نمونه سؤالات امتحانات نهایی زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

امتحان ادبیّات فارسی (1) سال اول ( ...... )    «  بسم الله الرّحمان الرّحیم  »     تاریخ امتحان:  14  /10/1387

نام ونام خانوادگی: …………………     شماره ی دانش آموزی: ……… مدّت امتحان :75 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

 

1

الف) بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید. (1و2)

چاک شده ست آسمان ، .............................  /     ................................سنجق یار می رسد .

 

5/0

2

خلوتیان آسمان تا چه شراب می خورند       /      .................………………………………                            

5/0

3

...................................... گمراه عالمم کرد   /

    گفتا اگر بدانی .................................

5/0

4

..........................................................  

      گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید .

5/0

ب

1

تنها معنی هشت لغت از لغات مشخّص شده ی زیر را در جلوی هر یک بنویسید. ( هرکدام 25/0 نمره )

امید وارم گذشت ها و مهربانی ها به خِتام نرسد.

 

25/0

2

من با تـَبـَختـُر گفتم .

25/0

3

چوپان از ملا زمان خیر بود.

25/0

4

آفتاب نعمتم شد زیر میغ .

25/0

5

دل شیطان را از رُعب و وحشت می لرزانند .

25/0

6

می خواهم به سرمنزل غایی سفر خود برسم.

25/0

7

توانی به من عطا کن تا در برابر گستاخ ، زانوی دنا ئت خم نکنم.

25/0

8

ازدحام است و مهربانی .

25/0

9

قطران را با تمکین تمام آوردم .

25/0

10

چوپان دختر خود را به مفلسی چون خیر نخواهد داد .

25/0

پ

1

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

تو مرا برادری .

 

25/0

2

دل من همی بر تو مهر آورد .

25/0

3

مُقبل آن کز خدای گیرد پشت .

25/0

4

صد هزاران این چنین اشباه بین .

25/0

5

بی نوایی و تنگ چشمی را از دلم ریشه کن ساز .

5/0

6

آفریننده ای که پرستیدن اوست سزاوار .

5/0

7

قطره ی علم است اندر جان من 

                     وارهانش از هوا وز خاک تن .

 

5/0

8

می نمود آن مرغ را هر گون شگفت 

               تا که باشد که اندر آید او به گفت .

75/0

9

شربتی آب از آن زلال چو نوش 

                    یا  به همّت ببخش یا بفروش .

75/0

10

چو خندان شد و چهره شاداب کرد 

                 ورا نام تهمینه سهراب کرد .

1

11

خم آورد پشت دلیر جوان   

                         زمانه بیامد نبودش توان  .

1

ت

1

خودآزمایی

چرا مردم به قیاس طوطی خندیدند؟

 

5/0

2

چرا بی ادب از لطف خدا محروم می شود ؟

5/0

3

در کشته شدن سهراب چه کسانی را مقصر می دانید ؟

5/0

4

معادل امروزی « قفا زدن » چیست ؟

5/0

5

در قطعه ی «فردوسی » زایر نامدار کیست؟

5/0

6

چرا راوی ( جو ) به دروغ گفت : « نصف سطل زمین شویی هدیه ی من است . » ؟

5/0

ث

1

ه ) درک مطلب 

با توجه به بیت زیر ، چرا بقال طوطی را زد ؟

      دید پر روغن دکان و جامه چرب

             بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب

 

 

5/0

2

در بیت « مردی از شرق برخاست / آسمان را ورق زد. » مقصود از مرد کیست؟

5/0

3

 

در بیت  « بر چنین دختری به آزادی / اختیارت کنم به دامادی » چوپان چه پیشنهادی به خیر می دهد؟

5/0

4

عبارت « در این کار تعبیه ای هست . » یعنی چه ؟

5/0

5

در شعر زیر مقصود از قسمت مشخص شده چیست ؟

    مادرم   /    آب و آیینه و قرآن در دست   /   روشنی در دل من می بارد .

5/0

6

در بیت زیر افراسیاب چه دستوری به فرماندهان لشکر خود می دهد ؟

        پدر را نباید که داند پسر 

                     که بندد دل وجان به مهر پدر

5/0

7

عبارت زیر در مورد چه کسی است ؟

    « درود بر پیمبر بازپسین ، پیشرو پیامبران پیشین . »

5/0

8

توصیف زیر در مورد چه قطره ای است ؟

     « من ژاله و پیشرو بامدادم . مرا مشّاطه ی صبح و زینت بخش ریاحین و ازهار می نامند . »

5/0

ج

1

دانش های ادبی

نام نویسندگان کتاب های زیر را بنویسید .         

الف ) تاریخ جهان گشا

ب ) مثل چشمه ، مثل رود                             

ج ) سمک عیّار

 

75/0

2

شاعر هندی که به دریافت جایزه ی ادبی نوبل نایل آمد ، کیست؟

25/0

3

هنری ترین نوع ادبیات مردمی چیست؟

25/0

4

یک مورد از مسائل ادبیات پایداری را بنویسید.

25/0

5

در بیت زیر کدام کلمه استعاره است؟

   در چراغ دو چشم او زد تیغ          نامدش کشتن چراغ دریغ

25/0

6

در بیت زیرکلمات قافیه را  مشخص کنید.

     چو یک ماه شد همچو یک سال بود       /

       برش چون بر رستم زال بود .

5/0

7

ادبیّات نمایشی چیست ؟

5/0

8

ویژگی اصلی حماسه چیست ؟

25/0

 

مؤفـّق باشید .

 

نمره با عدد:                         نام معلّم: مسعود سخندان              

نمره با حروف:                                     امضا     

[ شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢۸ ] [ ٧:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

بارم بندی درس تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 1 ) و ( 2 )

سال های دوّم و سوّم ادبیّات و علوم انسانی

تاریخ ادبیّات 1 سال دوّم               تاریخ ادبیّات 2 سال سوّم

درس

دی ماه

خرداد

شهریور

 

درس

دی ماه

خرداد

شهریور

1

1

0.25

0.5

1

1.5

0.5

1

2

1

0.25

0.5

2

1.5

0.25

0.5

3

1.5

0.5

0.5

3

1.05

0.5

0.75

4

1

0.5

0.5

4

2

0.5

1

5

2

0.5

0.5

5

1.5

0.25

0.5

6

2

0.5

0.75

6

1.5

0.5

0.5

7

1.5

0.5

0.75

7

1.5

0.25

1

8

1.5

0.25

0.5

8

1

0.25

1

9

2

0.5

1

9

1

0.25

1

10

1.5

0.25

0.5

10

1

0.25

0.5

11

====

1

1

11

1

0.5

0.75

12

====

1

1

12

====

1.5

1

13

====

2

1

13

====

1.5

1

14

====

2

1.5

14

====

2

1.5

15

====

1.25

1

15

====

1.5

1

16

====

1.25

1

16

====

2

1

17

====

1.5

1.5

17

====

1

0.5

18

====

1

1

18

====

1.5

0.5

19

1.5

0.25

0.5

19

1.5

0.25

0.5

20

1.5

0.25

0.75

20

1.5

0.25

0.75

21

1

0.25

0.75

21

2

0.5

1

22

1

0.25

0.5

22

====

1.5

1

23

====

1

0.75

23

====

1

0.5

24

====

0.5

0.25

24

====

1.5

1.25

25

====

1.25

0.75

جمع

20

20

20

26

====

1.25

0.75

 

جمع

20

20

20

 

 

[ جمعه ۱۳۸٧/۱٠/٢٧ ] [ ۸:٢۳ ‎ق.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان پایانی درس :

 

تاریخ ادبیات ایران و جهان ( 1 )

بسم  الله الرّحمن الرّحیم

 تاریخ امتحان : 25/ 10/ 1387

 

 مدّت امتحان :  70  دقیقه

دانش آموزان سال : دوّم

نام و نام خانوادگی :

نوبت اوّل ( دی ماه ) سال تحصیلی

1388 - 1387

سازمان ارزشیابی و سنجش

آموزش

رشته : ادبیات و علوم انسانی

استان گلستان – منطقه ی گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

کتاب ارزشمند ارسطو ، ............................. نام دارد .

5/0

2

قدیم ترین آثار بازمانده از یونان باستان دو اثر حماسی به نام های ............................. و ..................... اثر هومر است .

1

3

کدام شهر ایتالیا را مهد و روح رنسانس دانسته اند ؟

5/0

4

مهم ترین رخداد صنعتی جهان که دستاورد آزاد اندیشی فلورانسی ها و سپس اومانیست های عصر رنسانس است ، چیست ؟

5/0

5

دکامرون چیست ؟

5/0

6

دو اصل از اصول عمده ی کلاسی سیسم را نام ببرید .

5/0

7

شاعر بزرگ اروپا که چهار تراژدی معروفش به نوعی در رابطه با ایران است ، چه نام دارد ؟  

5/0

8

اثر مشهور« گوستاو فلوبر» چه نام دارد ؟

5/0

9

کدام هنرمندان را بنیان گذاران مکتب رمانتیک در آلمان می دانند ؟

5/0

10

خط میخی در چه عهدی به کار می رفت و چند حرف داشت ؟

5/0

11

دوره ی فارسی باستان را توضیح دهید .

5/0

12

شعوبیّه چه شعاری را مدّ نطر داشتند ؟

1

13

موضوعات شعر عصر رودکی چه بود ؟

5/0

14

شهید بلخی با کدام دانشمند معروف مناظره داشته است ؟

5/0

15

کدامین آثار توسط رودکی به نظم درآمده است ؟

5/0

16

اسم کتاب بوشکور بلخی چیست ؟

25/0

17

چرا کسایی را پرچمدار ادبیّات شیعه دانسته اند ؟

75/0

18

کتاب « الابنیه ... » نوشته ی کیست و موضوع آن چیست ؟

1

19

نخستین کتاب جغرافیا به زبان فارسی کدام است ، نثر آن چگونه است و موضوع آن چیست ؟

1

20

اثر مهم دقیقی چه نام دارد ؟

5/0

21

« لغت فرس » اثر کیست و اهمّیّت آن در چیست ؟

5/0

22

شاهکار هنری فردوسی در بیان داستان های شاهنامه چیست ؟

5/0

23

دو مورد از مزایای ادبی شاهنامه را بنویسید .

5/0

24

دو مثنوی از عنصری نام ببرید . 

5/0

25

مضمون عمده ی شعر معزّی چه بود ؟

5/0

26

در شعر منوچهری بیش تر چه چیزهایی توصیف می شود ؟

5/0

27

چرا آثار مدوّنی از عرفای دوره ی اول در دست نیست ؟

5/0

28

محتوای شعر ناصر خسرو چیست ؟ 

1

29

« دانشنامه ی علایی » از کیست و اهمّیّت آن در چیست ؟

1

30

« قابوس نامه » تألیف کیست ؟ چند باب دارد و موضوع آن چیست ؟

75/0

31

« تاریخ بیهقی » اثر کیست ؟

25/0

32

« تفسیر کمبریج » چه قسمت هایی از قرآن را شامل می شود ؟

5/0

33

« کشف المحجوب » اثر کیست و موضوع آن چیست ؟

75/0

34

« طبقات الصّوفیه » به چه زبانی است ؟

25/0

         

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٥ ] [ ٦:٥٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

سؤالات امتحان پایانی درس :

ادبیّات فارسی ( 2 )

بسم  الله الرّحمن الرّحیم

تاریخ امتحان : 25/ 10 /1387

مدّت امتحان : 80   دقیقه

دانش آموزان سال : دوّم

نوبت اوّل ( دی ماه ) سال تحصیلی

1388 - 1387

سازمان ارزشیابی و سنجش

آموزش

رشته : ادبیّات و علوم انسانی

استان گلستان – منطقه ی گمیشان

دبیرستان فجر دانش آرخ بزرگ

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

حفظ شعر : بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

از مه او مه شکافت ، ………… .......... .   /      

ماه چنان بخت یافت ، ............………… ...

 

5/0

2

   ……………………  زاده ز دریای جان      /     

کی کند این جا مقام ، ……………………………

5/0

3

در طبع جهان اگر وفایی بودی .                  /       ........................................................

5/0

4

.....................................................       /       در جمع کمال شمع اصحاب شدند .  

5/0

ب

1

معنی لغات مشخص شده را جلوی آن ها بنویسید .

با حال استیصال پرسیدم.

 

25/0

2

فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ .

25/0

3

تهمتن بدو گفت :  بر خیره خیر .

25/0

4

مگر ای سحاب رحمت ، تو بباری .

25/0

5

ایوان طارمی چوبی داشت .

25/0

6

کوکب درخشان در آن لحظه به افق بسیار نزدیک بود .

25/0

7

دست هایش را به سنگ مردگان آویختند .

25/0

8

پیغام او مفتاح فتوح است .

25/0

پ

1

خودآزمایی

در عبارت زیر یک نمونه سجع بیابید .

 « ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح است . »

 

 

5/0

2

عبارت های زیر کنایه از چیست ؟              

جلو کسی در آمدن                     

  چند مرده حلّاج بودن                                     

5/0

3

چرا علی می کوشید در مسابقه،  نفر سوّم شود ؟

5/0

4

در درس هدیه ی سال نو ، دلا و جیمز چه چیزهایی را فروختند تا برای هم عیدی بخرند ؟

 

5/0

5

چرا مأمور دوم ، گیله مرد را کشت ؟

5/0

6

در عبارت « فرشتگان سرود های صلح وشادی انسان را برای چوپانان خواندند.» منظور از کلمات مشخص شده چیست؟

5/0

ث

1

درک مطلب

با توجه به بیت « بیامد که جوید ز ایران نبرد  / سر هم نبرد اندر آرد به گرد »

        الف) هدف اشکبوس از آمدن به ایران چیست؟

         ب)« سر به گرد آوردن» یعنی چه؟

 

 

 

25/0

25/0

2

در عبارت ‹‹ ترسانم از بدی خود ، بیامرز مرا به خوبی خود . ›› چه چیزی از خدا می خواهد ؟

5/0

3

با توجه به عبارت « برای حاصل دادن کشتزارها منتظر رسیدن تموز و پای کوبی دبکه در هنگام درو هستیم . » دبکه چیست و در کجا رواج دارد ؟

5/0

4

درعبارت « تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش . » چه کسانی را می خواهد دعوت کند ؟

5/0

5

عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید . » نشانگر چه خصلتی است ؟

 

5/0

6

در بیت ‹‹ حبیب خدای جهان آفرین   /    نگه کرد بر روی مردان دین ››  مقصود از مصراع اول کیست ؟

5/0

7

مفهوم عبارت ‹‹ آرزو مکن خدا را در جایی جز همه جا بیابی . ›› چیست ؟

5/0

8

پیام بیت « من بر آنم که با دستان تو ومن  / توانیم با دشمن رویاروی شد.» چیست؟

5/0

         

ث

1

دانش های ادبی

آغازگر سبک واقع گرایی در نثر معاصر فارسی : .....................................

 

 

25/0

2

مشهورترین شاعر رمانتیک قرن نوزدهم فرانسه : ......................................

25/0

3

کتاب مشهور او مائده های زمینی نام دارد        : ......................................

25/0

4

شاعر مقاومت فلسطین                                : ......................................

25/0

5

بیت های زیر چه آرایه ای دارند ؟  ( تلمیح  -  واج آرایی   )

الف ) کمان به زه را به بازو فکند

                   به بند کمر بر بزد تیر چند.

 ب  ) بیستون بر سر راه است مباد از شیرین

               خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید .

5/0

6

یک مثال برای حماسه ی طبیعی و یک مثال برای حماسه ی مصنوع بزنید .

5/0

7

هر یک از اصطلاحات زیر کنایه از چیست؟      

سماق مکیدن:

دندان به دندان خاییدن

5/0

8

کارگردان کیست ؟

5/0

ج

1

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .

درست کیفور شده بودم .

 

25/0

2

بر مصطفی بهر رخصت دوید         

25/0

3

به هر کجا بروی چیزی جز خدا دیدار نتوانی کرد .

25/0

4

گریه ی علی معلم ورزش را متأثّر می کند.

25/0

5

دل اگر خدا شناسی ، همه در رخ علی بین .

 

5/0

6

ترسانم از بدی خود . بیامرز مرا به خوبی خود .

 

5/0

7

بیامد که جوید ز ایران نبرد       /

      سر هم نبرد اتدر آرد به گرد .

 

5/0

8

همه برده سر در گریبان فرو

           نشد هیچ کس را هوس رزم او .

 

75/0

9

در بیابان های تبعید   /  بهارهای پیاپی   /   جز زهر بر چهره ی ما نمی پاشد .

 

75/0

10

یکی از حضّار چنان محظوظ گردید که جلو رفته جبهه ی شاعر را بوسید .

 

1

11

تک و تنها می آید سیِ میدان .فکری است . چطور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند .

 

1

نمره با عدد :                                                   نام دبیر : مسعود سخندان                              مؤفق باشید .

نمره با حروف :                                                      امضا

20

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٥ ] [ ٦:٤٥ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام امتحان : تاریخ ادبیات ( 2 )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

تاریخ امتحان :  23 / 10 /1387

مدت امتحان :  75 دقیقه

نام دانش آموز :

شماره ی دانش آموز :

نوبت امتحانی :  دی ماه

سال تحصیلی : 87 – 88

سازمان آموزش و پرورش گلستان

اداره ی آموزش و پرورش گمیشان

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

مهر آموزشگاه

 

ردیف

متن سؤالات

بارم

1

کلمه ی کلیدی ادبیّات قرن بیستم چیست ؟ علل طرح ادعای مدرن بودن چیست ؟

 

 

75/0

2

علّت ناامیدی و یأس فلسفی انسان معاصر چیست ؟

 

 

75/0

3

واژه ی سوررئالیسم را نخستین بار چه کسی و با چه هدفی به کار برد ؟

 

 

75/0

4

مکتب دادا را جوانی به نام ................................... طرح ریزی کرد و مجلات آن ها ......................  و ................................ نامیده می شد .

75/0

5

دو اصل از اصول پست مدرنیسم را بنویسید .

 

5/0

6

مهم ترین اثر « ساموئل بکت » چه نام دارد ؟

25/0

7

علّت توجّه نقــّـادان به کتاب « پیر مرد و دریا » چیست ؟

 

 

5/0

8

کتب زیر از چه کسانی است ؟        

   الف ) خشم وهیاهو                                         

ب ) گرگ بیابان                                     ج ) بیگانه

75/0

9

تقلید در شعر عصر حافظ به دو صورت جلوه کرد ، آن دو را بنویسید .

 

 

 

1

10

نام دیگر کتاب « عشّاق نامه » چیست  و این کتاب در چه زمینه ای است ؟

 

5/0

11

دو مثنوی از « خواجوی کرمانی » نام ببرید .

5/0

12

مضمون غزلیّات « ابن یمین » چیست ؟

5/0

13

« سیف فرغانی » از قالب قصیده به چه منظوری بهره گرفته است ؟

 

 

5/0

14

دو تن از سرمشق های حافظ را درغزلسرایی نام ببرید .

5/0

15

موضوع کتاب « اشعة اللمعات » جامی چیست ؟

5/0

16

« تاریخ جهانگشا » اثر کیست  و موضوع آن چیست ؟

 

 

1

17

در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست ؟

5/0

18

« جامع التواریخ » اثر کیست و نثر آن چگونه است ؟

 

 

1

19

دو مورد از ویژگی های شعر سبک عصر صائب را بنویسید .

 

5/0

20

دو مثنوی از وحشی بافقی نام ببرید .

5/0

21

مجموعه غزلیّات محتشم چه نام دارد و در چه زمینه ای است ؟

5/0

22

چه عواملی سبب برجستگی غزلیّات کلیم و شهرت او شده است ؟

 

 

5/0

23

غزلیّات فارسی صائب چه محتوایی دارد ؟

 

5/0

24

دو مثنوی از آثار « بیدل » نام ببرید .

5/0

25

مهم ترین اثر « قائم مقام » کدام است ؟

25/0

26

کتب زیر از چه کسانی است ؟

الف ) مسالک المحسنین                            

  ب ) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ

5/0

27

هدف « عبدا... مستوفی » از نوشتن کتاب « شرح زندگانی من » چه بود ؟

 

 

75/0

28

پیشگامان انجمن ادبی مشتاق چه کسانی بودند و در چه راهی تلاش می کردند ؟

 

 

1

29

مهم ترین اثر« آذر بیگدلی »  چه نام دارد ؟

25/0

30

شاهکار سخنوری « هاتف اصفهانی » کدام شعر است ؟

25/0

31

سرمشق « فروغی بسطامی » در غزلسرایی چه کسانی بوده اند ؟

5/0

32

« عبرت نامه » از کیست ؟ موضوع آن چیست و به تقلید از کدام اثر است ؟

 

1

33

شیوه ی زندگی « وصال شیرازی » چگونه بوده است ؟

 

 

5/0

34

آثار « یغمای جندقی » به چه سبب دارای اهمّیّت و ارزش است ؟

 

 

5/0

 

نمره به عدد :                    نام دبیر : مسعود سخندان

نمره ی تجدید نظر اول :             نام مصحح :

نمره به حروف :                                    امضا

نمره ی تجدید نظر دوم :             نام مصحح :

 

[ سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٤ ] [ ٥:٥٦ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

بارم بندی درس آرایه های ادبی

درس

نوبت اوّل

نوبت دوّم

1

٠.۵

 

 

 

١.۵

2

٠.۵

3

٠.۵

4

٠.۵

5

٠.۵

6

٠.۵

7

٠.۵

8

٢.۵

 

٢

9

٢

10

٢

 

٢.۵

11

٢

12

٢

١.۵

٣

14

٢

15

٢.۵

16

===

٠.۵

17

===

١

18

===

١.۵

19

===

٢

20

===

١

21

===

١

22

===

١

23

===

١

24

===

١

25

===

٠.۵

26

===

٠.۵

جمع

٢٠

٢٠

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱۸ ] [ ۳:٠٢ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

امتحان درس : زبان فارسی ( 3)

بسم الله الرّحمان الرّحیم

تاریخ امتحان : 15 / 10 / 1387

رشته : علوم تجربی و

 ریاضی – فیزیک

نام و نام خانوادگی :

مدّت امتحان : 70 دقیقه

نوبت دی ماه 1387

اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان

دبیرستان خدیجه ی کبرای سیمین شهر

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

الف

1

زبان شناسی ( 4 نمره  ) J

توضیح دهید به چه علّت جمله ی « پرنده ، دشت سبز را می چراند . » نادرست است ؟

 

5/0

2

در تولید واحدهای زبانی « داگک » و « ربپ » کدام قاعده ی ترکیب رعایت نشده است ؟

5/0

3

الگوی هجایی کلمات « اًعلـَم » و « دانا » را بنویسید .

1

4

واژه ی « نهاجا » چه معنایی دارد و با استفاده از کدام روش ساخته شده است ؟

5/0

5

با چه روشی به معنای واژه ی « سیر » در جمله ی زیر پی می بریم ؟

               سیر را غم گرسنه نیست .

5/0

6

در عبارت زیر هر یک از کلمات مشخص شده ، در طول زمان کدام یک از وضعیت های چهارگانه را دارند ؟  « حسنک پیدا آمد ، دستاری سخت پاکیزه و موی سر پوشیده ، اندک مایه پیدا بود . »

5/0

7

با استفاده از روش های ساخت واژه ، از واژه ی « خور » دو واژه ی جدید بسازید .

5/0

ب

8

نگارش ( 5 نمره ) L

جملات زیر را ویرایش نمایید .

 الف ) مسکو مایل به انجام طرح خلع صلاح هسته ای اوکراین است .

 ب )   هنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شده گان شامل این قانون شده اند .

 

5/0

 

5/0

9

عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست ؟

5/0

10

نوشته ی زیر چه نوع نگارشی دارد ؟

      « دبیرستان خدیجه کبری ، ساختمانی دو طبقه و نوساز دارد . دفتر مدیر در کنار راه پلّه و در سمت چپ آن واقع است . در طبقه ی دوّم آن ، نمازخانه ، کتابخانه و 6 کلاس درس وجود دارد . ... »

5/0

11

چرا در نگارش زندگی نامه نباید اغراق و بزرگ نمایی داشت ؟

 

5/0

12

دو روش از راه های گردآوری اطلاعات را برای نوشتن یک زندگی نامه بنویسید .

5/0

13

مقصود از امروزی کردن نوشته های قدیم چیست ؟

5/0

14

بیت زیر را بازگردانی نمایید .

        خورده ست خدا ز روی تعظیم 

                     سوگند به روی هم چو ماهت

5/0

15

معادل امروزی اصطلاحات زیر را بنویسید .

   گزند                       اندر

5/0

16

جملات زیر از نظر کاربرد چه اشکالی دارند ؟ توضیح دهید .

الف ) به قول معروف خسته شدم .

 ب )  به دوئیت ها دامن نزنید .

5/0

پ

17

املا و بیاموزیم ( 3 نمره ) J L

چرا واژه ی « آشنا » هنگام جمع بستن با پسوند « ان » به « ی » میانجی نیاز دارد ؟  

 

25/0

18

در جملات زیر کدام یک از کلمات داخل کمانک صحیح است ؟

 الف ) در گلستان سعدی سخنان ( نغز – نقض ) فراوان است .

25/0

19

صامت های میانجی واژه های « آهوان » و « زیبایی » را مشخص کنید .

5/0

20

پسوند « ان » در هر یک از واژه های « بامدادان » و « نیکان » نشانه ی چیست ؟

5/0

21

در کدام جمله ی زیر غلط کاربردی و املایی وجود دارد ؟

* همه به او احسنت گفتند                            

** او با مغازه دار تسویه حساب کرد .

* ازدحام است و مهربانی                           

** من از مأخذ و منابع بسیاری استفاده نمودم .

25/0

22

کدام نوشته ی زیر ادبی است ؟

 الف ) ما را آن دِه که آن بـِه .                   

ب ) ما به بخشش خداوند امیدواریم .

25/0

23

چهار گروه از گروه کلمات زیر نادرست است ، آن ها را اصلاح نمایید .

سفیر دربار            سفیر گلوله               الغا و آموزش         ابطال و الغا           

  فراق مُلک                  فراق و وصال

لذّت غریب         حس غریب                   رمق حیاط

 

1

ت

24

دستور ( 8 نمره )

در جمله ی زیر چند تکواژو چند واژه دیده می شود ؟

    «  شهرداری در خدمت مردم است . »

 

5/0

25

در جمله ی زیر گروه های اسمی و فعلی را نشان دهید .

    « گل های زیبایی شکفته بودند . »

5/0

26

تکواژهای واژه ی « پیش دانشگاهی » را نشان دهید .

5/0

27

تعداد واج های کدام واژه از بقیه کم تر است ؟

الف ) دفتردار                     

ب ) کتابخانه                   

ج )دوستداری                   د ) بیگانگان

25/0

28

کدام یک از فعل های داخل کمانک برای جمله های  زیر مناسب است ؟

·          هر کسی از این جا رد ( می شود – می شوند ) .

·          مردم او را ( نمی شناسد – نمی شناسند ) .

·          کاروان به حرکت خود ادامه ( می دهد – می دهند ) .

·          گروه چهار نفره ی دوستان ما بسیار فعّال ( است – هستند ) .

 

25/0

25/0

25/0

25/0

29

کاربرد مؤدبانه ی « خواستن » در باره ی خود و « خوردن » درباره ی مخاطب چیست ؟

5/0

30

در جملات زیر چه نوع حذفی و در کجا صورت گرفته است ؟

·          دیروز که من به دیدن دوستم رفتم ، در خانه نبود .

·          او از من پرسید : از دوستان چه خبر ؟

 

5/0

5/0

31

زمان و شخص فعل های زیر را مشخص کنید .

        

می خوردند             

                دارم می آیم

1

32

مصدر های زیر را گذرا به مفعول کنید .

         چسبیدن                                                      خوابیدن

5/0

33

ساختمان فعل های جمله ی زیر را مشخص کنید . ( ساده ، پیشوندی ، مرکّب )

          اگر دانش آموز دبیر را دوست داشته باشد ، می کوشد تا درس او را بهتر فرابگیرد .

75/0

34

اجزای جمله ی زیر را در نمودار نشان دهید .

          مطالب این درس در ذهن من نمی گنجد .

75/0

35

تعداد اجزای جملات زیر را مشخص نمایید .

          عید شما مبارک .            

زندگی یعنی عقیده و جهاد

5/0

36

کدام فعل زیر ، جمله ی چهارجزئی با مفعول و متمّم می سازد ؟

الف ) ترسانده بودیم          

  ب ) خورده اند               

   ج ) می پنداشتم                د ) گردانید

25/0

 

مؤفق باشید .                                               جمع نمرات

20

نمره با عدد :                            نام دبیر : مسعود سخندان                              نمره ی تجدید نظر :

نمره با حروف :                                                     امضا                          نام مصحّح اول :

 

 

[ دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ ] [ ۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام امتحان : زبان فارسی  ( 2 )

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ امتحان :  15/ 10 / 1387

مدت امتحان :  75 دقیقه

نام دانش آموز :

شماره ی دانش آموز :

نوبت امتحانی : دی ماه  87

سال تحصیلی : 87 – 88

سازمان آموزش و پرورش گلستان

اداره ی آموزش و پرورش گمیشان

دبیرستان خدیجه ی کبرای سیمین شهر

مهر آموزشگاه

 

ردیف

متن سؤالات

بارم

الف

1

زبان شناسی

تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

 

 

5/0

2

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رسانند ؟

 

5/0

3

چگونه ثابت می کنید که افراد کر و لال نیز زبان دارند ؟

 

 

5/0

4

خطاهای گفتاری ناشی از چیست ؟

 

1

5

دو مورد از تفاوت های زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید.

 

 

1

6

چرا شکل گفاری و نوشتاری کلماتی مثل « خواهر و خواب » با هم تفاوت دارد ؟

 

 

5/0

ب

7

نگارش

جمله ی زیر را ویرایش نمایید .

      مردم ایران به رهبریت امام  برعلیه رژیم شاه قیام و شاه را فراری شد .

 

 

1

8

نوشته ها به چند اعتبار تقسیم می شوند ، نام ببرید .

 

75/0

9

سه ویژگی از ویژگی های زبان محاوره را بنویسید .

 

 

75/0

10

دو فایده ی طرح نوشته را بنویسید .

 

5/0

11

عنوان کتب زیر با استفاده از کدام روش ، انتخاب شده است ؟

 الف ) چه باید کرد ؟                                         

ب ) از ماست که بر ماست .           

  پ ) تنفس صبح                                              

ت ) خفتگان بیدار

 

1

 

12

برای تحقیق در باره ی موارد زیر از کدام روش تحقیق استفاده می کنیم ؟

  الف ) تأثیر قند روی شیر                                  

   ب ) تأثیر معلم روی انگیزه ی دانش آموزان

   پ ) تأثیر بمب اتم روی مردم ژاپن                  

   ت ) تأثیر سرما یا گرما روی پوشش

 

1

پ

13

املا و بیاموزیم

چهار گروه از گروه کلمات زیر غلط است ، آن ها را اصلاح کنید .

ترجیح و برتری            خواستگاه اجتماعی                          هاج و واج    

        قـَلـَیان درونی 

بهر درکوزه                  عمارت و فرمانروایی

اشباح و سایه ها          

محتاط و مآ ل اندیش      

                رذایل اخلاقی

 

 

1

14

چرا کاربرد هر یک از جملات زیر نادرست است ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) نقاشی های کم نظیری توسط کمال الملک آفریده شده است .

 

 ب )  من پارسال گذشته شاگرد زرنگی بودم .

 

 پ ) من و او دوستان صمیمی ای هستیم .

 

 ت ) به وسیله ی تاکسی به منظور دیدن دوستم رفتم .

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

پ

15

از مصدر های داخل کمانک فعل مناسب را برای جملات زیر بسازید .

·        او با من و زهرا دوست .................. ( گشتن ) .

·        او و من با زهرا دوست .................. ( گشتن ) .

·        پیامبر ( ص ) دشمنان شکست خورده را .................... ( بخشیدن ) .

·        کتاب ها از دستم به زمین .................. ( افتادن ) .

 

25/0

25/0

25/0

25/0

16

با رسم نمودار نشان دهید که جملات زیر چند جزئی هستند .

  1 – همه او را علی می نامیدند .  ( 1 )

 

 

 

 2 – آن مرد دانا و فرزانه مطلب خوب و مهمی را به من یاد داد .  ( 1 )

 

 

 

 

 3 – گل های زیبایی شکفته بودند . ( 5/0 )

 

 

 

 

5/2

17

از مصدرهای داده شده زمان خواسته شده را برای شخص مورد نظر بسازید .

*  ترسیدن ( ماضی بعید سوم شخص جمع )    : ...................................

* نشستن ( مضارع التزامی دوم شخص مفرد ) : ..................................

* خواباندن ( ماضی مستمر اول شخص مفرد ) : ..................................

 

5/0

5/0

5/0

18

با فعل ( رنجیده است ) جمله ای بسازید و نوع گذر و وجه آن را مشخص کنید .

5/0

19

جملات زیر را مجهول نمایید .

*/ من او را دیده بودم .

*/ درختان را آب داده اند .

*/ همه ی آنان را دعوت خواهیم کرد .

 

5/0

5/0

5/0

20

جمله ی زیر را با آوردن نهاد « من » ، معلوم کنید .

  * نامه دارد نوشته می شود .

5/0

21

فعل های زیر را منفی کنید .

می بینیم                                                                      خوانده اید 

5/0

 

نمره به عدد :                    نام دبیر : مسعود سخندان

نمره ی تجدید نظر اول :             نام مصحح :

نمره به حروف :                                    امضا

نمره ی تجدید نظر دوم :             نام مصحح :

 

 

[ دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ ] [ ۱:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

آدرس نمونه سؤالات نهایی  به ترتیب نوبت امتحانی

 

سؤالات امتحانات نهایی سوم دبیرستان دی ماه 87

http://aee.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=99&rcid=45

 

سؤالات امتحانات نهایی سوم دبیرستان شهریور ماه 87

http://aee.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=99&rcid=45

 

سؤالات امتحانات نهایی سوم دبیرستان خرداد ماه 87

http://aee.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=99&rcid=45

 

سؤالات امتحانات نهایی سوم دبیرستان دی ماه 86

http://aee.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=99&rcid=10

 

سؤالات امتحانات نهایی سوم دبیرستان شهریور ماه 86

http://aee.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=99&rcid=40

 

سؤالات امتحانات نهایی سوم دبیرستان خرداد ماه 86

http://aee.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=99&rcid=30

 

 

نمونه سؤالات جامع دروس

http://www.atcce.com/show.asp?id=141

 

[ جمعه ۱۳۸٧/۱٠/۱۳ ] [ ٦:٥٥ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

 

توضیحات درباره سایت

لینک سایت

ادبیات

سایت رسمی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

زبان و ادبیات فارسی

سایت رسمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان

خاطرات و نوشته های بزرگان ایران

چهره های ماندگار

مشاهیر ادبی ایران

 مشاهیر ادبی

ادبیات فارسی

blissbat

ضرب المثل های فارسی

ضرب المثل

ضرب المثل های مشهور ایران

farsinet-zarbomasal

ضرب المثل های ایرانی با لهجه تهرانی

ضرب المثل

حماسه شاهان از فردوسی به زبان انگلیسی

Ferdowsi kings

کاظم امیری (ادبیات فارسی، زیباشناسی ...)

kazem-amiri

مجله زبان و ادبیات در سایت رشد - وابسته به آموزش و پرورش

مجله زبان و ادبیات

هفت‌سنگ مجله‌ا‌ی اینترنتی‌است که هر دوهفته‌یکبار جمعه‌ها در زمینه اجتماعی - هنری - ادبی منتشر می‌شود

7sang

لوح ، سایتی در زمینه فرهنگ و ادب فارسی

louh

کارگاه شعر و قصه

kargah

شعر

دیوان شمس تبریزی

ifrance-molana

رباعیات عمرخیام

okonlife

مولا نا جلال الدین محمد مولوی رومی

rumionfire

شاهنامه فردوسی ، رباعیات خیام ، دیوان حافظ

mehrargham-books

دکلمه شعر شاعران معاصرایران

belvedere

متن شاهنامه فردوسی به فارسی

geeges-shahnameh

ابوسعید ابوالخیر(شاعر)

iranian-abusaeed

بابا طاهر عریان (شاعر)

iranian-babataher

دیوان کامل حافظ همراه با فال

hafez

حافظ شیرازی

zbnet-hafiz

حافظ

hafizonlove

فال حافظ

payvand-hafiz

موسیقی حافظ

موسیقی حافظ

دیوان کامل حافظ

irib-hafez

فال حافظ با صوت

iranfo-hafez

  فارسی و انگلیسی ::: دیوان حافظ ،خواجه شمس الدین محمد شیرازی ( 1389-1326 میلادی) ه

حافظ

اشعار و نوشته های فروغ

فروغ

سهراب سپهری - اشعار و آثار

سهراب

اشعار فروغ فرخزاد

فروغ  فرخزاد

اشعار احمد شاملو

احمد شاملو

اشعار سیمین بهبهانی 

سیمین بهبهانی

اشعار سهراب سپهری

سهراب سپهری

اشعار مهدی اخوان ثالث - م. امید

اخوان ثالث

اخوان ثالث 2

اخوان ثالث 2

اشعار فریدون مشیری

فریدون مشیری

اشعار مولانا ، مرتبأ در حال پر محتواتر شدن است. به فارسی و انگلیسی

www.rumionfire.com 

دیوان حافظ ، به فارسی و انگلیسی . همچنین اشعار به صورت نستعلیق هم موجود است

hafizonlove

متن کامل شاهنامه اثر جاویدان فردوسى طوسى

شاهنامه فردوسى

رباعیات عمر خیام - فارسی - انگلیسی - آلمانی + بیوگرافی

www.okonlife.com

Edward FitzGerald  انگلیسی ::: رباعیات عمر خیام (1122-1048 میلادی) ترجمه شده توسط

عمر خیام

گزیده اشعار مولانا جلاالدین محمد بلخی ( 1273-1207 میلادی) ه

مولانا

رباعیات عمر خیام - فارسی - انگلیسی

رباعیات خیام

زندگی - کار ها و اشعار مولانا

زندگی مولانا

بناشده بر اساس تحقیقات شهرام شیوا،مترجم مولانا

درباره مولانا

متن کامل رباعیات خیام به زبان انگلیسی

متن کامل رباعیات خیام

اشعار مولانا به فارسی و انگلیسی - آلبوم عکس

اشعار مولانا

اشعار مولانا به فارسی و انگلیسی - آلبوم عکس ومینیاتور

اشعار مولانا

مباحثی از مولانا

مباحثی از مولانا

مولانا جلاالدین بلخی

molanairance

بانک شعر های شاعران نو پا

بانک شعر های جدید

سایت مربوط به مولانا - رقص سماء - تشریفات مذهبی

مولانا

مولانا جلال الدین رومی - روزشمار زندگی

مولانا - روزشمار زندگی

مقالات و بیوگرافی هایی از شاعران کهن ایران

شاعران کهن ایران

اشعار و زندگی حافظ - دوزبانه

اشعار و زندگی حافظ

شاهنامه در دو زبان - تحقیقات درباره فردوسی

شاهنامه

شامل ترجمه های اشعار نوی فارسی

 ترجمه های اشعار نو

بیوگرافی ، عکس ها و مقالاتی از صادق هدایت

صادق هدایت

اشعار فارسی ترجمه شده به انگلیسی

فارسی ترجمه اشعار

لینک ها ، وترجمه های گوناگون از شعر معاصر و کلاسیک

شعر معاصر و کلاسیک

شعر و نثر معاصر فارسی به زبان انگلیسی

شعر و نثر معاصر 

اشعار ایرانی

اشعار ایرانی

دیوان پروین اعتصامی ( 1941-1906 میلادی) ه

پروین اعتصامی

اشعار نیما یوشیج - علی اسفندیاری

نیما یوشیج

نیما یوشیج

نیما یوشیج

آگر توانایی سرودن شعر را ندارید این فایل را دانلود کنید

آموزش شاعری

اشعار و بیوگرافی فریدون فروغی

batigol

نیمایوشیج (شاعر)

nima

فریدون مشیری (شاعر)

webfaqt

مهدی سهیلی (شاعر)

iranactor

حمید مصدق (شاعر)

mosaddegh

هوشنگ ابتهاج (شاعر)

ebtehaj

فروغ فرخزاد (شاعر)

forughfarrokhzad

مسعود فردمنش (شاعر)

fardmanesh

شعر ایرانی

sciran-poetry

شعرای ایرانی

farsinet-poetry

اشعار ایران زمین

persianpoema

بانک کتاب های شعر فارسی

behrooznaj

اشعار ایرانی

iranian poetry

مجموعه شعرهای فارسی

شعرهای فارسی

متن کامل اشعار پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

سایت فروع فرخ‌زاد

سایت فروع فرخ‌زاد

شعر روز

شعر روز

رباعیات خیام

رباعیات خیام

سایت محمدحسین شهریار

محمدحسین شهریار

دیوان اشعار حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

دیوان شمس

دیوان شمس

شعر آنلاین و کتاب‌های دیگر

شعر آنلاین

داستان

فارسی و انگلیسی ::: زندگینامه،اشعار، نوشته ها، کتاب ها و آثار به جا مانده از احمد شاملو

شاملو

داستان های صادق هدایت ( 1951-1903 میلادی) ه

صادق هدایت

زندگینامه،اشعار، نوشته ها، کتاب ها و آثار به جا مانده از احمد شاملو

شاملو ارگ

قصه های اصیل ایرانی

قصه های فارسی

وبلاگی دارای داستان های داستان گو

داستان گو

داستانی از آنتوان دو سن‌تگزوپه‌ری برگردان احمد شاملو

شهریار کوچولو

داستانى از مدیا کاشى‌گر

مینا از خواب بیدار شد

داستان های ملا نصر الدین

ملا نصر الدین

داستانی از گلی ترقی

مادام گرگه

داستانى از حسین نوش آذر در سایت ایرانیان

از پشت پنجره از پشت ماه

داستانى از حسین نوش‌آذر در سایت ایرانیان

داستان داوود

داستانی از شیدا

نامه‌ئی از تیمارستان

نوشته‌ی صادق هدایت

داش آکل

نوشته‌ی گلی امامی

دریا پری، کاکل زری

نوشته‌ی غلام‌حسین صدیقی

صداخونه

نوشته‌ی شهریار مندنی‌پور

بیرون

نوشته‌ی سعید طباطبایی در کارنامه

تیرباران

سایت اشعار لیلا فرجامی با بیوگرافی

toomar

ترجمه های اشعار نوی فارسی

poeticguerrillas

لینک ها ، وترجمه های گوناگون از شعر معاصر و کلاسیک

persianpoema 

انگلیسی :: سایت رمان و داستان های کوتاه

رمان و داستان کوتاه

آموزش داستان نویسی

heshmats

سایت احمد شاملو

سایت احمد شاملو

شخصیت های ادبی

سایت شخصی بزرگ علوی

بزرگ علوی

مولانا جلاالدین بلخی

مولانا

سایت شخصی صمد بهرنگی

صمد بهرنگی

سایت شخصی دکتر شریعتی

دکتر شریعتی

سایت شخصی فروغ فرخ زاد

فروغ فرخ زاد

سایت رسمی مانی ، اشعار و متون

mani-poesie

زبان شناسی

زبان شناسی و تاریخ زبان

تاریخ زبان

آموزش هایی از زبان شناسی در اولین وبلاگ تخصصی زبان شناسی

جوجه زبانشناس

مطالبی برای بالا بردن سطح علمی روزنامه نگاران و مطبوعات و رسانه ها

younesspace

 زبانشناسی و تاریخ زبان ها آشنایی با شعر انگلیسی آموزش زبان انگلیسی نمونه های ترجمه سخن آزاد و بسیاری از عنوان های دیگر در تارنمای دنبلید.

دنبلید

کاربرد حرف اضافه از

حرف اضافه از

وبلاگ های ادبی

بی همگان - وبلاگی درباره صادق هدایت

bihamegan

تلخ اما شیرین

talkhamashirin

دیر بیست بیست

dayyer20e20

سرزمین مهربانی - نکته هایی از زندگی بزرگان

naksha

نسیم بهاری - سخنان بزرگان

hadees

درسهایی به درد بخور

اندیشه های خراباتی

نوشته های شخصی ولی به درد بخور

نگاه

وبلاگ های شعر

 

وبلاگ های شعر

اشعار نو و موزون نازبانو

nazbanoo

و اینک ستاره ای - اشعار زیبای ساناز

sanaz

ترانه های کوچک

littlesongs

شعر های شهرزاد رضادوست

shahrzadrezadoost

یاران خیالی

ninone

دریای آرام - اشعار فروغ فرخزاد

darya1361

شعر و ترانه - فریدون مشیری و دیگر شاعران

allowsky

شوکران - شعر و ترانه معاصر

shideh

دلم خیلی گرفته

lhodel

حقیقت زیبایی - شعر و عرفان

mahoordad

بهار ناز - شعر نو

hbaharenaz

ساده تر از آب - نوشته های ادبی سهراب

nazaninetanha

داریوش - پادشاه غم

soltanegham

سوته دلان - اشعار فروغ فرخزاد

sotehdel

نگاه

zinatnoor

نمونه های از شعر و نوشته های شکرالله شیون

baba321

ه مثل هستی

hasti2

نیلی بیکار و همکارش

nilijoon

لحظه ها و رنگ چشم های من

ffo0o0

دانشگاه آزادی

azad-sp

دریای پر موج

daryapom

تنهایی

kiana8000

بهشت هفتمین من

qahaarhassey

ایران سبز با ملت سبز - شعر

pesartala2003

آخرین و تنهاترین غزل

ghazalbaran

سلام بی طمع گرگ

farzad_eghbal

پرچین

parchin

قلم توتم من است

lhabib

دوتایی

dotaii

آیه های زمینی

آیه زمینی

وبلاگی دارای ابیات و نوشته های زیبا

سحر

نوشته هایی    در قالب شعر نو و مناجات هایی زیبا

جزیره

نوشته هایی    در قالب شعر نو و نوشته هایی زیبا

دریا و کوه

 

 

 

[ شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٧ ] [ ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

بسم الله اّلرّحمان الرّحیم

امتحان ادبیّات فارسی (2) سال دوّم علوم تجربی     تاریخ امتحان :06/10/1384

نام ونام خانوادگی ……………………… شماره ی دانش آموزی……………… مدت امتحان :75 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش وپرورش استان گلستان- اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی گمیشان-

دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر

بارم

الف) بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید.

1        خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان  /   ……………………………………

 

5/0

2

  ………………………………………   /  نوبت به تو خود نیامدی از دگران .

5/0

ب‌)       معنی لغات مشخص شده را در جملات زیر جلوی آن ها بنویسید.

1        با حال استیصال پرسیدم.

 

25/0

2

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ.

25/0

3

زمانه مرا پتک ترگ تو کرد.

25/0

4

مأموران خانه ی او را تفتیش کردند.

25/0

5

شاخه ها به وضعی موحش سیخ ایستاده بودند.

25/0

6

کوکب درخشان در آن لحظه به افق بسیار نزدیک بود.

25/0

7

مجلس آرای بلامعارض شده بود.

25/0

8

عجز و لابه ی مأمور التهاب گیله مرد را خاموش کرد.

25/0

ج ) درک مطلب

1       با توجه به بیت « بیامد که جوید ز ایران نبرد  / سر هم نبرد اندر آرد به گرد »

        الف) هدف اشکبوس از آمدن به ایران چیست؟

         ب)« سر به گرد آوردن» یعنی چه؟

 

 

5/0

5/0

2

با توجه به بیت « که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد  / برانگیخت ابرش برافشاند گرد » ابرش چگونه اسبی است؟

5/0

3

« باران هنگامه کرده بود.»‌یعنی چه؟

5/0

4

در عبارت « حالا دلت خواسته برایت نقل بگویم.» مقصود از نقل گفتن چیست؟

5/0

5

پیام بیت « من بر آنم که با دستان تو ومن  / توانیم با دشمن رویاروی شد.» چیست؟

5/0

6

از جمله ی « در پندار وی جانوران گوناگون واشباح در تاریکی جنگل وجود داشتند.»چه حالتی دریافت می شود؟

5/0

7

مفهوم جمله ی « به هر کجا بروی ،جز خدا چیزی دیدار نمی توانی کرد.» چیست؟

5/0

د ) دانش های ادبی      1)   کتاب های زیر از چه کسانی است؟      

   سووشون             ئده های زمینی                                          مناجات نامه                   کلبه ی عمو تم

 

1

2

روی آوردن به ادبیّات داستانی معاصر از چه دوره ای آغاز شد؟

25/0

3

« اثل مانین » از چهره های ادبیّات مقاومت کجاست؟

25/0

4

مشهور ترین شاعر رمانتیک قرن 19 فرانسه کیست؟

25/0

5

خاوران نامه از کدام نوع حماسه است؟

25/0

6

هر یک ار ابیات زیر چه آرایه ای دارد؟

الف)دریادلان راه سفر در پیش دارند.     / پا در رکاب راهوار خویش دارند.

ب)چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان  /  چه باک از موج بحر آن را باشد نوح کشتیبان.

 

25/0

25/0

7

هر یک از اصطلاحات زیر کنایه از چیست؟      

سماق مکیدن:

دندان به دندان خاییدن

25/0

25/0

ه ) خود آزمایی

1        چرا هدایای دلا و جیم درعین  قابل استفاده نبودن موجب خوشحالی آنان گردید؟

 

5/0

2

کوزت برای غلبه بر ترس چه تدبیری اندیشید؟

5/0

3

در عبارت « فرشتگان سرود های صلح وشادی انسان را برای چوپانان خواندند.» منظور از کلمات مشخص شده چیست؟

5/0

4

عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید.» یعنی چه؟

5/0

5

در داستان « بچه های آسمان » چرا علی می کوشد نفر سوم شود؟

5/0

6

« تو قلب سپه را به آیین بدار.» یعنی چه ؟

5/0

7

بیت « به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من /  چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا.» به چه موضوعی اشاره دارد ؟

5/0

8

در داستان «گیله مرد » چرا مأمور دوم گیله مرد را کشت؟

5/0

و ) معنی بیت ها و عبارت های زیر را به فارسی روان امروزی برگردانید.

1       بر عیب های ما مگیر.

 

25/0

2

زبانش ُتُپق می زد.

25/0

3

چنان شد که گفتی ز مادر نزاد.

25/0

4

گریه ی علی معلم ورزش را متأثّر می کند.

25/0

5

بدو گفت خندان که نام توچیست؟         

 تن بی سرت را که خواهد گریست؟

5/0

6

تک وتنها می آید سیِ میدان،فکری است.

5/0

7

ما این را از گذشته به ارث می بریم.

5/0

8

بر مصطفی بهر رخصت دوید         

از او خواست دستوری اما ندید.

75/0

9

محتاج به تذکار نیست که ایشان در خوراک هم سر سوزنی قصور را جایز نمی شمردند.

75/0

10

برای حاصل دادن کشتزارها منتظر رسیدن تموز و پای کوبی دبکه در موقع درو هستیم.

1

11

به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب        

که علم کند به عالم شهدای کربلا را

1

جمع نمره با عدد:           نام معلم:مسعود سخندان      نمره ی تجدید نظر اول :         نمره ی تجدید نظر دوم:

نمره با حروف :                                امضا      نام وامضای مصحح :                نام و امضای مصحح:

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٤ ] [ ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

باسمه تعالی

  نام و نام خانوادگی ……………………………    تاریخ امتحان : 21/10/83   کد دانش آموزی ………...........  امتحان درس ادبیّات فارسی (2) سال دوّم رشته :                                       مدت امتحان: 65 دقیقه

 

    ردیف    سازمان آموزش وپرورش استان گلستان آموزش وپرورش منطقه ی گمیشان دبیرستان 17 شهریور سیمین شهر          بارم

     الف)         بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید.

  1   از مه او مه شکافت ، ………… او بر نتافت .    

ماه چنان بخت یافت ، او که ……………… گداست .     5/0

  2 در طبع جهان اگر وفایی بودی .                  /       …………………………………    ۵/٠

   ب )         معنی لغات مشخص شده را بنویسید. ( هر مورد 25/0 نمره )

   1   شاخه ها به وضعی موحش ایستاده بودند.                    2

  در پندار وی جانوران و اشباح گوناگون وجود داشتند.

   3   عجز ولابه ی مأمور ،التهاب گیله مرد را خاموش کرد.             

4-  فلک باخت از سهم آن جنگ ، رنگ .

   5    به عنوان ولیمه کباب غاز صحیحی بدهد.                           

 6-  بشد تیز رهّام با خود و گبر .                                         

   7   با حال استیصال پرسیدم .                                             

  8-  حضّار محظوظ گردیدند .                        

    ج )      دانش های ادبی

1             کاربرد آرایه های ( تلمیح ،واج آرایی  و کنایه ) را در موارد زیر نشان دهید.

      *  آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم. /   

 ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است .            0.25      

** پدر من ریش سفید است .                                      0.25                                                             

       *** هرکه دل پیش دلبری دارد .        /    

ریش در دست دیگری دارد.                                 0.25                                              

    **** دریا دلان راه سفر در پیش دارند.       /

پا در رکاب راهوار خویش دارند.                          0.25                                             

2             توضیحات زیر در مورد چه کسانی است؟

          * شهرت وی بیشتر مرهون داستان های کوتاه واحساساتی ونیمه واقع گرایانه  است .                 0.25                                                 

       ** او را شاعر مقاومت فلسطین نامیده اند .                                                                                   

      *** نخستین مجموعه داستان او « آتش خاموش » نام دارد .                                                  0.25                                                  

      **** او را پدر داستان نویسی ایرانی دانسته اند .                                                                0.25                                                  

3         چهره های زیر از ادبیات پایداری کجا هستند ؟  *  اثل مانین                     ** هریت بیچر استو         1

د        معنی بیت ها وعبارت های زیر را به فارسی روان برگردانید .

1       شلخته درو کنید .                                                                                                                                                                

2      علی مصمّم ،اصرار می ورزد.                                                                                                                                                 

3      باران هنگامه کرده بود .                                                                                                                                                      

4     هیچ مخلوقی خدا را هویدا نمی سازد.                                                                                                                                     5      مگذار ما را به که و مه .                                                                                                                                                           6      دویدند از کین دل سوی هم       /     در صلح بستند بر روی هم .                                                                                           

7      نه اتاق توقیف ماندنی است     /    و نه حلقه های زنجیر  .                                                                                                       

8      مرا مادرم نامْ مرگ تو کرد .   /      زمانه مرا پتک ترگ تو کرد .                                                                                           

 

9     تک وتنها می آید سی میدان . فکری است . چه طور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند.                                              

  

   10    دیدم ماشاا چشم بد دور آقا وا ترقّیده اند . قدش درازتر و تک وپوزش کریه تر شده است.                                             

 

   11   در خوش زبانی و حرّافی و شوخی وبذله ولطیفه نوک جمع را چیده و مجلس آرای بلا معارض شده است.                                  

 

    ه )        درک مطلب

    1         مفهوم عبارت « آرزو مکن خدا را در جایی جزهمه جا بیابی .»‌ چیست؟                                                                               2          در عبارت « ای خونین چشم وخونین دست / به راستی که شب رفتنی است . » مقصود از شب چیست ؟                                 3         جمله ی  « از فرط درندگی له له می زد .» بیانگر چه حالتی است؟                                                                                       

   4         « تا خرخره خورده ام. » یعنی چه؟                                                                                                                                      

5             قسمت های مشخص شده در عبارت « و از سایه های آبی ، خار های سرخ / بر اجساد به جامانده و طعمه ی عقاب وزاغ شده فرو ریخت.»  چیست ؟                                                                                                                                                                 

6       در بیت  « تهمتن برآشفت وبا توس گفت ،   /   که رهّام را جام باده است جفت  * مقصود از تهمتن کیست؟                         

          ** قسمت مشخص شده یعنی چه؟                                                                                                                                         

   و )     خود آزمایی

   1      بیت « به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب /  که علم کند به عالم شهدای کربلا را »  به چه موضوعی اشاره دارد؟                

 

    2      معنی « سر به گرد آوردن »  چیست؟                                                                                                                                      

3             با توجه به درس « حمله ی حیدری » در بیت (( به جز بازوی دین وشیر خدا  /  که شد طالب رزم آن اژدها .)) * کدام کلمه استعاره است ؟                                                 **  استعاره از کیست؟                                                                                          

   4       در درس « بچه های آسمان» چرا علی می کوشید نفر سوّم شود؟                                                                                           

 

   5      مفهوم کنایی « رنگ شب پریده » چیست ؟                                                                                                                               6      دو مورد از برخوردهای انسانی  عمو تم  را با هم نوعانش بنویسید .                                                                                        

 

   7     در درس « در بیابان های تبعید » شاعر  چه دشواری هایی را برای تبعید شدگان بر می شمارد ؟                                             

 

   8     در درس « دخترک بینوا » نویسنده طینت بد زن تناردیه را چگونه توصیف می کند ؟                                                                

 

            نمره با عدد :          نام معلّم ( مصحّح ) : مسعود سخندان           نمره ی تجدید نظر در صورت اعتراض کتبی دانش آموز:

        نمره با حروف:                                                      امضا                                                                                                

[ چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٤ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]

نام و نام خانوادگی : ………………………………              « باسمه تعالی »               تاریخ امتحان : 16/10/1382

کد دانش آموزی :…………………… آزمون درس ادبیّات فارسی ( 2 ) پایه ی دوّم ادبیّات و علوم انسانی    مدّت امتحان : 70 دقیقه

ردیف

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی گمیشان دبیرستان شهید نوری رومی سیمین شهر

بارم

الف

1

معنی لغات مشخّص شده ی زیر را جلوی آن ها بنویسید .

ای سحاب رحمت تو ببار .

 

0.25

2

زمانه مرا پتک ترگ تو کرد .

0.25

3

اشباح در آن حضور داشتند .

0.25

4

از او خواست دستوری امّا ندید .

0.25

5

برای تسکین غلیان درونی قدم زدم .

0.25

6

مأمور، گیله مرد را تلکه کرده بود .

0.25

7

کَت و بغلش را می بندند .

0.25

8

دست هایش را به سنگ مردگان آویختند .

0.25

ب

9

بیت های ناتمام زیر را کامل نمایید .

برخیز و مخور غم جهان گذران                 ………………………………………………………

 

0.5

10

خلق چو مرغابیان ،  ……………………               کی کند این جا مقام ، …………………………………

0.5

ج

11

معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی برگردانید .

تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار سماق بمکند .

 

 

 

1

12

کشانی بدو گفت ، بی بارگی /  به کشتن دهی سر به یکبارگی.

 

1

13

چو شیر خدا راند بر خصم تیغ / به سر کوفت شیطان دو دست دریغ

 

0.75

14

من بر آنم که با دستان تو و من  /  با دشمن رویاروی توانیم شد  /  و در برابر مجازاتش خواهیم ایستاد .

 

0.75

15

ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح است .

 

0.5

16

غذایش را ، تن پوشش را و پرچمش را ربودند  /  او را در سلولی انداختند   /  و گفتند : تو سارقی .

 

0.5

17

تک و تنها می آید سیِ میدان . فکری است .

 

0.5

18

 تاریکی غلیظ تر می شد .

0.25

19

 هر مخلوقی نشانی از خداست .

0.25

20

هیچ مخلوقی او را هویدا نمی سازد .

0.25

21

تفنگ را در کروج لای دسته ی برنج پیدا کرده بودند .

 

0.25

د

22

درک مطلب

مفهوم عبارت « آرزو مکن خدا را جایی جز همه جا بیابی . » چیست ؟

 

0.5

23

در عبارت « منتظر رسیدن تموز و پای کوبی دبکه در وقت درو هستیم .» دبکه چیست و در کجا رواج دارد ؟

0.5

24

از عبارت « پس از آن که جسم را کشتید ، ‌ابدیّت در کار است .» چه اعتقادی دریافت می شود ؟

0.5

25

عبارت «‌شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیفتد . »نشانگر چه خصلتی است ؟

 

0.5

26

بیت « به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من  /  چو اسیر توست اکنون ، به اسیر کن مدارا . » به چه داستانی اشاره دارد ؟ توضیح دهید .

 

 

1

27

در بیت « حبیب خدای جهان آفرین   /   نگه کرد بر روی مردان دین .» منظور از کلمات مشخّص شده چیست ؟

1

ه

28

دانش های ادبی

برای حماسه ی مصنوع و طبیعی هر کدام یک مثال با نام شاعر بنویسید .

 

 

1

29

نویسندگان کتب زیر را نام ببرید .

مردی که می خندد . (                        )         چرخ و فلک (                              )

سر و ته یک کرباس  (                        )          زاد العارفین  (                           )

1

30

هر یک از نوشته های زیر چه آرایه ای دارد ؟ ( واج آرایی ، تلمیح ، کنایه )

*   هنوز از دهن بوی شیر آیدش . (                                         )

*   آن قصر که  جمشید در او جام گرفت  /  آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت . (             )

*   برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن /  که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را . (     )

*   ای جانِ جانِ جانِ جان ، ما نآمدیم از بهر نان . (                    )                                       

1

و

31

خود آزمایی

« آذار ، تموز و نیسان » به ترتیب معادل چه ماه هایی هستند ؟

 

1

32

دلیل نامگذاری فیلم نامه ی «بچه های آسمان » چیست ؟

 

0.5

33

درداستان « کباب غاز » نقطه ی اوج داستان درکجاست ؟

 

0.5

34

زیتون نماد چیست و نشانه ی کدام کشور است ؟

0.5

35

در درس « گیله مرد » چرا گیله مرد ، محمّد ولی  را نکشت ؟

 

0.5

36

با توجّه به داستان « بینوایان » ، کوزت برای غلبه بر ترس خود چه تدبیری اندیشید ؟

 

0.5

37

محوری ترین پیام داستان « هدیه ی سال نو» چیست ؟

0.5

نمره با عدد :                                                  نام دبیر : مسعود سخندان

نمره با حروف:                                                       امضا

نمره ی تجدید نظر :                    نام و امضای مصحّح :                   نمره ی تجدید نظر :              نام و امضای مصحّح :

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٤ ] [ ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ ] [ مسعود سخندان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان گمیشان - استان گلستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
<-BlogTitle->">- <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
نظرات (<-count->)
<-PageContent->
[ ] [ ] [ مدیر ]
» <-posttitle-> :: <-PostDate->
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-AboutAuthor->
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
RSS Feed

<-BlogCustomHtml->
<-persianstat->
onLoad and onUnload Example


  • تیم بلاگ | زیبا مد