نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سلام علیکم

این نوشته تنها بهانه ای برای به روز شدن است .

اما می خواهم چند سایت باحال برای نمونه سؤالات را لینک کنم.

١ - نمونه سؤالات فیزیک دبیرستان  و پیش دانشگاهی

www.sharif-e-zanjan.blogfa.com/cat-2.aspx


٢ - نمونه سؤالات جامع دروس

http://www.sair.ir/soal

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٠ ] [ ٧:٤۸ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 3 ) تخصصی

مدّت امتحان : 90  دقیقه

سال : سوم نظام جدید متوسطه            

رشته : ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان : 18/10/1384  

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال تحصیلی 1385 – 1384

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ردیف

سؤالات

نمره

الف

1

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید .

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب 

         بر دولت آشیان شما نیز بگذرد .

 

1

2

بری دان از افعال چرخ برین را

                 نشاید ز دانا نکوهش بری را .

1

3

گل ، دفتر اسرار خداوند گشوده است

       صحرا ورق تازه ای از پند گشوده است .

75/0

4

شمول فهم و حذاقت وی زیادت گشت .

75/0

5

در باب خواجه ژاژ می خاییدم .

5/0

6

ز یُمن نام شما خود زبان من گویاست .

5/0

7

کار و بار و حشمت ایشان برود .

5/0

8

از حیّز شمار بیرون است .

25/0

9

خود را به شکل و زیّ او برآورد .

25/0

10

 رستم ، سرانجام باد در مشت دارد .

25/0

11

 تنها به فرمان شخص ایشان کنکاش می کنیم .

25/0

ب

12

با توجه به ابیات و عبارات زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید .

از فرایض و سُنن فارغ شد .

 

25/0

13

جرگه ی شکارگاه مرال است .

25/0

14

از اطراف و اکناف گیتی آگاهم .

25/0

15

ما را این جا مُقام صواب نباشد .

25/0

16

در جوّ تأمّل و تـنبّه شناور است .

25/0

17

به قول قدمای مؤلـّفین مروِّح است .

25/0

18

فصلی در همان روز اتـّفاق بیاض افتاد .

25/0

19

اَمارات آن بر خود ظاهر نگردانید .

25/0

ج

20

خودآزمایی

« بپیچم و بپیچاند » در بیت زیر چه مفهومی دارد ؟

    « که چندین بپیچم که اسفندیار

                    مگر سر بپیچاند از کارزار »

 

5/0

21

معنای عبارت « تو را به خاطر خط نگه داشته اند نه اندیشه .» چیست ؟

5/0

22

آیه ی « و مَن یَتَوَکـّـَل علی الله فـَهو حـَسبه » با کدام بیت زیر ارتباط معنایی دارد ؟

الف ) خوشیّ و خرّمیّ و کامرانی

            کسی دارد که خواهانش تو باشی .

  ب ) چه باک آید ز کس آن را که او را 

               نگهدار و نگهبانش تو باشی .

5/0

23

با توجه به ماجرای « بردار کردن حسنک » عبارت ، « مشتی رند را سیم دادند تا سنگ زنند . » بیانگر چیست ؟

5/0

24

مقصود از عبارت « سنگ سراچه ی دل به الماس آب دیده می سُفتم » چیست ؟

5/0

25

در مصراع « غنچه پنهان کن ، گیاه بام شو . » مفهوم کنایی « گیاه بام شدن » چیست ؟

5/0

26

معنای کلّی عبارت « هر که را رأی ضعیف و عقل سخیف است ، از درجت عالی به رتبت خامل گراید . » چیست ؟

5/0

27

باتوجه به مصراع « عطارد را دوات و خامه داده » چه رابطه ای بین عطارد و دوات و خامه وجود دارد؟

5/0

د

28

دانش های ادبی

میرزا ابوطالب کلیم ، از شعرای مشهور سبک ....................... است .

 

25/0

29

نوع نثر کتاب « قابوس نامه ی عنصرالمعالی » را بنویسید .

25/0

30

کدام عنصر داستانی ، فکر اصلی و مسلّط بر هر اثر است و نویسنده آن را در داستان اعمال می کند  ؟

25/0

31

« عزیز الدین محمّد نسفی » کدام اثر عرفانی را در 22 جزء تألیف کرد ؟

25/0

32

هر یک از آثار از چه کسی است ؟

الف ) تشنه ی طوفان              

ب ) صوفیانه ها و عارفانه ها

5/0

33

دو مورد از ویژگی های اصلی و بارز آثار ماندگار ادبی را بنویسید .

5/0

34

در بیت زیر ، هر یک از واژه های « تیغ » و « زمانه  » به ترتیب کدام رکن تشبیه محسوب می شوند ؟

       از تیغ مِهر و ناوَک انجم خلاص یافت

              این ابلق زمانه ز برگـُستوان برف

5/0

35

درباره ی ایهام لطیفی که در بیت زیر وجود دارد ، توضیح دهید .

      چون جام شفق موج زند خون به دل من

               با این همه دور از تو مرا چهره ی زردی است .

5/0

ه

36

درک مطلب 

مفهوم کلـّی بیت « به هر جزئی ز خاک ار بنگری راست  /  هزاران آدم اندر وی هویداست  » چیست ؟

 

5/0

37

عطّار در بیت « عین وادی فراموشی بود  /  لنگی و کرّی و بی هوشی بوَد » وادی « فقر و فنا » را چگونه توصیف می کند ؟

5/0

38

با توجه به بیت « ببینی تو فردا سنان مرا   /   همان گرد کرده عنان مرا » مفهوم کنایی « عنان گرد کردن » چیست ؟

5/0

39

در بیت « گرچه مورم ولی آن حوصله با خود دارم  /  که ببخشم بُوَد ار مُلک سلیمان از من » مقصود از « حوصله » چیست ؟

5/0

40

مفهوم کلـّی مصراع دوّم بیت « یتیمی که ناکرده قرآن درست  /  کتب خانه ی چند ملّت بشست » چیست ؟

5/0

41

دربیت « بود بازرگان و او را طوطی ای  /   در قفس محبوس زیبا طوطی ای » هر یک از واژه های « طوطی » و « قفس » نماد چه چیزی است ؟

5/0

42

عبارت زیر ، بخشی از حکایت « زاهد و پادشاه » است ، جمله ی مشخص شده به چه معناست ؟

    « زادهی مهمان پادشاهی بود . چون به طعام بنشستند ، کم تر از آن خورد که ارادت او بود و چون به نماز برخاستند ، بیشتر از آن کرد که عادت او ، تا ظنّ صلاح در حق او زیادت کنند . »

5/0

43

در سروده ی زیر ، واژه ی « کوه » استعاره از چه کسی است ؟

 « تو آن راز رشیدی   /   که روزی فرات  /  بر لبت آورد  /  و کنار درک تو  /  کوه از کمر شکست . »

5/0

و

44

شعر حفظی : بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

زندگی گفت : « در خاک تپیدم .....................   /   

      تا از این .................... دری پیدا شد .

 

5/0

45

یکی برزیگری نالان در این دشت            

 ................................................  .

5/0

       

 

 

[ جمعه ۱۳۸٧/۱۱/۱۱ ] [ ٤:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

طنز پردازی

ردیف

متن سئوالات درس 18 زبان فارسی 3 انسانی

بارم

1

اساس تمام شیوه های طنز بر چه چیزی استوار است؟

5/0

2

در طنز، نویسنده چگونه حقایق را در ذهن خواننده برجسته می کند ؟

5/0

3

از چه راه هایی می توان یک نوشته را به صورت طنز بیان کرد ؟

1

4

به طرز بیان نوشته ی زیر اصطلاحاً چه می گویند ؟ 

     ((ظریفی مرغی بریان در خانه ی بخیلی دید که سه روز پی در پی بود و نمی خورد . گفت : عمر این مرغ بعد از مرگ درازتر از عمر اوست پیش از مرگ .))

5/0

5

دو ضرب المثل بنویسید که بیانی طنزآمیز داشته باشد .

5/0

6

مولوی در دو بیت زیر از چه کسانی انتقاد می کند ؟

آن یکی پرسید اشتر را که هی!                از کجا می آیی؟ ای فرخنده پی

گفت : از حمام گرم کوی تو                 گفت : خود پیداست از زانوی تو

5/0

7

در نوشته های زیر نویسندگان از چه راه هایی برای طنز پردازی استفاده کرده اند؟

      خر را که به عروسی می برند برای خوشی نیست ، برای آبکشی است .

      یکی نان نداشت بخورد ، پیاز می خورد اشتهایش باز شود.

      دیدم - چشم بد دور آقا واترقیده اند . قدش درازتر و دک و پوزش کریه تر شده است و گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده است .

    ((ظریفی مرغی بریان در خانه ی بخیلی دید که سه روز پی در پی بود و [ آن را ] نمی خورد . گفت : عمر این مرغ بعد از مرگ درازتر از عمر اوست پیشاز مرگ .))

      حیف عمر  گل آقایی که صرف تعلیم این زبان بسته ( شاغلام ) کردیم . تلمیذ بی ارادت که شیخ اجل می فرماید عاشق بی زر است ، یکیش همان شاغلام ماست زمین شوره ی ذهن و مشاعرش سنبل بر نمی آورد و ما بی خود و بی جهت تخم عمل و امل در آن ضایع گردانیدیم .

 

5/0

5/0

5/0

 

5/0

 

5/0

8

چه زمانی نویسنده از زبان طنز استفاده می کند ؟

0.5

9

جمالزاده در داستان « کباب غاز » از کدام شیوه ی طنز بهره برده است ؟

0.5

10

خنده ی حاصل از طنز چگونه است ؟

0.5

 

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۸ ] [ ۸:٠٦ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نمونه سؤالها

تذکر:این سایت در خصوص اشکالات احتمالی سوالها هیچگونه مسوولیتی ندارد

SEARCH

 

تستهای کنکور-سئوالات آزمون ها

علوم انسانی
گروه زبان
علوم تجربی
هنر
ریاضی و فنی
 
   
   
       

 

       

نمونه سؤالهای امتحانی دبیرستان       

تاریخ و جغرافی
   

نمونه سؤالهای امتحانی پیش دانشگاهی

 

تجربی
ریاضی
انسانی
عمومی
 
 
     
[ یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٦ ] [ ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

شمیم ادب : دیدگاه های گروه ادبیات متوسطه ی مازندران

http://www.adabesokhan.blogfa.com

 

گروه ادبیات فارسی ناحیه ی 2 ساری

http://avaye-sokhan.blogfa.com/


کارشناسی هماهنگی گروههای آموزشی شهرستان سوادکوه

http://www.adabdan.blogfa.com/


شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

http://www.persian-language.org

 

گروه ادبیات فارسی آموزش و پرورش استان کرمانشاه

http://adabiyatkermanshah.persianblog.ir/

گروه آموزشی ادبیات فارسی شهرستان ایلام

http://www.rowshana.blogfa.com/


گروه ادبیات فارسی استان قم

http://www.qom-adabiyatfarsi.blogfa.com/


گروه ادبیات مدارس خارج از کشور

 

سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران-سوریه- دمشق

http://farsi-syria.blogfa.com/


گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی گناباد

http://gonabadliterature.blogfa.com/

 

                                                                                                  گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه آبادان

http://groheadababadan.blogfa.com/

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

http://www.persianacademy.ir/fa/association.aspx

 

[ یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٦ ] [ ٦:٥۸ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد