمین فریومدی  د) خواجوی کرمانی

25/0

6

چرا به کلیم کاشانی لقب خلّاق المعانی ثانی داده اند ؟

 

5/0

7

کدام کتاب زیر به قصد انتقاد از ایرانیان عصر قاجار و برخی ازآداب و رسوم آن زمان نوشته شده است؟

الف) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ    ب) مسالک المحسنین   ج) حاجی بابای اصفهانی    د) شرح زندگانی من

25/0

8

قالب عمده ی شعر در عصر هاتف چه بود ؟

25/0

9

شاهکار سخنوری هاتف چیست ؟

25/0

10

کدام یک از آثار صبای کاشانی به تقلید از بوستان سعدی است ؟

 الف)عبرت نامه           ب) گلشن صبا             ج) شهنشاه نامه           د) خداوند نامه

25/0

11

آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای اهمّیّت و ارزش است ؟

 

 

5/0

12

دو مورد از عواملی را که درآستانه ی مشروطه سبب دگرگونی چهره ی فرهنگی جامعه ی ایران شد ،بنویسید؟

 

 

 

5/0

13

دو مورد از برجسته ترین درون مایه های شعر عصر بیداری را نام ببرید .

5/0

14

دسته بندی آثار دهخدا را با دو مثال برای هر دسته بنویسید .

 

 

5/1

15

ویژگی عمده ی شعر و شاعر ی نسیم شمال چیست ؟

 

 

1

16

محتوا و مایه ی اصلی غزل های فرّخی یزدی را بنویسید .

 

1

17

عنوان سعدی نو به کدام شاعر اختصاص یافت ؟چرا ؟

 

5/0

18

حلقه ی اتصال پیشگا مان شعر نو ، مرکز عمده ی آنان و سنگر هایشان را نام ببرید .

 

1

19

نخستین منظومه ی نیما چه نام داشت و در چه قالبی سروده شد ؟

 

5/0

20

عقیده ی نیما را درباره ی وزن وقافیه در شعر بنویسید .

 

 

نام ونام خانوادگی : ................................................

1

21

نام اصلی نیما یوشیج چه بود ؟

5/0

22

اشعار نیمایی شهریار از نظر مضمون چه ویژگی هایی دارند ؟

 

1

23

نام اصلی مهرداد اوستا چیست ؟  چهار اثر او را نام ببرید ؟

 

 

5/1

24

سوررئالیست ها از نظرا ت چه کسی در روان کاوی بهره می گرفتند ؟

25/0

25

کدام شاعر  شیفته ی جامی بود؟       الف) فدریکوگارسیا لورکا             ب) لویی آراگون

25/0

26

دو عنصر از عناصر سازنده ی دوران مدرن را نام ببرید .

5/0

27

ادب مولّد یا مُحدَث در ادبیّات عرب یعنی چه ؟

 

5/0

28

شاعران« بلاد مهجر » چه کسانی بودند ؟ درون مایه ی شعر آنان چه بود ؟

 

 

1

29

چرا سال 1967 را باید نقطه ی عطفی در ادبیّات عرب به شمار آورد ؟

 

1

30

برای گزینه های سمت راست تنها یک مورد از سمت چپ انتخاب کنید .

(توجّه : در سمت چپ چند گزینه اضافه است . )

الف) جرجی زیدان  (               )                                  1- العبرات            

ب ) مصطفی لطفی المنفلوطی   (             )                 2-قهوه خانه ی باشوره

ج) جبران خلیل جبران    (              )                            3- محلّه ای در قاهره

د) نجیب محفوظ (               )                                     4- جکایت جدّی

ه) یوسف ادریس (              )                                     5- ابومسلم خراسانی

و) جمال بنّوره (                  )               6- ملکه ی زنوبیا           8- سرگشتگی در بلاد شام

                                                       7- اشک و لبخند                9- شب تابستان

 

 

                                مؤفّق و سربلند باشید .          

5/1

جمع نمره با عدد :                                            نام دبیر : مسعود سخندان

جمع نمره با حروف:                                                     امضا

نمره ی تجدید نظر اوّل :                                                        نام و امضای مصحّح :.......................................

نمره ی تجدید نظر دوّم :                                                        نام و امضای مصحّح :.......................................

 

 

 

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦ ] [ ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

باسمه تعالی

سازملن آموزش و پرورش استان گلستان - کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

نام و نام خانوادگی :

شماره ی دانش آموزی :

سوالات درس تاریخ ادبیّات ایران و جهان( 2)

مدّت امتحان :  70 دقیقه

دانش آموزان  پایه ی سوّم متوسطه    علوم انسانی

تاریخ امتحان : خرداد ٨۶

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

مهر آموزشگاه

 

ردیف

متن سوال

بارم

 

1

چهار گزینه ای

کلمه ی کلیدی ادبیّات قرن بیستم چیست ؟

الف ) تمدّن                ب ) مدرن              ج ) پست مدرن                د ) فرهنگ

 

0.25

2

واژه ی سوررئالیسم را نخستین بار چه کسی به کار برد ؟

الف) تریستان تزارا        ب) گیوم آپولینر          ج) آندره برتون         د) لویی آراگون

0.25

3

لقب «خواجوی کرمانی » چیست ؟

       الف ) نخل بند شاعران                            ب ) خلاق المعانی ثانی     

         ج ) شعر شناس دیر پسند                         د ) پدر مرثیه سرایی

0.25

4

کدام کتاب نوعی سفر نامه ی خیالی است ؟

 الف ) حاجی بابای اصفهانی                                   ب ) شرح زندگانی من

ج ) مسالک المحسنین                                             د ) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ

0.25

5

در عصر هاتف قالب عمده ی شعر چه بود ؟

الف ) قصیده              ب ) غزل             ج ) قطعه             د ) مثنوی

0.25

6

کدام توضیح زیر درباره ی فروغی بسطامی درست نیست ؟

الف ) هنر او در غزل سرایی است .              ب ) سرمشق کار او غزل های سعدی و حافظ است .                 ج ) ابتدا مسکین تخلّص می کرد.                    د ) ترجیع بند او معروف است .

0.25

7

مجموعه غزلیّات محتشم کاشانی چه نام دارد؟

الف)دیوان غزلیّات     ب ) خلد برین                ج) ناظر و منظور          د ) جلالیّه

0.25

8

کدام اثر زیر از صبای کاشانی نیست ؟

الف ) گلشن صبا          ب ) عبرت نامه          ج ) تحفة العراقین                  د ) شهنشاه نامه

0.25

 

9

پر کردنی

در عصر حافظ به دلیل ............................ و ..............................  برخی از ایلخانان ، گروه ها و مذاهب توانستند آزادانه افکار و عقاید خود را آشکار کنند .

 

0.5

10

جامی کتاب ............................. را به نظم و نثر به تقلید از گلستان سعدی نوشت .

0.5

11

نثر تاریخ جهانگشا .................. و ....................... است .

0.5

12

 صائب تبریزی مثنوی هایی با عنوان .............................. و .................................. دارد .

0.5

13

مثنوی بزم وصال اثر ................................ و به تقلید از .............................. است .

0.5

14

شاهکار ویلیام فاکنردر رمان نویسی ............................... نام دارد .

0.5

 

15

کوتاه پاسخ

دو مورد از برجسته ترین درون مایه های شعر عصر بیداری  را نام ببرید .

 

0.5

16

مضامین شعری ادیب الممالک را چه موضوعاتی تشکیل می دهد ؟

0.5

17

عنوان سعدی نو به چه کسی اختصاص یافت ؟ چرا ؟

 

0.5

18

عمده هنر رهی معیّری  در چه نوع شعری آشکار می شود ؟

0.5

19

چرا ادب عباسی را ادب مولّد یا محدث می نامند؟

0.5

20

دو جریان اصلی دوران جدید ادبیّات داستانی عرب را نام ببرید .

0.5

 

21

تشریحی

شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی - یعنی زبان و موسیقی -  چه خصوصیّتی دارد؟

 

 

 

1

22

نام روزنامه ها و مجلّه ای را که محمّد تقی بهار منتشر می کرد ، بنویسید.

 

1

23

در جریان بحث میان کهنه و نو ، سنت گرایان برای پیشگیری از یک انقلاب تهاجمی بر ضدّ

 سنت ها چگونه عمل می کردند ؟

 

 

1

24

اشعار نیمایی شهریار چه ویژگی هایی دارد ؟

1

25

مراحل شعر و شاعری حمیدی شیرازی را بیان نمایید .

 

 

 

1

26

شاعران مُخَضرَم چه کسانی هستند ؟ سرآمد آنان کیست ؟

 

1

27

در اشعار پس از 1948 فلسطین چه موضوع هایی در سطحی گسترده مطرح می شود ؟

 

1

 

 

28

جور کردنی

        نام نویسندگان کتاب های سمت راست را از اسامی سمت چپ پیدا کنید .

توجّه :( در سمت چپ دو گزینه اضافه است . )

العبرات (          )                               ا ) غادة السّمّان

پیامبر    (         )                              2 ) نجیب محفوظ

سازمان مخفی(    )                              3 ) یوسف ادریس

قهوه خانه ی باشوره  (      )                   4) جبران خلیل جبران

                                                    5 ) مصطفی لطفی المنفلوطی

                                                     6) خلیل سواحری

 

1

 

29

گسترده پاسخ

سید اشرف الدّین قزوینی را معرفی نمایید .

 

 

 

 

 

 

2

30

در سال 1301 در چند زمینه ی ( شعر ، رمان ، داستان کوتاه و نمایش نامه نویسی ) آثار مهمّی پدید آمد ، آن ها را نام ببرید .

 

 

2

جمع نمره با عدد :                        نام دبیر و مصحّح : مسعود سخندان

نمره با حروف   :                                                              امضا

 

20

نمره ی تجدید نظر :                                                   نام و امضای مصحّح :

       

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦ ] [ ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری درس ادبیات فارسی ( 1 )  گروه ( ب )

تاریخ امتحان : 03/06/1379

ساعت شروع :   30 :‌10

مدت امتحان : 90 دقیقه

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

 

 

 

 

 

 

 

1

درک مطلب  ( 4 نمره )

با توجه به متن زیر به پرسش های یک تا هفت ( 1 - 7 )  پاسخ دهید .

      چو رخت خویش بربستم از این خاک

                               همه گفتند با ما آشنا بود

       ولیکن کس ندانست این مسافر  

                                   چه گفت و با که گفت و از کجا بود

     دو صد دانا در این محفل سخن گفت

                               سخن نازک تر از برگ  سمن گفت

      ولی با من بگو آن دیده ور کیست

                                  که خاری دید و احوال چمن گفت

     خدا آن ملتی را سروری داد  

                                           که تقدیرش به دست خویش بنوشت

      به  آن ملت سروکاری ندارد  

                                          که دهقانش برای دیگران کشت

مفهوم آیه ی « انّ الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم » در کدام بیت دیده می شود ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

2

منظور از «‌مسافر » کیست ؟ غربتش در چیست ؟

5/0

3

شاعر در کدام مصراع دقیقاً به مفهوم مرگ اشاره کرده است ؟‌

5/0

4

مقصود شاعر از «‌این محفل » در بیت سوم چیست ؟

5/0

5

در بیت چهارم منظور از «‌دیده ور » کیست ؟

5/0

6

با توجه به آخرین بیت زندگی چگونه وصف شده  است ؟‌

5/0

7

با توجه به ابیات فوق خداوند چه گروه و ملتی را ارجمند می دارد ؟‌

5/0

ب

1

معنی لغات : در عبارات و مصراع های زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید .( 2 نمره ) 

ز تن خون و خوی را فرو ریختند .

 

25/0

2

من با تَبَختُر گفتم .

25/0

3

عبرتی گیرند از اضلال او ( حذف شده است . )

25/0

4

به زودی زیر این طاق نزول اجلال می کنند . (‌حذف شده است . )‌

25/0

5

ازد هات اطراف عریضه چی می آید .

25/0

6

تحصیل باید با فراغ بال و تأنی انجام گیرد .

25/0

7

مشاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم .

25/0

پ

1

معنی شعر و نثر : معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید . ( 7 نمره )

هست کننده از نیستی  ، نیست کننده از هستی .

 

5/0

2

چنین رفت و این بودنی کار بود .

5/0

3

سمک عیار سوگند خورَد که تو را نیازارم و به جان زینهار دهم .

5/0

4

حالی آن لعل آبدار گشاد                         پیش آن ریگ آبدار نهاد

1

5

بیچارگی ورا چو دیدند                          در چاره گری زبان کشیدند

5/0

6

با همه ی هنرها جهد کن تا سخن به جایگاه گویی .

5/0

7

هر آن سرگرانی که من کردم اول           جهان کرد از آن بیشتر سرگرانی

1

8

باشد تا ما را دمکی زیادت تر در گرمابه گذارد که شوخ از خود باز کنیم .

5/0

9

آزاده و سرمستم  ، خوکرده به هامونم

             رانده است جنون عشق از شهر به افسونم

1

10

لفظی که از لطافت آن جان کند حضور .

5/0

11

حالا بعد از دو سال تازه سر حرف من افتاده اند .

5/0

ت

1

خود آزمایی ( 4 نمره )

در بیت زیر بین کدام کلمات آرایه ی ادبی تضاد وجود دارد ؟ 

       جور وبیداد کند عمر جوانان کوتاه 

                             ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید .

 

5/0

2

پیام اصلی بیت « بر ساقه ی خود ثابت ، فارغ ز مدد کارم  /     نی در طلب یارم ،‌نی در غم اغیارم » چیست ؟

5/0

3

در بیت زیر مقصود از «‌دزد گیتی » و « در خواب بودم » چیست ؟

     از آن برد گنج مرا دزد گیتی      /         که در خواب بودم گَه پاسبانی

5/0

4

در عبارت زیر چرا «  انسان بی هنر » به «مغیلان » تشبیه شده است ؟

      « مردم بی هنر مادام بی سود باشد ، چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد »

5/0

5

«‌بند پوتین را محکم بستن » کنایه از چیست ؟‌

5/0

6

معادل امروزی «‌برخود گرفت » در عبارت «‌قطران برخود گرفت که این کار بکند » چیست ؟

5/0

7

در بیت زیر مفهوم کنایی عبارت های مشخص شده را بنویسید .

       چو دیدش به خدمت دو تا گشت و راست     / 

                                        دگر روی بر خاک مالید و خاست 

5/0

8

منظور از « مرغ اسیر » در مصراع « ناله ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است » چیست ؟

5/0

ث

1

دانش های ادبی ( 3 نمره )

نام دو روزنامه را بنویسید که محمد تقی  بهار آن را منتشر می کرده است ؟

 

5/0

2

موضوع کدام اثر شرح وقایع تاریخی قرن هفتم و حمله ی مغول به سرزمین ماست ؟

5/0

3

یکی از ویژگی های اصلی حماسه را بنویسید .

25/0

4

آثار زیر از چه کسانی است ؟

الف ) قابوس نامه                 ب ) فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

5/0

5

احساسات گوناگون انسانی را در کدام نوع از انواع ادبی می توان یافت ؟ 

5/0

6

با توجه به طرح قرار گرفتن قافیه ها در شکل زیر به صورتی که در هر دو بیت قافیه ای مستقل بیاید ، نام قالب شعری آن را بنویسید .                        --------------        ------------- +

                         --------------        ------------- +

5/0

7

به غزل هایی که محتوای آن ها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است ،‌ چه می گویند ؟

75/0

         

 

 

[ دوشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٠ ] [ ٧:٠۸ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان هماهنگ کشوری درس ادبیات فارسی ( 1 )

ساعت شروع :‌8 صبح

مدت : 90 دقیقه 

سال اول متوسطه  - نظام سالی - واحدی

تاریخ امتحان : 26/03/1382

غایبین موجه سراسر کشور نوبت خرداد ماه سال تحصیلی 1381 - 1382

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

درک مطلب ( 4 نمره )    

با توجه به متن زیر  به سؤالات داده شده پاسخ دهید .

      « زنگ نقاشی دلخواه و روان بود . خشکی نداشت . به جد گرفته نمی شد . خنده در آن روا بود . معلم دور نبود . صورتک به رو  نداشت . « صاد » معلم ما بود . آدمی افتاده و صاف . کارش نگار نقشه ی قالی بود و در آن دستی نازک داشت . نقش بندی اش دل گشا بود و  رنگ رات نگارین می ریخت . معلم مرغان را گویا می کشید . گوزن رارعنا رقم می زد  . خرگوش را چابک  می بست . سگ را روان گرته می ریخت .  اما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود . »

الف ) منظور از «‌صورتک به رو نداشت »‌در عبارت فوق چیست ؟

ب ) «‌دست داشتن » درقسمت «‌در آن دستی نازک داشت »‌ یعنی چه ؟

پ ) «‌گرته برداری »‌یعنی چه ؟

 

 

 

 

 

 

5/0

5/0

5/0

2

مفهوم کنایی  « سرگرانی » در بیت زیر چیست ؟

      هر آن  سرگرانی که من کردم اول           / 

                         جهان کرد از آن بیشتر سرگرانی

5/0

3

در بیت زیر منظور از « خار  » چیست ؟

     ولی با من بگو آن دیده ور کیست                 / 

                                       که خاری دید و احوال چمن گفت

5/0

4

منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست ؟

     همی خواست پیروزی و دستگاه                    /  

                                         نبود آگه از بخشش هور و ماه

5/0

5

« رها مکن » در عبارت « ای آتشک رها مکن که مرا به سیلی بکشند . »‌ یعنی چه ؟

5/0

ب

 1

معنی  و مفهوم شعر و نثر ( 6 نمره ) : معنیو مفهوم هر یک از ابیات و عبارات زیر را بنویسید .

خدایی اوراست درخورنده .

 

25/0

2

چنان نباشیم که خود را فقط تن بینگاریم .

25/0

3

اصلاّ با ادب شهرنشینی اخت نشده بود .

25/0

4

ستاره مان از اول مطابق نیامد .

25/0

5

کاین شیوه ی دری تو چون دود می رود .

5/0

6

بعد از یک سال عرض و عرض کشی مرا به این آتش انداخت .

5/0

7

بدان شمشیر تیز عافیت سوز                 در آن  انبوه کار مرگ می کرد .

5/0

8

مبر طاعت نفس شهوت پرست         که هر ساعتش قبله ی دیگر است 

75/0

9

گفت زنهار اگر چه بد گردم                      در بد من مبین که خود کردم

75/0

10

خرامان بشد سوی آب روان                    چنان چون شده باز جوید روان

1

11

جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود .

1

ج

1

معنی لغات ( 2 نمره )‌ : معنی لغات مشخص شده ی زیر را بنویسید .

دشمن در برابر ایمان جنود خدا متکی به ماشین پیچیده ی جنگ است .

 

25/0

2

مرا مشاطه ی صبح و زینت بخش ریاحین و ازهار می نامند .

25/0

3

فارم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار

25/0

4

شان مقنن از آن بالاتر است که به قانون عمل کند .

25/0

5

هنر معماری مفهوم انتزاعی را  با هدف انتفاعی در هم آمیخت .

25/0

6

ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک                  خدا داند چه افسر ها که رفته

25/0

7

گو یا رب از این گزاف کاری                           توفیق دهم به رستگاری  

25/0

8

خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد           

                   ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است .

25/0

د

1

خودآزمایی ( 4 نمره )

مقصود از «‌خاک تشنه » در بیت « شر که آن دید دشنه باز گشاد /  پیش آن خاک تشنه رفت چو باد »  چیست ؟

 

5/0

2

منظور شاعر از « چراغ » در «‌تا چراغ از تو نگیرد دشمن » چیست ؟

5/0

3

جمله ی « می خواهم بحر را در کوزه ای بریزم » یعنی چه ؟‌

5/0

4

پسوند «‌باشی » در ترکی به چه معناست ؟

5/0

5

برای واژه ی «‌مسلک » دو هم خانواده بنویسید .

5/0

6

در جمله ی زیر چه چیزی به مغیلان تشبیه شده است ؟

    بدان که مردم بی هنر مادام بی سود است . نه خود را سود کند و نه غیر خود را .

5/0

7

منظور از «‌دریای خون »‌در بیت زیر چیست ؟

    در آن دریای خون در قرص خورشید        به دنبال سر چنگیز می گشت

5/0

8

تنوع در شیوه معماری مساجد در کشورهای اسلامی ناشی از چیست ؟

5/0

ه

1

دانش های ادبی ( 3 نمره )

گذشتگان ما آثار ادبی را بر چه اساسی تقسیم بندی می کردند ؟

 

5/0

2

زبان شعر و نثر در ادبیات دوره ی مشروطه چگونه است ؟

5/0

3

شعر «‌سهراب سپهری » چگونه است ؟

5/0

4

دو اثر « عبدالحسین زرین کوب » ‌را نام ببرید .

5/0

5

« مشبه » و « مشبه به » را در شعر زیر بیابید .

        هر دم به روی من   /    گوید عدوی من     / کاین شیوه ی دری تو    /   چون دود می رود .

5/0

6

در بیت زیر کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟ 

     فرو می ریخت گردی زعفران رنگ              به روی نیزه ها و نیزه داران

5/0

و

1

حفظ شعر ( 1 نمره ) :‌بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

در آ  نوبت که بندد دست ................ به پای سرو کوهی دام   /   گَرَم .......................... من از یادت نمی کاهم .

5/0

2

در روی تو سر صنع بی چون           ...............................................

5/0

         

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٥ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد